Yleistietoa tilojen vuokrauksesta sekä vuokraehdot

Kirkkojen ja kappeleiden vuokraamista koskevat ohjeet ja ehdot löydät täältä.

Vuokrattavat tilat

Perustietoa vuokrattavissa olevista tiloista löytyy hinnastosta. Vuokrattavissa oleviin tiloihin voit tutustua myös täällä.

Vuokra-aika

Tilaisuuden perusvuokra-aika on 5 tuntia (sisältäen alkuvalmisteluun ja loppusiivoukseen tarvittavan ajan). Lisätunneista veloitetaan erikseen ja niistä on sovittava etukäteen tilavarauksen yhteydessä. Sovitusta vuokra-ajasta kiinni pitäminen on tärkeää, jotta voimme taata tilat myös muille käyttäjille.

Tilat voi lähtökohtaisesti vuokrata maanantaista lauantaihin klo 9-18. Myös muut ajankohdat ovat mahdollisia, mutta niistä on eri veloitus.

Tilojen perusjärjestely ja varusteet

Tilojen vuokrahinnat sisältävät ainoastaan tilavuokran. Tarjoamme erillishintaan mm. pöytäliinoja ja av-laitteita. Pöytien liinoitus tai muu salipalvelu kohdekohtaisesti, lisätietoja alla sekä hinnastossa.

Pöytä- ja tuolijärjestelyt

Tilavuokriin sisältyy ko. tilan pöytäjärjestely perusmuodossaan. Muista pöytä- ja tuolijärjestelyistä on sovittava ennakkoon, lisäveloitus tapauskohtaisesti.

Kukka-asetelmat

Seurakunnan kautta voi myös tilata kukka-asetelmat eri tilaisuuksiin, jolloin tilaajaa laskutetaan valitun asetelman mukaan ja hintaan lisätään toimitusmaksu, ks. Hinnasto.

Soittimet

Monissa tiloissa on myös soittimia (urut, flyygeli, piano jne.). Tilan varaaja vastaa itse soittimen virityskustannuksista. Soittimista voi tiedustella kirkkoherranvirastosta. 

Hinnat

Tilojen ja mahdollisten varusteiden vuokrauksesta perittävät hinnat löytyvät hinnastosta. Hinnastossa esitetään tilavuokrien kohdalla eriteltyinä perusvuokra-ajan mukaiset hinnat sekä lisätunneista veloitettavat hinnat.

Poikkeukset hinnoista

päivitetään

Tiloihin tutustuminen ja vahtimestaripalvelut 

Tilan varaajan on ennalta tutustuttava tiloihin vahtimestarin opastuksella. Avaimen kuittaus ja tiloihin tutustuminen onnistuu arkisin klo 9-11 – ota ennalta yhteyttä ko. tilan vahtimestariin. Pienkeittiöiden toiminnasta on omat ohjeistukset ko. tiloissa, joista saa tietoa mm. varustetasosta ja toimintaohjeista.

Tarjoilut omatoimisesti tai pitopalvelun kautta

Vuokrattaviin tiloihin on mahdollista tuoda omat tarjottavat tai käyttää itse hankittua pitopalvelua. Pienkeittiöt soveltuvat lähinnä tarjoilujen esille laittoon, kahvileipien lämmittämiseen tai paistamiseen, mutta ei ruoanvalmistukseen.

Alkoholitarjoilu ei ole sallittu seurakuntayhtymän tiloissa, lukuun ottamatta onnittelumaljojen tarjoilua.

Vinkkejä sujuvaan omatoimiseen tilaisuuteen 

Kun tilaisuuksia järjestetään omatoimisesti kannattaa tilaisuuden läpivieminen suunnitella tilan ehdoilla. Suositeltavaa on tarjoiltavien kohdalla huolellinen ennakkovalmistelu – tuotteet on hyvä laittaa valmiiksi vadeille jo lähtöpaikassa, jotta ne on helposti esille laitettavissa. Kylmät tarjottavat ovat vaivaton ratkaisu, leikattavien tarjoiltavien leikkaaminen valmiiksi jo lähtöpaikassa helpottaa valmistautumista. Tilaisuudesta riippuen voi olla hyvä turvautua omaan kahvinkeittäjään (esim. joku ystäväpiiristä), jottei tämä tehtävä lankea vieraita viihdyttävälle isäntäväelle.

Loppusiivous

Tilan vuokraaja järjestää ja siivoaa vuokratun tilan käytön jälkeen alkuperäiseen kuntoon seuraavalle käyttäjälle. Tilan vuokraamisesta vastaava henkilö vastaa astioiden, roskien ym. poissiivouksesta (myös lattiapinnoilta) sekä pöytien pyyhkimisestä.

Ilmoitathan joka tilasta löytyvällä palautelomakkeella jos jotain rikkoutuu, tai jos huomaat jonkin varusteen puuttuvan.

Tilojen varaukset, tiedustelut ja peruutukset

Porvoon suomalainen seurakunta: kirkkoherranvirasto.porvoo@evl.fi, (019) 661 1213

Borgå svenska domkyrkoförsamling: borga.domkyrkoforsamling@evl.fi, (019) 661 1223 , (019) 661 1224