Uutiset 

Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.6: Keltainen talo myydään Steinerpedagogikens vänner -yhdistykselle

10.6.2021 18.51

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 10.6.2021. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis.

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 10.6.2021. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis.

Keltainen talo myydään Steinerpedagogikens vänner -yhdistykselle

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10.6. ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kiinteistö osoitteessa Näsinmäentie 5, Porvoo, myydään Steinerpedagogikens vänner i Borgå r.f. -yhdistykselle. Yhdistys teki korkeimman tarjouksen kahdesta kiinteistöstä tehdystä tarjouksesta, allekirjoittajinaan Diana Rigby ja Mirja Ilander. Ostohinta on 335 000 euroa. 

Tontti jaetaan hallinnanjakosopimuksella myyjän ja ostajan kesken. Ostajan hallinta-alue on n. 500–600 m2. Kiinteistöön kuuluu puinen omakotitalo, jonka nimi on Keltainen talo. Talo on suuruudeltaan n. 250 m2 ja se on rakennettu vuonna 1920. 

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös tarkoittaa, että myyntiprosessi voi edetä yhteiseen kirkkovaltuustoon. Päätös tulee alistaa Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

Keltaisen talon myynti kuuluu seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian toteuttamiseen. 

Lisätietoja:

Sari Mankinen
0400 15 62 57

Krista Eloneva
040 488 9009

Vuoden 2022 kehysbudjetti hyväksyttiin

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Porvoon seurakuntayhtymän vuoden 2022 kehysbudjetin. Kokouksessa päätettiin, että ehdotettu jako seurakuntien ja seurakuntayhtymän välillä tarkistetaan.


Tärkeä tavoite kehysbudjetin laatimisessa on turvata seurakuntien toiminta tulevaisuudessa. 

- Kirkon taloudellinen tilanne on muuttunut ja meidän tulee sopeutua tilanteeseen. Yhteistyö on tärkeää, kuten myös kyky voida sopeutua vallitsevaan tilanteeseen, Porvoon seurakuntayhtymän talouspäällikkö Siv Nyqvist sanoo. 

Käyttötalouden nettomenokehys vuodelle 2022 on n. 2,5 % pienempi kuin vuonna 2021. Verrattuna vuoden 2020 tilinpäätökseen nettomenot kasvavat n. 5,6 %. 

Kirkollisvero on kehysbudjetin suurin tulonlähde. Kehysbudjettia laadittaessa on huomioitu veroennusteen vaikutus, jonka mukaan verotulot vähenevät n. 3 % verrattuna vuoteen 2020. 

Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian toteuttaminen on vielä kesken ja sillä on tärkeä rooli talouden tasapainottamisessa. Kiinteistöstrategian toimenpiteillä on positiivinen vaikutus talouteen, mutta se tapahtuu viiveellä. 

Talousarviokehyksissä on huomioitu, että vuonna 2022 järjestetään seurakuntavaalit, jolloin seurakuntien luottamuselimiin valitaan uudet luottamushenkilöt. 


Kokouksessa päätettiin, että tarkistetaan säästötavoitteet niin, että molempien seurakuntien säästötavoitteista 20000 euroa siirretään seurakuntayhtymälle.


Saavuttaakseen seurakuntayhtymän ympäristöohjelman tavoitteet päätettiin, että ympäristöohjelman tavoitteet huomioidaan toimintasuunnitelmissa vuodelle 2022. 

Vuoden 2022 kehystalousarvio sisältää seuraavat luvut:

Toimintatuotot      1,0 milj. euroa
Toimintakulut      9,7 milj. euroa
Toimintakate      8,7 milj. euroa
Kirkollisverotulot 9,3 milj. euroa
Valtion rahoitus 1,0 milj. euroa
Verotuskulut 0,1 milj. euroa
Keskusrahastomaksut 0,9 milj. euroa
Vuosikate 0,6 milj. euroa
Poistot ja poistoero   1,1 milj. euroa
Tilikauden alijäämä 0,5 milj. euroa


Lisätietoja:
Sari Mankinen
0400-156257

Siv Nyqvist
0400 476 271
 

Energiaa säästävämpi lämmitysmuoto Tuomiorovastin pappilaan

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hakea Business Finlandin energiatukea Tuomiorovastin pappilan lämmitysmuodon muuttamiseksi. 

Tällä hetkellä Tuomiorovastin pappilan rakennuksissa käytetään öljylämmitystä. Seurakuntayhtymän ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi tulee luopua öljylämmityksestä energiamuotona. 

Tuomiorovastin pappilaan suunnitellaan nykyaikaista vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmää. Vesi-ilmalämpö on perustamiskustannuksiltaan suhteellisen edullista ja riittävän tehokas järjestelmä Tuomiorovastin pappilan tarpeisiin. 

Mikäli Business Finland myöntää tuen, projekti voidaan toteuttaa vielä vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja: 

Krista Eloneva
040 4889 009

Vanhat luujäännökset kirkonmäellä kiinnostavat tutkijoita

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää tutkimusluvan oikeushammaslääkäri Sanna Tuormalalle. Tuormalaa kiinnostavat luut, jotka löydettiin arkeologisten kaivauksien yhteydessä Porvoon tuomiokirkon alueelta vuonna 2007. 

Tuormalan tutkimusaihe on "Sukupuolen määrittäminen hammaskiilteen amelogeniiniproteiinin muotojen perusteella arkeologisessa aineistossa”. Tutkimus on osa mahdollisesti toteutettavaa väitöskirjaa. 

Tutkimustyötä ohjaavat FT Kati Salo ja laboratoriojohtaja Marc Baumann Helsingin yliopistosta. 

Lisätietoa tutkimuksesta:
kati.h.salo@helsinki.fi
0445823065

Lisätietoja:
Sari Mankinen
0400-156257

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää tutkimusluvan osteoarkeologi Jenna Savolaiselle. Savolainen toivoo saavansa tutkia luuaineistoa, joka löydettiin kirkonmäeltä vuonna 2017 maalämmön asennuksen yhteydessä. 

Jenna Savolaisen tutkimuksen aiheena on historiallisen ajan ihmiset ja heidän aktiivisuusprofiilit, eli kuinka he fyysisesti elivät. Hän valmistelee parhaillaan osteoarkelogista väitöskirjaa Oulun yliopistoon. Väitöskirjatutkimusta varten hän tekee selvitystä Suomen alueen historiallisen ajan ihmisosteologisesta aineistosta. Selvityksessä käydään kuluvan ja ensi vuoden aikana läpi Suomessa arkeologisesti kaivettujen hautausmaiden kalmistoja.

Lisätietoa tutkimuksesta:
Jenna Savolainen
jenna.savolainen (a) oulu.fi
040 67 94 115.

Lisätietoja:

Sari Mankinen
0400-156257