Oppilaitospappi on sinua varten!

Oppilaitostyö

Oppilaitospappi on olemassa aivan jokaista opiskelijaa ja henkilökuntaan kuuluvaa varten.
 

Voit sopia papin kanssa tapaamisen, kun kaipaat kuuntelijaa tai keskustelukumppania – silloin, kun on hätä tai opiskelun aiheuttamat paineet käyvät ylivoimaisiksi. Papin kanssa käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja maksuttomia.

Pappia voi pyytää mukaan niin arkeen kuin juhlaan: hartauteen, luennolle, kasteisiin, vihkimisiin tai vaikkapa siunaamaan uuden opiskelijakodin.