Apua ja tukea

Seurakunnan diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se antaa henkistä, hengellistä ja aineellista tukea sekä auttaa elämän kriisitilanteiden selvittelyssä. Diakoniassa rohkaistaan ihmistä löytämään hänen omat voimavaransa ja siinä korostuu erilaisuuden hyväksyminen ja ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen  erilaisissa elämäntilanteissa.

Diakonia kuuluu kirkon perustehtäviin ja se on keskeinen osa seurakunnan toimintaa. Diakonian  tehtävä on niiden henkilöiden etsiminen ja tukeminen, joita muu apu ei tavoita.Vaikeiden asioiden kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan on tärkeää puhua jonkun kanssa.Olemme sinua varten, vaitiolovelvollisia sosiaali -ja terveysalan ammattilaisia.

Diakoniatyöntekijään voit ottaa yhteyttä silloin kun :
– tarvitaan kuuntelijaa
– yksinäisyys ahdistaa
– sairaus yllättää
– taloudelliset huolet painavat
– ihmissuhteissa on hankalaa
– perheessä on ongelmia
– työttömyys tuo vaikeuksia
– päihteiden kayttö rasittaa elämää
– hengelliset kysymykset askarruttavat

Järjestämme toimistovastaanottoja, kotikäyntejä, aikuisten ryhmiä, leirejä sekä retkiä perheille, ikäihmisille, vammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja työttömille,

Diakoniatyöntekijät järjestävät koulutustilaisuuksia, vierailevat yhdistyksissä, kouluissa ja laitoksissa.Jumalanpalveluksissa ja messuissa diakonialla on keskeinen tehtävä. Yhteistyötahoina toimivat mm. kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä järjestöt.

Ota yhteyttä

Taloudelliset avustusasiat tiistaisin klo 10-14, keskusteluapu ma-pe klo 9-16.
Porvoon suomalainen seurakunta
Tapahtuma on hetkellisesti pois käytöstä.