Uutislistaukseen

Hautausmaan huoltorakennus peruskorjataan – korjaus antaa uuden kokoontumistilan hautaan siunaamisia varten

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 27.10.2022. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis. 

sateenkaari_seurakunta_tuomiokirkko.jpg

Porvoon seurakuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2023

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.10. lähettää yhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman lausuntokierrokselle seurakuntaneuvostoihin. 

Talousarvioehdotuksessa on sekä tiukennuksia että investointeja

Vuoden 2023 talousarvio on alijäämäinen 0,3 miljoonaa euroa. Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä. 

─ Meidän täytyy jatkuvasti työskennellä talouden tasapainottamiseksi. Jäsenmäärän väheneminen sekä vallitseva yleinen epävarmuus maailmantaloudessa aiheuttavat haasteita. Samaan aikaan on tärkeää, että panostamme investointeihin, jotka vähentävät menojamme pidemmällä ajalla, seurakuntayhtymän hallintojohtaja Sari Mankinen sanoo. 

Hautausmaan huoltorakennus peruskorjataan ja saa uuden kokoontumistilan

Investointisuunnitelmaan sisältyy 2,7 miljoonan euron arvosta investointeja vuonna 2023. 

Yksi merkittävä investointihanke on hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus. Peruskorjaus toteutetaan vaiheittain useamman vuoden aikana ja sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2025. 

Muita investointeja ovat Pikkukirkon paanukaton uusiminen, Lundinkadun tilamuutokset, kellotapulin ja naisten kellon korjaaminen Tuomiokirkolla. 

– Panostukset kiinteistöihimme nyt auttavat tasapainottamaan taloutta tulevaisuudessa. Kannattaa pitää rakennukset kunnossa ja panostaa energiatehokkuuteen, koska siten tulevia kustannuksia on helpompi ennustaa ja käsitellä. Samalla ylläpidämme kiinteistömassan arvoa, kertoo Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hankintapäällikkö Krista Eloneva

Vuosien 2023–2025 yhteenlaskettu investointisumma on n. 5,8 miljoonaa euroa. 

Epävarmasta taloudellisesta tilanteesta, kasvavasta inflaatiosta ja kasvavista energian hinnoista huolimatta käyttötalouden kustannukset talousarvioehdotuksessa ovat vähentyneet n. 200 000 eurolla. Henkilöstökustannukset muodostavat 55,4 % kokonaistoimintakuluista ja ovat siten suurin menoerä. 

ICT-palvelut ovat suuri erä käyttötaloudessa, aivan kuin Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut ja vakuutusmaksut. Nämä kaikki ovat välttämättömiä seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnassa. 

Hautauspalveluiden maksut samalla tasolla kuin aiemmin 
Hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksessa toimintatuotot ovat yhteensä 350 000 euroa ja toimintakulut yhteensä 348 244 euroa. Hautainhoitorahaston vuosikate on positiivinen 1 756 euroa.
 
Haudan hoitomaksut pysyvät muuttumattomina vuonna 2023. Hautaushinnastoon ei myöskään tehdä muutoksia, vaan nykyiset maksut ovat voimassa myös vuonna 2023. 
 

Keskeiset luvut vuoden 2023 talousarviossa: 

Toimintatuotot  1,0 miljoonaa euroa  
Toimintakustannukset -9,3 miljoonaa euroa 
Toimintakate -8,3 miljoonaa euro
Verotulot ja valtion rahoitus 10,9 miljoonaa euro
Verotuskustannukset ja Keskusrahastomaksut  -1 miljoonaa euro
Alijäämä poistojen jälkeen ja poistoerotus -0,3 miljoonaa euro

 

Lisätietoja

Sari Mankinen 
Hallintojohtaja
0400 156 257

Siv Nyqvist
Talouspäällikkö
0400 476 271
 

Pikkukirkon paanukatto uusitaan

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.10. uudistaa Porvoon Pikkukirkon paanukaton. Urakka kilpailutetaan hankintaportaali HILMAssa. 


