Hautajaiset

Jeesus sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.” Joh. 11: 25-26

Menetyksen ja surun keskellä on lupaus toivosta, iankaikkisesta elämästä ja ylösnousemuksesta. Hautajaisissa omaiset saattavat vainajan viimeiselle matkalleen rukoillen ja taivaallisen Isän armoon turvaten.

Hautaan siunaamisaika sovitaan kirkkoherranvirastossa ja hautapaikkaan liittyvät järjestelyt sovitaan hauta-asiantoimistossa. Siunaava pappi ottaa yhteyttä surukotiin ja käy omaisten kanssa läpi tilaisuuden käytännön järjestelyt. Hautajaisten musiikista on hyvä keskustella kanttorin kanssa.

Porvoossa hautaan siunaaminen tapahtuu Näsinmäen siunauskappelissa tai seurakuntamme kirkoissa. Arkkuhautaus voidaan toimittaa myös haudalla. Muistotilaisuus on mahdollista järjestää seurakunnan tiloissa.

Myös kirkkoon kuulumaton vainaja voidaan siunata kirkollisesti, mikäli se ei ole vastoin vainajan elinaikanaan esittämää toivetta tai vakaumusta. Omaisten on hyvä keskustella asiasta henkilökohtaisesti papin kanssa jo siunausaikaa varattaessa.
 

Musiikkiehdotuksia siunaustilaisuuteen

Musiikkia

Hauta-asiaintoimisto

Hallintoviraston hauta-asiaintoimisto palvelee hautausmaahan, hautauksiin ja hautojen hoitoon liittyvissä asioissa:

• haudan hallinta, hautaoikeus, muistomerkit ym.
• hautojen hoitotilaukset ja hoitolaskutus
• hautauksiin liittyviä varaukset (hautapaikka, haudankaivu ja -peitto, haudan kunnostus hautauksen jälkeen)

Yllämainitut hautauksiin liittyvät varaukset tehdään hauta-asiaintoimistossa.
Hautaustoimitusvaraukset tehdään seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Yhteystiedot ja aukioloajat


Hauta-asiaintoimisto on avoinna ma-pe klo 9-13

Käyntiosoite Lundinkatu 5, 2. krs, 06100 Porvoo 

– hautaustoimen asiakaspalvelu
– haudanhoitosopimukset, laskutukset
– hautaustoimitusvaraukset tehdään seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Hauta-asiaintoimistossa teitä palvelevat:

– Tiina Rikberg, palvelusihteeri, (019) 6611 203
– Nina Hedberg, palvelusihteeri, (019) 6611 257

Hautaustoimi sijaitsee osoitteessa Näsinmäentie 5, 06100 Porvoo 

Hautaustoimen päällikkönä toimii Markku Blom, 0400 494 694 ja hautausmaan työnjohtajana Jouni Manninen, 040 674 7467.

arkku kukitettuna.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Lapsen kuoleman suuressa surussa ei tarvitse selvitä yksin. Läheisten lisäksi sekä kotikunta että kirkko auttavat.

Lapsen kuoleman surussa ei tarvitse selvitä yksin

Kirkko antaa apua elämän kriiseihin. Apua saa sekä käytännöllisten asioiden hoidossa että henkisessä selviämisessä.

Suru, kriisi