Häät

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.
1.Kor. 13: 13 

Avioliittoon vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on pyhä ja erityinen juhla, oli tilaisuus sitten suuri tai pienimuotoinen. Vihkimisen aikana vihkipari lupaa tahtoa rakastaa ja kunnioittaa toisiaan avioliitossaan. Lupaus tehdään Jumalan kasvojen edessä ja vähintään kahden todistajan läsnä ollessa. Siksi vihkiminen on paitsi hääparin tärkeä hetki, niin myös yhteisöllinen ja juridinen tapahtuma sekä jumalanpalvelus.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat puolisot ovat rippikoulun käyneitä seurakunnan jäseniä ja ettei avioliitolle ole estettä. Vihkiparin on ennen kirkollista vihkimistä pyydettävä avioliiton esteiden tutkinta.

Avioliittoon siunaaminen

Avioliitto, joka on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai muun kuin evankelis-luterilaisen käytännön mukaisesti, voidaan siunata kirkollisesti.

Avioliiton siunaaminen voi tapahtua kirkossa, kotona tai vaikka luonnon keskellä. Tilaisuuden kulusta sovitaan yhdessä papin ja kanttorin kanssa. Avioliiton siunaamisen voi varata kirkkoherranvirastosta. Tilaisuus voi olla myös hyvin pienimuotoinen.

Musiikkiehdotuksia vihkitilaisuuteen

Musiikkia

 

 

hääpari hevoskyydissä kesällä.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa