Hautaustoimi ja hautauspalvelut

Hautaustoimella tarkoitetaan hautausmaan hallinto-, suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpito- sekä hautauksiin liittyviä tehtäviä. Hautauspalveluiden tavoitteena on luoda puitteet hienotunteiselle ja asianmukaiselle vainajan siunaamiselle, hautaamiselle ja muistamiselle sekä vaalia hautausmaan kulttuuriperintöä ja kristillisiä arvoja.

Hautaaminen Suomessa on yhteiskunnallinen tehtävä, joka on lainsäädännön kautta annettu evankelis-luterilaisen kirkon hoidettavaksi.

Hautaus sijaitsee osoitteessa Näsinmäentie 5, 06100 Porvoo. Hautaustoimen päällikkönä toimii Markku Blom, markku.blom@evl.fi, 0400 494 694 ja hautausmaan työnjohtajana Taina Äikäs, taina.aikas@evl.fi, 040 735 5542.


Markku Blom

hautaustoimen päällikkö
Porvoon seurakuntayhtymä
Yhtymän johto
Näsinmäentie 5
06100 Porvoo

Patrik Ek

erityisammattimies
Porvoon seurakuntayhtymäJouni Manninen

erityisammattimies
Porvoon seurakuntayhtymä
Hautauspalvelut


Taina Äikäs

hautausmaan työnjohtaja
Porvoon seurakuntayhtymä
Näsinmäentie 5
06100 Porvoo