Organisaatio

Porvoon seurakuntayhtymään kuuluu kaksi seurakuntaa: Porvoon suomalainen seurakunta ja Borgå svenska domkyrkoförsamling. Seurakuntayhtymän ylin päättävänä elin on yhteinen kirkkovaltuusto, jossa Porvoon suomalaisella seurakunnalla on tällä kaudella 26 paikkaa.

Porvoon suomalaisen seurakunnan toimintaa johtaa seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 16  luottamushenkilöä. Sekä yhteisen kirkkovaltuuston että seurakuntaneuvoston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein.

Kolme johtokuntaa

Seurakuntaneuvoston alaisuudessa toimii kolme johtokuntaa, joihin jokaiseen kuuluu seitsemän luottamushenkilöä:
Jumalanpalveluksen ja musiikin johtokunta käsittelee jumalanpalveluselämää ja musiikkitoimintaa.
Kasvatuksen johtokunta käsittelee lapsi- ja perhetyötä sekä kaikkea nuorisotyötä.
Palvelun johtokunta käsittelee diakoniatyötä sekä lähetys- ja evankelioimistyötä.

Johtokuntien tehtävänä

– on johtaa ja kehittää sille kuuluvia työaloja.
– on laatia seurakuntaneuvostolle seuraavaa kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.
– on laatia vuosittainen toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus
– on laatia edellisen vuoden toimintakertomus.
– on vastata työalojensa vapaaehtoisten ja palkkiotoimisten seurakuntalaisten koulutuksesta, työalojensa tiedottamisesta.
–  pitää yhteyttä työalojensa toimintaan rovastikunnassa, hiippakunnassa ja koko kirkossa.

Johtokuntien jäsenet

Seurakunnassa tehdään tiimityötä

Vapaaehtoisilla on seurakunnan toiminnassa tärkeä rooli. Heidän lisäksi Porvoon suomalaisessa seurakunnassa on tällä hetkellä 40 palkattua työntekijää. Työntekijät kuuluvat kukin oman työalansa ryhmään: diakonian, musiikin, lähetystyön, viestinnän, lapsi- ja perhetyön tai nuorisotyön tiimiin.

Tiimien lisäksi seurakunnassa toimii monialainen Länsi-Porvoon aluetyö, jonka toiminnan keskus on Gammelbackan seurakuntakeskus. Alueen asukkaiden oma aktiivisuus on keskeisessä roolissa myös Länsi-Porvoon seurakuntatoiminnassa.

Lisää aiheesta:

Työntekijöiden yhteystiedot.
Tule vapaaehtoiseksi