Pikkukirkko Vanhassa Porvoossa. Kuva: Otto Lindén.

Pikkukirkon paanukatto on niin huonossa kunnossa, ettei sen korjaaminen ole enää järkevää. H.P.Insinöörit Oy yhdessä arkkitehti Ulla Raholan kanssa ovat tutkineet kattoa tarkemmin ja todenneet, että paanukatossa on sen verran paljon vaurioita, että katto kannattaa uusia kolmelta lappeelta.

Korjaussuunnittelussa on ollut mukana Museoviraston arkkitehti Robin Landsdorff.

Paanukaton uusimisen arvellaan maksavan 220 000 euroa. 

Lisätietoja

Krista Eloneva
Kiinteistö- ja hankintapäällikkö
040 4889 009
 

Hautausmaan huoltorakennus peruskorjataan – korjaus antaa uuden kokoontumistilan hautaan siunaamisia varten

Näsinmäen hautausmaan huoltorakennus tarvitsee peruskorjauksen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 27.10. kilpailuttaa korjauksen. 

Näsinmäen hautausmaan huoltorakennus on rakennettu vuonna 1984 ja suurempia korjauksia ei ole tehty sen jälkeen. 

Uusi tila hautaan siunaamisille

Rakennushanke sisältää toimisto- ja sosiaalitilojen peruskorjauksen kokonaisuudessaan ja rakennuksen koko katon uusimisen. Lisäksi korjauksen yhteydessä tiloja saneraataan siten, että huoltorakennukseen saadaan vainajien kylmäsäilytystilat ja monikäyttötila, joka soveltuu mm. hautaan siunaamiseen, pienryhmien kokoontumisiin ja kokousten järjestämiseen.

– Hautaan siunaamisten määrä tulee kasvamaan täällä Porvoossa ja tarvitsemme tilan, jotta voimme palvella omaisia parhaalla tavalla tulevaisuudessa, kertoo hautaustoimen päällikkö Markku Blom uusien tilojen tarpeesta. 


Havainnekuva peruskorjatusta huoltorakennuksesta. Näkymä paikoitusalueelta. Oikealla puolella uusi sisäänkäynti monikäyttötilaan. Kuva: Sitowise.

Peruskorjausurakka kilpailutetaan vielä vuonna 2022. Rakennustyöt alkavat suunnitelmien mukaan vuonna 2023 ja jakautuvat kolmelle seuraavalle vuodelle. Rakennusta voidaan käyttää korjausaikana.

Hankkeen toteuttamiseen on varattu yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. 
 

Lisätietoja:
Markku Blom 
Hautaustoimen päällikkö 
0400 494 694 

Krista Eloneva
Kiinteistö- ja hankintapäällikkö
040 4889 009

Porvoon seurakuntayhtymä hakee uutta henkilöstöpäällikköä

Porvoon seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikön virka on avoin haettavaksi 1.11. alkaen. 

Henkilöstöpäällikön tehtäväalue koostuu henkilöstö- ja työsuhdeasioista sekä yleishallintoon liittyvistä tehtävistä. 

Henkilöstöpäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa toimia palkkahallinnon henkilökunnan esimiehenä, vastata seurakuntayhtymän henkilökunnan osaamisen kehittämisestä esimerkiksi yhteisiä koulutustilaisuuksia järjestämällä, vastata sihteerin tehtävistä yhteisessä kirkkoneuvostossa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa sekä osallistua asioiden valmisteluun ja näiden toimielinten päätösten toimeenpanemiseen. 

Henkilöstöpäällikön viran palkkaus sijoittuu Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 602 ja on 3 520,00 €/kk. Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuva kokemuslisä. 

Työn viimeinen hakupäivä on 30.11.2022. 

Lisätietoja: 
porvoonseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat 1.11. alkaen

Sari Mankinen
Hallintojohtaja
0400 156 257

Media:

Kuva Markku Blom
Kuva Krista Eloneva
Kuva Sari Mankinen
Kuva Siv Nyqvist
Sateenkaarikuva

Valokuvaaja: Niko Laurila

27.10.2022 18.37