kuva

Apua ja tukea

Seurakunnan diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua ja kuuluu kirkon perustehtäviin. Se on keskeinen osa seurakunnan toimintaa. Se antaa henkistä, hengellistä ja aineellista tukea sekä auttaa elämän kriisitilanteiden selvittelyssä. Diakoniassa rohkaistaan ihmistä löytämään hänen omat voimavaransa ja siinä korostuu erilaisuuden hyväksyminen ja ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen  erilaisissa elämäntilanteissa. Vaikeiden asioiden kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan on tärkeää puhua jonkun kanssa. Olemme sinua varten, vaitiolovelvollisia sosiaali-, terveys- ja kirkonalan ammattilaisia. 

Diakoniatyöntekijään voit ottaa yhteyttä silloin kun:

  • tarvitaan kuuntelijaa
  • yksinäisyys ahdistaa
  • sairaus yllättää
  • taloudelliset huolet painavat
  • ihmissuhteissa on hankalaa
  • perheessä on ongelmia
  • työttömyys tuo vaikeuksia
  • päihteiden kayttö rasittaa elämää
  • hengelliset kysymykset askarruttavat

Järjestämme toimistovastaanottoja, kotikäyntejä, aikuisten ryhmiä, leirejä sekä retkiä perheille, ikäihmisille, vammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja työttömille. Diakoniatyöntekijät järjestävät koulutustilaisuuksia, vierailevat yhdistyksissä, kouluissa ja laitoksissa.Jumalanpalveluksissa ja messuissa diakonialla on keskeinen tehtävä. Yhteistyötahoina toimivat mm. kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä järjestöt.

palaute

Ota yhteyttä

Diakonian ajanvaraus tiistaisin klo 10-14
Porvoon suomalainen seurakunta