Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston kahden vuoden välein. Puheenjohtajana toimii toimikaudella 2023-2024 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin tehtävään nimittämä seurakuntayhtymän suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Pontus Salmi. Porvoon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Sari Mankinen toimii esittelijänä ja henkilöstöpäällikkö sihteerinä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa.

Tehtävät

Yhteinen kirkkoneuvosto on Porvoon seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelin, joka edustaa yhtymää ja valmistelee ja toimeenpanee yhteisen kirkkovaltuuston päätökset. Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa myös seurakuntayhtymän hallintoa (sis. henkilöstöhallinnon) sekä yhtymän talouden ja omaisuuden hoitoa. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto johtaa yhteiseksi työmuodoksi otettuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja, kuten sairaalasielunhoidon, perheneuvonnan ja kurssikeskusten käytön järjestämisen ja valvonnan.

Jäsenet toimikaudella 2023-2023

Porvoon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluvat valittuina jäseninä yhteisen kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen.


Jorma Anttila

seurakuntaneuvoston jäsen, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Ove Blomqvist

yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Torbjörn Blomqvist

yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Anu Harjumaaskola

yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, seurakuntaneuvoston jäsen

Anna Henning

yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Marja Järvinen

yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, seurakuntaneuvoston jäsen

Niko Perälä

seurakuntaneuvoston jäsen, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Anne Pulkkanen

yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Pontus Salmi

kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Porvoon suomalainen seurakunta

Leena Sorjonen

yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen