Haemme henkilöstöpäällikköä

Porvoon seurakuntayhtymän muodostavat Porvoon suomalainen seurakunta, Borgå svenska domkyrkoförsamling sekä yhtymän hallinto-, kiinteistö- ja hautausmaapalvelut. Porvoon seurakuntayhtymän ”Yhdessä Uudistuen” -strategian 2022–2026 yhtenä painopistealueena on hyvinvoiva henkilöstö. Porvoon seurakuntayhtymässä työskentelee vuositasolla noin 130 työntekijää.

Porvoon seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN

Seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö on itsenäisessä asemassa oleva asiantuntijaviranhaltija. Henkilöstöpäällikön tehtäväalue koostuu henkilöstö- ja palvelussuhdeasioista sekä yleishallintoon liittyvistä tehtävistä.

Henkilöstöpäällikkö osallistuu mm. henkilöstöpolitiikan sekä henkilötieto- ja raportointijärjestelmien kehittämiseen, toimii palkka- ja eläkeasiamiehenä, vastaa seurakuntayhtymän henkilöstön kehittämisen suunnittelusta, yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämisestä ja henkilörekistereistä sekä toimii palkkahallinnon henkilökunnan esimiehenä.

Yleishallinnon osalta henkilöstöpäällikkö osallistuu toimielinasioiden valmisteluun sekä toimii yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjänä ja osallistuu päätösten täytäntöönpanoon. Henkilöstöpäällikkö toimii hallintojohtajan sijaisena. Henkilöstöpäällikön virka on sijoitettu seurakuntayhtymän hallintovirastoon. 

Henkilöstöpäällikön viran kelpoisuusehtojen mukaan valittavalla henkilöllä tulee olla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus henkilöstö- ja palvelussuhdeasioista, julkisten yhteisöjen hallinnosta ja päätöksenteosta. Henkilöstöpäälliköllä tulee olla molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito.

Henkilöstöpäällikön viran palkkaus on sijoitettu Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusluokkaan 602 (3 520 €/kk). Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuva kokemuslisä. Hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Valittavan henkilön tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen (KL 6:13 §). Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tästä linkistä pääset hakulomakkeelle (Avautuu 1.11.).

Viran täytössä voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.

Lisätietoja virka-aikana:
hallintojohtaja Sari Mankinen
puh. 0400 156 257
s-posti: sari.mankinen@evl.fi