Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston kahden vuoden välein. Puheenjohtajana toimii toimikaudella 2019-2020 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin tehtävään nimittämä seurakuntayhtymän suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Pontus Salmi. Porvoon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Sari Mankinen toimii esittelijänä ja henkilöstöpäällikkö Karl-Johan Wickström sihteerinä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa.

Tehtävät

Yhteinen kirkkoneuvosto on Porvoon seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelin, joka edustaa yhtymää ja valmistelee ja toimeenpanee yhteisen kirkkovaltuuston päätökset. Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa myös seurakuntayhtymän hallintoa (sis. henkilöstöhallinnon) sekä yhtymän talouden ja omaisuuden hoitoa. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto johtaa yhteiseksi työmuodoksi otettuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja, kuten sairaalasielunhoidon, perheneuvonnan ja kurssikeskusten käytön järjestämisen ja valvonnan.

Jäsenet

Porvoon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluvat valittuina jäseninä yhteisen kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen.


Benita Ahlnäs

yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen

Jukka Hanni

yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, seurakuntaneuvoston jäsen

Anu Harjumaaskola

yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, seurakuntaneuvoston jäsen

Marja Järvinen

yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, seurakuntaneuvoston jäsen

Anja Luoma

yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen

Juhani Pessala

yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, seurakuntaneuvoston jäsen

Mikko Reijonen

yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Pontus Salmi

kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Porvoon suomalainen seurakunta

Charlotta Savin

yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, yhteisen kirkkoneuvosto jäsen

Martin von Schoultz

yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen