Yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto toimii Porvoon seurakuntayhtymän ylimpänä päättävänä elimenä.  Yhteenlaskettu paikkamäärä (41) määräytyy seurakuntien yhteenlasketun väkiluvun mukaan. Toimikautena 2019-2022 Porvoon suomalaisella seurakunnalla on 26 paikkaa yhteisessä kirkkovaltuustossa, Borgå svenska domkyrkoförsamlingilla 15.

Seuraavat henkilöt valittiin vuoden 2018 kirkollisvaaleissa yhteiseen kirkkovaltuustoon toimikaudeksi 2019-2022:

Porvoon suomalaisen seurakunnan edustajat:

Aho Timo
Airas Katariina
Anttila Jorma
Glad Sari
Hanni Jukka
Harjumaaskola Anu
Hoffrén Irmeli
Ikonen Raimo
Järvinen Marja

Kangas-Heiska Tapio

Kilpirinne Ritva

Laukkarinen Pekka
Luoma Anja
Massa Tero
Palmén Ritva
Pessala Juhani
Piirainen Elli
Pitkänen Liisa
Raitimo Ulla
Riikonen Jere
Sainio Marja
Sorjonen Leena
Suhonen Mirja
Talvitie Anna, puheenjohtaja
Turkki Terttu
Ågren Timo

Borgå svenska domkyrkoförsamlingin edustajat:

Ahlfors Andreas
Ahlnäs Benita
Björkbacka Marit
Blomqvist Ove
Blomqvist Torbjörn, varapuheenjohtaja
Hansen Annette
Forsblom Annette
Grönroos Nicolina
Henricson Marcus
Karlsson Karin
Karlsson Hanna
Savin Charlotta
von Schoultz Martin
Uddström Marina
Wahrman Linda

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksista laaditaan pöytäkirjat. Kokoukset alkavat klo 18, ryhmäkokoukset klo 17, ne pidetään suomalaisen seurakuntakodin isossa salissa, Lundinkatu 5.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset kevätkaudella 2020:

  • torstaina 7.5.2020 klo 18.00 
  • torstaina 11.6.2020 klo 18.00 (tilinpäätöksen hyväksyminen)

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset syyskaudella 2020:

  • torstaina 8.10.2020 (kirkollisveroprosentti)
  • torstaina 10.12.2020 (talousarvion hyväksyminen)