Kirkkojen ja kappeleiden vuokraus 

Porvoon seurakuntayhtymällä ja sen seurakunnilla on käytössään seurakuntatyön tukena Porvoon tuomiokirkon ja Pikkukirkon lisäksi kappeli Gammelbackan seurakuntakeskuksessa ja Taivaskappeli Suomalaisessa seurakuntakodissa, joita voi varata kirkollisia toimituksia varten. Näsinmäen siunauskappeli palvelee ensisijaisena tilana hautaustoimituksissa. Rauhallisesta Gammelbackan seurakuntakeskuksesta löytyy erityisen maininnan arvoinen valoisa kappeli, joka sopii hyvin kaikkiin kirkollisiin toimituksiin, myös siunaustilaisuuksiin. Gammelbackan seurakuntakeskukseen on myös esteetön kulku ja sieltä löytyy runsaasti pysäköintitilaa. 

Tunnelmaltaan kirkot ovat myös sopivia tiloja hengellisen musiikin esittämiselle, minkä takia Tuomiokirkko ja Pikkukirkko ovat vuokrattavissa erilaisiin esiintymisiin.

Vihkimistilaisuudet

Vihkimistilaisuus on veloitukseton oman seurakunnan jäsenelle.  Pariskunnasta jommankumman on oltava jäsen, jotta tilavuokraa ei peritä. Samaa periaatetta sovelletaan myös avioliiton siunaamisiin.

Porvoon seurakuntien jäsenet voivat varata vihkimisiä kaksi vuotta etukäteen, aina 1.1. alkaen. Muut kuin Porvoon seurakuntien jäsenet voivat varata toimitusaikoja touko-, kesä-, heinä- ja elokuuksi aikaisintaan saman vuoden tammikuun 15. päivä alkaen. Muille kuukausille vihkimisiä voi varata kaksi vuotta etukäteen. 

Muut kirkolliset toimitukset

Kastetilaisuudesta ei peritä tilavuokraa (riippumatta viikonpäivästä), kun lapsi kastetaan Porvoon seurakuntien yhteyteen.

Näsinmäen siunauskappeli toimii aina ensisijaisena hautaan siunauksen tilana (max. 90 henk.) ja Gammelbackan seurakuntakeskuksen kappeli toissijaisena tilana (etenkin tuhkahautauksiin sopiva, max. 170 henk.). Hautaan siunaus voidaan erityistilanteissa sopimuksen mukaan toimittaa myös muissa tilaisuuteen sopivissa tiloissa. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien hautaan siunaaminen asuinpaikkakunnasta riippumatta on maksutonta. Kirkkojen ja kappeleiden käytöstä muun kuin evankelis-luterilaisen jäsenen hautaan siunaukseen veloitetaan hinnaston mukainen tilavuokra.

Konsertit, muut esiintymiset ja tilaisuudet sekä niiden harjoitukset, nauhoitukset ja levytykset 

Porvoon tuomiokirkko ja Pikkukirkko ovat vuokrattavissa konsertteja ja muita esiintymisiä varten. Ne voi myös vuokrata konserttien ja muiden esiintymisten nauhoituksiin ja levytyksiin. Näistä sovitaan tapauskohtaisesti ja seurakuntatoiminta huomioiden. Suomalaisen seurakunnan johtava kanttori sekä Borgå svenska domkyrkoförsamlingin konserttitiedusteluista vastaava kanttori ottavat vastaan konsertteja koskevat tilavaraustiedustelut.

Tilan vuokraaja vastaa soitinten virityskustannuksista, jos tiloissa olevia soittimia halutaan käyttää esiintymisissä.

Turvallisesti kirkossa

Kirkoissa järjestettävissä tilaisuuksissa on huomioitava, että tiloille on viranomaisten toimesta määrätty maksimihenkilömäärät. Viranomaismääräysten mukaan Tuomiokirkossa saa olla enintään 704 henkilöä kerrallaan, eikä määrää saa ylittää edes tilapäisesti. Konserttien ja muiden esiintymisten ja tilaisuuksien järjestäjien lippukiintiöksi on asetettu 600 lippua, jotta jää tilaa myös esiintyjille ja järjestäjille. Tilan vuokraaja vastaa omien tilaisuuksiensa järjestelyistä ja turvallisuudesta sekä tarvittavista yhteyksistä viranomaisiin (esim. turvallisuussuunnitelmaan liittyen). 

Hinnat

Kirkkojen kirkkosalien sekä kappeleiden vuokraamisesta perittävät maksut löytyvät hinnastosta.  

Kirkkojen tilavuokra sisältää perussiivouksen sekä yhden vahtimestarin paikallaolon kiinteistönomistajan edustajan roolissa. Mikäli tilan vuokraaja haluaa muita vahtimestaripalveluita tai useamman henkilön vahtimestaripalveluita tilan varausajaksi, tulee siitä neuvotella hyvissä ajoin vähintään 5 viikkoa ennen tilaisuutta erikseen seurakunnan vastuuhenkilöiden kanssa.

Tilojen varaukset kirkollisia toimituksia varten

Kirkot ja kappelit varataan kirkollisia toimituksia varten seurakuntien kirkkoherranvirastoissa.

Konsertteja koskevat tilavaraustiedustelut 

Porvoon suomalainen seurakunta: Johtava kanttori Merja Halmetoja-Sivonen, merja.halmetoja-sivonen@evl.fi, puh. 0400 926 044.
Borgå svenska domkyrkoförsamling: Kanttori Reidar Tollander, reidar.tollander@evl.fi, puh. 040 563 2091

Kirkkojen varaus - ja peruutusehdot 

Päätökset kirkkoihin sopivista tilaisuuksista tekevät seurakuntien kirkkoherrat. Tilan vuokraaja vastaa omien tilaisuuksiensa järjestelyistä ja turvallisuudesta sekä tarvittavista viranomaisyhteyksistä. Muissa kuin kirkollisissa tilaisuuksissa ei saa periä kolehtia. Kaikki peruutukset on tehtävä kirjallisesti kirkkoherranvirastoon viimeistään 5 viikkoa ennen tilaisuuden alkamisajankohtaa, muutoin veloitetaan hinnaston mukainen peruutusmaksu. Tilavuokrat laskutetaan tarvittaessa etukäteen.