Hautaustoimi

Hautaustoimella tarkoitetaan hautausmaan hallinto-, suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpito- sekä hautauksiin liittyviä tehtäviä. Hautaustoimen tavoitteena on luoda puitteet hienotunteiselle ja asianmukaiselle vainajan siunaamiselle, hautaamiselle ja muistamiselle sekä vaalia hautausmaan kulttuuriperintöä ja kristillisiä arvoja. Hautaaminen Suomessa on yhteiskunnallinen tehtävä, joka on lainsäädännön kautta annettu evankelis-luterilaisen kirkon hoidettavaksi.

Vuosittaiset hautausmäärät ovat kasvamaan päin. Vuonna 2030 arvioidaan Porvoossa haudattavan yli 500 vainajaa vuosittain. Tuhkahautausten osuus Porvoossa on noussut vuoteen 2013 mennessä 68 prosenttiin.

Hautaustoimen yhteystiedot saa kohdasta YHTEYSTIEDOT.

Hauta-asiantoimisto

palvelee hautausmaahan, hautauksiin ja hautojen hoitoon liittyvissä asioissa:

• haudan hallinta, hautaoikeus, muistomerkit ym.
• hautojen hoitotilaukset ja hoitolaskutus
• hautauksiin liittyviä varaukset (hautapaikka, haudankaivu ja -peitto, haudan kunnostus hautauksen jälkeen)

Yllämainitut hautauksiin liittyvät varaukset tehdään hauta-asiaintoimistossa.
Hautaustoimitusvaraukset tehdään seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Yhteystiedot ja aukioloajat

Hauta-asiaintoimisto on avoinna: ma-pe klo 9-13
Käyntiosoite: Lundinkatu 5, 2. krs, 06100 Porvoo

  • hautaustoimen asiakaspalvelu
  • haudanhoitosopimukset, laskutukset

Hauta-asiaintoimistossa teitä palvelevat:

Isa Liitiäinen, toimiston-/kassanhoitaja, (019) 6611 203
Tarja Sundman, toimistosihteeri, (019) 6611 257