alba ja tennarit

Päivitetty 28.5.2020 (ohjeistusta konfirmaatiosta)

KESÄN 2020 RIPPIKOULUT PORVOON SUOMALAISESSA SEURAKUNNASSA

Takana on monella tavalla erikoinen kevät – tänne saakka ollaan jo selvitty ja kesää kohti olemme menossa.

Päätökset kesän 2020 rippikoulujen järjestämisestä on nyt tehty. Pahoittelemme, että pystymme vasta nyt kertomaan kesän suunnitelmista. Kirkossa on ensiksi täytynyt tarkasti seurata valtiovallan ja terveysviranomaisten antamia määräyksiä ja suosituksia.

Olemme näiden viranomaisohjeiden pohjalta päätyneet seuraavanlaiseen rippikoulujen toteutukseen:

 • Aloitamme rippikoulut Porvoon suomalaisessa seurakunnassa heti kesäkuun alusta lähtien
 • Toteutamme rippikoulut Aluehallintoviraston (AVI) ja terveysviranomaisten sekä mahdollisesti myös ministeriöistä tulleiden ohjeiden mukaisesti, jotka tarkentuvat koko toukokuun ajan. Niiden pohjalta luomme leirien turvallisuus- ja toteuttamissuunnitelmat
 • Pidämme lähtökohtaisesti jo talven aikana viikonloppuleirien aikana nuorille tutuksi tulleet rippikouluryhmät (tuttuine työntekijöineen) kasassa
 • Olemme rippikoulujen majoitus- ja saniteettitilojen riittävän väljyyden turvaamiseksi joutuneet siirtäneet kaksi leiriä pidettäväksi Pellingin leirikeskukseen ja tämä tuo muutaman päivän muutoksia niiden alkuperäisiin leiriaikoihin. Lisäksi yhdelle ripariryhmälle on saatu vuokrattua uusi parempi leirikeskus
 • Seuraavassa on kuvattu laajemmin seuraavat asiakokonaisuudet:
  1. Rippikoulun toteutus (leiriaika ja konfirmaatio sekä yhdyshenkilöt) kesällä 2020
  2. Perustelut tehdylle ratkaisulle
  3. Ohjeistus konfirmaatioon
  4. Riskiryhmään kuuluvien rippikoulu
  5. Miten tästä jatketaan

1. Rippikoulujen toteutus kesällä 2020

Seurakunta pidättää kaikki oikeudet muuttaa rippikoulusuunnitelmaa, esimerkiksi viranomaisohjeiden tai merkittävien ryhmämuutosten takia.

KONFIRMAATION KELLONAIKA VAIHTUNUT Aamos, päivärippikoulu Gammelbackan seurakuntakeskuksessa 27.-.31.7. ja 3.-7.8.2020, konfirmaatio SU 9.8.2020 klo 15.00. janne.kuusitunturi@evl.fi puh. 0400492775 ja merja.falck@evl.fi puh. 0405875596

UUSI Elisabeth päivärippikoulu keskustassa (paikka täsmentyy myöhemmin) huom. viikonloppuleirille osallistuneille 27.-31.7. ja 3.-5.8.2020, konfirmaatio LA 22.8.2020 klo 10.00. annaleena.piepponen@evl.fi puh. 0407488033 ja virpi.syrjanen@evl.fi puh. 0407410103

LEIRIPAIKKA VAIHTUNUT Hanna leiririppikoulu, Särkisaaren leirikeskus, 1.-8.6.2020. Konfirmaatio LA 13.6.2020 klo 10.00. juhana.sihvo@evl.fi puh 0401767631, mette.skytta@evl.fi puh 0405386935 ja jari.oksanen@evl.fi puh. 0400494039. Leiri-isännät Eetu Raunio ja Toivo Palmén.

