Häät

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.
1.Kor. 13: 13 

Avioliittoon vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on pyhä ja erityinen juhla, oli tilaisuus sitten suuri tai pienimuotoinen. Vihkimisen aikana vihkipari lupaa tahtoa rakastaa ja kunnioittaa toisiaan avioliitossaan. Lupaus tehdään Jumalan kasvojen edessä ja vähintään kahden todistajan läsnä ollessa. Siksi vihkiminen on paitsi hääparin tärkeä hetki, niin myös yhteisöllinen ja juridinen tapahtuma sekä jumalanpalvelus.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat puolisot ovat rippikoulun käyneitä seurakunnan jäseniä ja ettei avioliitolle ole estettä. Vihkiparin on ennen kirkollista vihkimistä pyydettävä avioliiton esteiden tutkinta.

Avioliittoon siunaaminen

Avioliitto, joka on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai muun kuin evankelis-luterilaisen käytännön mukaisesti, voidaan siunata kirkollisesti.

Avioliiton siunaaminen voi tapahtua kirkossa, kotona tai vaikka luonnon keskellä. Tilaisuuden kulusta sovitaan yhdessä papin ja kanttorin kanssa. Avioliiton siunaamisen voi varata kirkkoherranvirastosta. Tilaisuus voi olla myös hyvin pienimuotoinen.

hääpari hevoskyydissä kesällä