Tilojen varaaminen

Porvoon seurakuntayhtymällä ja sen seurakunnilla on Porvoon tuomiokirkon ja Pikkukirkon lisäksi käytössään seurakuntatyön tukena kappeleita, seurakuntakeskuksia, kaksi kurssikeskusta sekä nuoriso- ja kerhotiloja eri puolilla kaupunkia.

Seurakuntakotien tiloja voi vuokrata esimerkiksi kaste- ja muistotilaisuuksiin sekä hääjuhliin. Seurakuntakodeissa on myös kokouksiin ja erilaisiin tapahtumiin sopivia vuokratiloja.

Vihkivaraukset:

Oman seurakunnan jäsenet ja porvoolaiset voivat varata vihkimisaikoja kaksi vuotta etukäteen. Porvoolaiseksi katsotaan henkilö, joka on asunut tai konfirmoitu Porvoossa tai jonka vanhemmat asuvat Porvoossa.

Ulkopaikkakuntalaiset voivat varata touko-, kesä-, heinä- ja elokuun vihkitoimitusaikoja vasta saman vuoden tammikuun 15. päivästä alkaen, muita aikoja  voi varata vuotta aikaisemmin.

Maksua ei peritä jos jompikumpi vihittävistä on konfirmoitu tai aiemmin kuulunut Porvoon ev.lut.  seurakuntiin. Maksua ei myöskään peritä, jos jomman kumman vanhempi kuuluu Porvoon ev.lut.  seurakuntiin. Muut hinnat. 

Muut toimitusvaraukset

Kirkkoherranvirastosta voi varata ajan kasteelle, hautaan siunaamiselle, yksityiselle ripille ja ehtoolliselle sairaan luona.
Myös kodinsiunaamisaika sekä rukoushetki elämän eri tilanteissa sovitaan päivystävän papin kanssa, puh. (019) 6611 212.

Muut tilavaraukset

Kirkkoherranvirastosta ja konserttivaraukset kanttorilta.