Sairaalapappi

on Sinua varten, kun:

 • Olet potilas, omainen tai sairaaloiden tai vanhainkotien henkilökuntaan kuuluva
 • Tarvitset kuuntelijaa ja haluat keskustella jonkun kanssa
 • Toivot puolestasi rukoiltavan
 • Haluat viettää ehtoollista
 • Haluat viettää rukous- tai ehtoollishetken sairaan tai kuolevan luona
 • Haluat viettää saattohartauden tai hyvästellä vainajan
 • Suret

Sairaalapapit sitoutuvat työssään luottamuksellisuuteen ja jokaisen ihmisen vakaumuksen kunnioittamiseen.

Sairaalapappien yhteystiedot saa kohdasta YHTEYSTIEDOT

Sairaalasielunhoito perustuu Jeesuksen sanoihin: ”Minä olin sairaana, ja te kävitte minua katsomassa.” (Mt. 25:36). Sairaalasielunhoitoa kantaa myös Vapahtajamme lupaus: ”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Mt. 18:20).

Sairaalapappi tuo lohtua sairauden kohdatessa. Sydämen muotoinen kivi kämmenellä.

Sairaalapapit ovat:

 • evankelis-luterilaisen kirkon pappeja
 • työntekijöitä terveydenhuollossa
 • saaneet erikoistumiskoulutuksen
 • myös kouluttajia ja työnohjaajia

Sairaalapapit toimivat yhdessä sairalaahenkilöstön kanssa:

 • Potilaan hoidon edistämisen kannalta tarpeelliseksi katsottava sielunhoitotyö
 • Kirkollisten toimitusten suorittaminen sairaalassa
 • Hengellisten tilaisuuksien järjestämisestä huolehtiminen
 • Henkilökunnan työn tukeminen, opetukseen osallistuminen ja erikseen sovittaessa työnohjaus
 • Yhteyden pitäminen tarvittaessa potilaiden omaisiin sielunhoidollisissa asioissa
 • Yhteyden pitäminen seurakuntiin sairaalasielunhoitotoimen järjestelyä koskevissa asioissa
 • Seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen vierailujen järjestäminen sairaalaan sen johdon hyväksymien yleisten periaatteiden mukaisesti
 • Ehdotusten tekeminen sairaalan hallinnolle sielunhoitotoimeen tarvittavien välineiden hankkimiseksi