Andreas leiririppikoulu 4.-11.6.2020 Pellingin leirikeskus, konfirmaatio SU 14.6.2020 klo 15.00. taina.virolainen@evl.fi puh. 0405267486, olli.hyvarinen@evl.fi puh. 0401877020 ja sanna.holmsten@evl.fi puh. 0404870903. Leiri-isännät Aaro Sulonen ja Joona Huuhtanen.

KONFIRMAATION KELLONAIKA VAIHTUNUT Johannes leiririppikoulu 8.-14.6.2020 Ristiniemen leirikeskus, konfirmaatio SU 21.6.2020 klo 15.00. minna.e.tuominen@evl.fi puh. 0406764117, jasmiina.kiri@evl.fi puh. 0405885052 ja  jari.oksanen@evl.fi puh. 0400494039. Leiri-isännät Tommi Kiviniemi ja Nina Elg.

Lyydia leiririppikoulu 11.-18.6.2020 Pellingin leirikeskus, konfirmaatio LA 27.6.2020 klo 10.00. juha.takala@evl.fi puh 0401545035, juha.virolainen@evl.fi puh. 0405265887 ja anu.peltomaki@evl.fi puh. 0405500946. Leiri-isännät Eetu Raunio ja Emilia Fogelberg.

Maria leiririppikoulu 22.-29.6.2020 Pellingin leirikeskus, konfirmaatio LA 4.7.2020 klo 10.00. annaleena.piepponen@evl.fi puh. 0407488033, herman.pylvanainen@evl.fi puh. 0406800343 ja pasi.j.nieminen@evl.fi puh. 0400599414. Leiri-isännät Aaro Sulonen ja Joona Huuhtanen.

LEIRIPAIKKA JA AJANKOHTA VAIHTUNUT Daniel leiririppikoulu 30.6.-7.7.2020 Pellingin leirikeskus, konfirmaatio LA 11.7.2020 klo 10.00. juhana.sihvo@evl.fi puh. 0401767631, taina.virolainen@evl.fi puh. 0405267486 ja marja-leena.dammert@evl.fi puh 0404870904. Leiri-isännät Roope Raittinen ja Lisa Andersson.

LEIRIPAIKKA JA AJANKOHTA VAIHTUNUT Martta leiririppikoulu 8.-15.7.2020 Pellingin leirikeskus, konfirmaatio LA 18.7.2020 klo 10.00. maiju.halmela@evl.fi puh. 0406612704, herman.pylvanainen@evl.fi puh. 0406800343 ja metta.skytta@evl.fi puh. 0405386935. Leiri-isännät Onni Turunen ja Niila Hulsi.

Pietari leiririppikoulu 15.-22.7.2020 Upilan leirikeskus, konfirmaatio LA 25.7.2020 klo 10.00. janne.kuusitunturi@evl.fi puh. 0400492775, taina.virolainen@evl.fi puh. 0405267486 ja jasmiina.kiri@evl.fi puh. 0405885052. Leiri-isännät Rasmus Asmundela ja Aino Mörsky.

KONFIRMAATION KELLONAIKA VAIHTUNUT Saara leiririppikoulu 15.-22.7.2020 Pellingin leirikeskus, konfirmaatio SU 26.7.2020 klo 15.00. minna.e.tuominen@evl.fi puh. 0406764117, juha.virolainen@evl.fi puh. 0405265887 ja nora.kalske@evl.fi puh. 0404870911. Leiri-isännät Aaro Sulonen ja Nina Elg. 

Joona leiririppikoulu 22.-29.7.2020 Pellingin kurssikeskus, konfirmaatio LA 1.8.2020 klo 10.00. juha.takala@evl.fi puh. 0401545035, maria.jylha@evl.fi puh 0400914533 ja jari.oksanen@evl.fi puh. 0400494039. Leiri-isännät Onni Turunen ja Roope Raittila.

Samuel leiririppikoulu 25.7.-1.8.2020 Ristiniemen leirikeskus, konfirmaatio LA 8.8.2020 klo 10.00. maiju.halmela@evl.fi puh. 0406612704, herman.pylvanainen@evl.fi puh. 0406800343 ja helena.halvari@evl.fi puh. 0407280330. Leiri-isännät Rasmus Asmundela ja Nina Elg.

Rippikoulujen isoset.

2. Perustelut tehdylle ratkaisulle

Haluamme tarjota nuorille mahdollisimman hyvän rippikoulukokemuksen ja siksi olemme halunneet tehdä parhaamme, että voimme järjestää heille turvallisesti rippikoulun myös näin koronaepidemian aikana.

Nuoret ovat talven aikana jo olleet rippikouluryhmänsä kanssa leirillä ja siksi on hyvä pitää rippikouluryhmät tuttuine työntekijöineen kasassa.

Ryhmäkokomme alittavat reilusti 50 hengen kokoontumissäännön. Olemme vaihtaneet myös kolmen rippikoulun leiripaikan voidaksemme toteuttaa mahdollisimman turvalliset olosuhteet niin majoituksen kuin saniteettitilojen sekä opetustilojen väljyyden suhteen.

Leiririppikoulujen työntekijämäärää on lisätty. Kaikissa leiripaikoissa toteutetaan tehostettua päivittäistä siivousta ja noudatetaan muita viranomaisohjeita.  

On itsestään selvää, että sairaana tai huonovointisena leirille ei voi osallistua. Suosittelemme, että nuori välttäisi tarpeettomia kontakteja noin viikkoa ennen rippikoulun alkua.

3. Ohjeistus konfirmaatioon

Ennakkotiedoista poiketen rippikouluryhmä konfirmoidaan yhdessä ryhmässä. Jokaista nuorta kohden voi paikalla olla enintään neljä (4) vierasta. Samassa taloudessa asuvat voivat istua vierekkäin kirkossa, mutta muutoin tulee sijoittua istumaan turvavälit huomioiden.

Vallitsevasta tilanteesta johtuen nuorten siunaamisen toimittaa konfirmoiva pappi. Kummit ja muut läheiset voivat seurata tilaisuutta penkissä, josta käsin myös valokuvaus on mahdollista.

Nuori voidaan konfirmoida myös jonkun kesän muun rippikouluryhmän kanssa, vaihdosta sovitaan oman rippikoulun papin kanssa.

Rippikoulun työntekijöitä ja isosia ei tänä vuonna voi kutsua nuorten rippijuhliin. Perheitä muistutetaan, että 50 hengen kokoontumisrajoitus koskee myös rippijuhlia.

Konfirmaatiot striimataan YouTubeen ja sen kautta konfirmoitavan nuoren muut perheenjäsenet, kummit, sukulaiset ja ystävät pääsevät osallistumaan juhlaan. Jaettava YouTube -linkki on salattu, joten kukin nuori/hänen huoltajansa saavat itse päättää kenelle linkin tunnukset jakavat.

Jos joku huoltajista ei halua, että hänen lapsensa kasvot näkyvät tunnistettavasti striimatussa lähetyksessä, niin siitä pitää erikseen ilmoittaa hyvissä ajoin ennen leirille menoa rippikoulun papille. Tällöin nuori sijoitetaan konfirmaatiossa niin, ettei hänen kasvonsa ole tunnistettavissa.

Rippikouluryhmän yhteiskuva otetaan konfirmaatioharjoituksessa leiriltä paluun yhteydessä siviilivaateissa.

4. Riskiryhmään kuuluvien rippikoulu

Riskiryhmään kuuluvien nuorten kohdalla voivat vanhemmat olla yhteydessä hoitavaan lääkäriin, joka voi tarpeen tullen ohjeistaa osallistumispäätöksen teossa. Mikäli nuori ei voi osallistua leiririppikouluun, tällöin kyseeseen voi tulla päivärippikoulu. Mikäli päivärippikoulukaan ei ole mahdollinen, on mahdollisuus yksityisrippikouluun syksyn aikana.

5. Miten tästä jatketaan

Nuoret palauttavat heille jaetut riparipassit toukokuun loppuun mennessä joko postitse osoitteeseen Porvoon suomalainen seurakunta, rippikoulu, PL 140, 06101 tai seurakunnan nuorisotoimiston postilaatikkoon: Lundinkatu 5/ Runeberginkatu 29 sisäpiha, pihamökin postilaatikko.

Palautettavasta riparipassista pitää löytyä vähintään kaksi jumalanpalvelusmerkintää ja Pekka Laukkarisen nettikonsertin seuranta. Mikäli näitä ei vielä löydy, niin nuoren tulee katsoa koko TV- tai nettijumalanpalvelus ja vastata rippikoulupassissa oleviin kysymyksiin.

Rippikoulujen ohjaajat soittavat lähiviikkoina jokaisen rippikoululaisen kotiin kuulostellakseen millaisin miettein rippikouluun ollaan lähdössä. Mahdollisuudet rippikouluryhmän vaihtoon ovat tässä yhteydessä hyvin rajalliset, mutta siirtyminen päivärippikouluun on toki mahdollista.

Noin viikkoa ennen leirijaksoa lähetämme rippikoulukirjeen, jossa saat tarkemmat tiedot varusteista, lähtöajoista ja ohjeita leiriturvallisuuteen liittyen. Nuoret ovat nuoria ja emme tietenkään voi taata sitä, että lähikontakteja ei esim. leirin vapaa-aikana syntyisi, mutta muistutamme heitä säännöllisesti myös turvavälien sekä kaikkien hygieniaohjeiden noudattamisen tärkeydestä. Turvallisuus vaatii kaikilta leirille osallistuvilta yhteisvastuullisuutta, jota on jo kotona vanhempien hyvä teroittaa nuorelle.

Konfirmaatioon osallistuminen edellyttää rippikoulun suorittamista: jos nuori sairastuu leirillä, mietitään tapauskohtaisesti rippikoulun loppuun suorittaminen ja konfirmaation uusi ajankohta. Mikäli koko rippikoulu peruuntuu muuttuneiden uusien viranomaisohjeiden johdosta, toteutetaan rippikoulu syksyllä myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

Kaikki yhteydenotot rippikouluun liittyen ensi sijaisesti oman rippikoulun ohjaajille. Myös nuorisotoimiston päivystys (tiistai -torstai klo 14-15.45, puh. 019-66111) palvelee rippikouluasioissa, kuten myös allekirjoittaneet.

Haluamme olla kaikin tavoin mahdollistamassa sitä, että nuoret saavat mukavan ja turvallisen rippikoulukokemuksen.

 

Maiju Halmela

vs. Rippikoulupappi

maiju.halmela@evl.fi  

040 661 2704

 

Jari Oksanen

Nuorisotyönjohtaja

jari.oksanen@evl.fi

0400 494 039

Rippikoulun pelisäännöt kotona keskusteltaviksi löytyvät täältä.

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen

Kirkko konfirmaatiopäivänä

Ota yhteyttä

Porvoon suomalainen seurakunta
Lundinkatu 5 / Runeberginkatu 29, sisäpiha, kellarikerros
06100 PORVOO

Avoinna ti-to klo 14-15.45.

Nuorisotyönjohtaja
Porvoon suomalainen seurakunta
Lundinkatu 5
06100 PORVOO
vs. seurakuntapastori
Porvoon suomalainen seurakunta

Rippikoulu, isostoiminta SEKO, partion yhdyshenkilö

seurakuntapastori, virkavapaalla 8.1.2021 saakka
Porvoon suomalainen seurakunta
Lundinkatu 5
06100 PORVOO

Rippikoulu, isostoiminta SEKO, partion yhdyshenkilö VIRKAVAPAALLA 1.5.2020 - 8.1.2021

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia