Hallintovirasto

Porvoon seurakuntayhtymän hallintovirasto huolehtii koko yhtymän rahoitustoimesta ja omaisuuden ja kiinteistöjen hallinnoinnista, yleishallinnosta yhtymätasolla, taloussuunnittelusta ja  taloushallinnosta, palkanlaskennasta sekä keskitetyistä henkilöstöpalveluista ja työsuojeluasioista, IT-palveluista, kassa- ja hautauspalveluista, yhtymän viestintä- ja käännöspalveluista sekä informaatiopisteestä.

Hallintovirasto  pyrkii luomaan yhtymään kuuluville seurakunnille (Porvoon suomalainen seurakunta ja Borgå svenska domkyrkoförsamling)  toimivat käytännön puitteet heidän omien tehtäviensä hoitamiseen sekä seurakuntalaisten palvelemiseen heidän iloissaan, suruissaan ja arjessaan.

Seurakuntayhtymän hallintojohtaja on Sari Mankinen.

Seurakuntayhtymän yhteystiedot saa kohdasta YHTEYSTIEDOT.