Uutiset 

Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkovaltuusto 8.10: Kiinteistöstrategiassa päästiin eteenpäin ja kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan

8.10.2020 19.33

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui torstaina 8.10.2020. Tässä tiedotteessa avataan suurelle yleisölle tärkeimmät asiat.

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui torstaina 8.10.2020. Tässä tiedotteessa avataan suurelle yleisölle tärkeimmät asiat. Koko pöytäkirja päivittyy verkkosivullemme, kun se valmistuu. 


Kiinteistöstrategiassa päätös: Runeberginkatu 24 kiinteistö jatkojalostetaan myyntiä varten, tuomiokirkkoseurakunnan toiminnalle etsitään tiloja


Ruotsalaisesta seurakuntakodista luovutaan, mutta usealla toimenpiteillä taataan Tuomiokirkkoseurakunnalle toimivat tilaratkaisut jatkossakin. 
Torstai-illan kokouksessa oli muun muassa pitkään käsittelyssä ollut kiinteistöstrategia. Maailman muuttuessa tilojen ja rakennusten tarve muuttuu ja kiinteistöstrategian tähtäimessä on luoda puitteet kestävälle seurakuntatoiminnalle pitkälle tulevaisuuteen.


Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti että,


1.    merkitsee tiedoksi seuraavat asiakokonaisuudet

  • yhteisen kirkkoneuvoston molempien seurakuntien seurakuntaneuvostojen antamat lausunnot kolmesta kiinteistöjen kehittämisvaihtoehdoista sekä myös yhteistyötoimikunnan lausunto asiasta
  • yhteisen kirkkoneuvoston 16.8.2020 seminaarin keskusteluissa sovittu kiinteistöjen kategorisointi
  • Porvoon ruotsalaisen tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston 8.9.2020 pitämässä kokouksessa tekemä päätös perustaa työryhmä tutkimaan mahdollisuutta vuokrata tiloja toiminnallisiin tarpeisiin Runeberginkatu 24 seurakuntakodin kiinteistöstä luovuttaessa

2.    päätti ensimmäisessä päätöskohdassa olleiden kolmen asiakohdan perusteella hyväksyä seuraavat asiakohdat, jolla se turvaa Porvoon ruotsalaiselle tuomiokirkkoseurakunnalle Runeberginkatu 24 seurakuntakodin kiinteistöstä luopumisen yhteydessä sille riittävät toiminnalliset edellytykset:

  • valtuuttaa Porvoon seurakuntayhtymän strategisen johtoryhmän koordinoimaan seuraavia toimenpiteitä loppuvuoden 2020 ja vuoden 2021 aikana:
    • tuomiokirkkoseurakunnalle etsitään toiminnallisia vuokratiloja huomioiden myös tuomiorovastin pappilan käyttömahdollisuudet. Sopivien vuokratilojen etsinnässä hyödynnetään ja kuullaan tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston perustamaa työryhmää
    • turvataan talousarvion puitteissa tasapuoliset vahtimestari- ja keittiöpalveluiden saaminen sekä vuokra- että tuomiorovastin pappila tiloihin
    • Lundinkatu 5. tiloista varataan riittävät ja yhteneväiset työhuonetilat tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstön käyttöön

3.    päätti luopua aiemmista suunnitelmista rakentaa Lundinkatu 5 kiinteistön yhteyteen lisärakennuksia

4.    päätti antaa luvan hakea Runeberginkatu 24 seurakuntakodin kiinteistön tontille kaavamuutosta, joka mahdollistaa sen jatkojalostamisen ja myynnin.


Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi kiinteistöjen kategorisointitaulukon tietoonsa saatetuksi seuraavalla saatteella: Liitteenä olevan kiinteistöjen kategorisointitaulukon kiinteistöjen kategorisointia koskeva osuus eli niiden jakaminen eri ryhmiin (A, B, C ja D) ei ole vielä yhteisen kirkkoneuvoston lopullinen päätös asiassa, vaan vasta toimitilainsinöörin tekemää virkamiesvalmistelua. 


Yhteinen kirkkoneuvosto haluaa, yhteisenä ryhmänä, katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen.


Lisätietoja: 
Rebecca Haaranen, 040 488 9009
Sari Mankinen, 0400 15 62 57

Kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2021 kirkollisveroprosentiksi 1,45. 


Kirkollisverotulojen osuus on merkittävä seurakuntayhtymän taloudessa. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kirkollisverotulojen osuus kokonaistuloista oli 82,6%. Ennusteen mukaan tämän vuoden lopussa kirkkoon kuulumisprosentti on 68.2. Vuoden 2021 talousarviokehykset on laadittu 1,45 kirkollisveroprosentin mukaan, mikä on sama kuin edellisenä vuonna.


─ Niin kuin moni muukin taho meidän on myös sopeutettava toimintaamme tulevaisuudessa. Jäsenmäärä vähenee, vuoden 2019 lopussa kirkkoon kului 69,2% kaupungin väestöstä. Kirkollisverotulojen ennustetaan vähenevän vuoteen 2025 noin 8%, sanoo seurakuntayhtymän talouspäällikkö Siv Nyqvist.


Kirkollisverotuotolla seurakunnat hoitavat perustyötään ja tuotot jakautuvat laajasti monien hyödyksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsille suunnattuja ryhmiä ja leirejä, avustuksia vähävaraisille diakoniatyön kautta, sekä hautausmaan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkkorakennusten ylläpito. 


Lisätietoja: 
Siv Nyqvist, 0400 476 271
Sari Mankinen, 0400 15 62 57