Rekrytoimme:

TOIMITILAINSINÖÖRI

Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistötoimi hakee määräaikaiseen työsopimussuhteeseen toimitilainsinööriä. Toimitilainsinööri johtaa seurakuntayhtymän kiinteistötoimea, vastaa yhtymän hallinnassa olevien rakennusten kunnosta ja ylläpidosta, tukipalvelujen sujuvuudesta, sekä osallistuu päätöksenteon valmisteluun yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle sekä kiinteistö- ja hautausmaajohtokunnalle. 

Työtään varten toimitilainsinöörillä on käytössään noin 2,5 M€:n vuosibudjetti ja hänen johdettavanaan on 18 työntekijän tiimi, joka koostuu vahtimestareista, keittäjistä ja kiinteistönhoitajista. Toimitilainsinööri vastaa hallintojohtajalle.

Työssä menestyminen edellyttää taloteknistä ja rakennusteknistä osaamista, hyvää johtamiskykyä ja valmiuksia tuottaa kirjallisia esittelytekstejä ja esitysaineistoja päätöksentekoa varten. Sujuva ruotsin kielen taito on iso etu. Valittavalta edellytetään teknistä AMK-tason tutkintoa (esimerkiksi insinööri tai rakennusmestari).

Palkkaus on palkkausluokan 602 mukainen peruspalkka 3 500 €/kk, jonka lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen palkanosa korkeintaan 385,87 €/kk. 

Määräaikaisen tehtävän täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Valittu voi aloittaa tehtävässä 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan. Määräaikaisuuden kesto on 31.12.2020 saakka.

Haku suoritetaan sähköisessä rekrytointijärjestelmässä täällä. Haku avautuu 2.4.2020 klo 15.00.
Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 23.4.2020 klo 15.00 mennessä. Hae pikaisesti, haastattelemme sopivia hakijoita jo hakuaikana.

Lisätietoja tehtävästä virka-aikana antavat:
vs. kiinteistö- ja hankintapäällikkö Timo Kraufvelin
timo.kraufvelin@evl.fi 
p. 040 488 9009

hallintojohtaja Sari Mankinen
sari.mankinen@evl.fi 
p. 0400 156 257