Hautaustavat

Lisätietoja hauta-asiaintoimistosta

Lundinkatu 5, 06100 Porvoo

Arkkuhautaus

Vainajan siunaus toimitetaan pääsääntöisesti Näsinmäen hautausmaan siunauskappelissa. Arkku on valmiina kappelissa, kun omaiset saapuvat tilaisuuteen, samoin kuin ne kukkalaitteet, jotka omaisten toimesta on pyydetty ennalta toimitettavan siunaustilaisuuteen. Kukat ovat joko kappelin eteistilassa tai pohjakerroksen kukkien säilytystilassa.

Siunaustilaisuuden päätyttyä, kun kappelin vahtimestari avaa ovet, kantajat asettuvat paikalleen ja arkku siirretään saatossa haudalle vahtimestarin ohjauksella.

Omaisten on hyvä etukäteen sopia käytännön järjestelyistä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat tekemisissä hautaan siunaamisessa. Mikäli siunaustilaisuudessa on normaalista poikkeavaa ohjelmaa (kukkien lasku kappelissa, musiikkiohjelmaa, puheita jne.) on siitä aikavarauksen yhteydessä ilmoitettava.

Tuhkahautaus

Siunaustilaisuus on tuhkahautauksen yhteydessä samanlainen kuin arkkuhautauksessa. Kukat lasketaan kuitenkin aina kappelissa. Siunaustilaisuuden päättyessä vainajan arkku kukkineen jää kappeliin ja saattoväki poistuu muistotilaisuuteen.

Arkun toimittaa myöhemmin krematorioon hautausjärjestelyistä huolehtinut hautaustoimisto. Porvoolaiset vainajat tuhkataan pääsääntöisesti Helsingin seurakuntayhtymän Honkanummen hautausmaan krematoriossa.

Kappeliin arkun ympärille jääneet kukat toimitetaan sille haudalle tai hauta-alueelle (muistolehdoissa), johon tuhkauurna aikanaan tullaan hautaamaan. Kukat toimitetaan haudalle samana päivänä tai seuraavana arkipäivänä, jos siunaustilaisuus on perjantai iltapäivällä tai lauantaina.

Mikäli tuhkauurnaa ei tulla hautaamaan Näsinmäen hautausmaalle, kukat hävitetään ellei muuta etukäteen ole sovittu.

Uurnanlasku

Tuhkauurnan laskua varten on varattava oma aika hauta-asiaintoimistosta. Mikäli pappi halutaan mukaan, on aika varattava kirkkoherranvirastosta. Sovittuna aikana omaiset hautaavat tuhkauurnan ennalta sovittuun paikkaan vahtimestarin ohjauksessa. Tuhkauurna voidaan haudata muistolehtoon, uurnahautaan tai arkkuhautaan.

Kaikki haudat peitetään samana päivänä kun arkku tai uurna on laskettu hautaan. Mikäli uurna on haudattu muistolehtoon, jossa haudataan kahteen kerrokseen ja kysymyksessä on syvempi sija, uurna peitetään ja matalampi sija peitetään kannella.

MuistomerkkiohjeetLinkki avautuu uudessa välilehdessä