Uutiset 

Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.10: Sirottelualue rakennetaan hautausmaalle

23.10.2020 09.19

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui torstaina 22.10.2020. Tässä tiedotteessa avataan suurelle yleisölle tärkeimmät asiat.

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui torstaina 22.10.2020. Tässä tiedotteessa avataan suurelle yleisölle tärkeimmät asiat. Koko pöytäkirja päivittyy verkkosivullemme, kun se on valmis ja hyväksytty.

 

Sirottelualue vastaa seurakuntalaisten tarpeisiin 

Nyt porvoolaiset saavat mahdollisuuden muistaa läheisiään sirottelemalla tuhkat tuhkauksen jälkeen Näsin hautausmaalle. 

─ Emme ole aiemmin pystyneet tarjoamaan mahdollisuutta tuhkan sirottelemiseen, mutta monet ovat toivoneet sitä, hautaustoimen päällikkö Markku Blom kertoo. 

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 55 000 euron määrärahan sirottelualueen perustamiseen. Määrärahaan sisältyy neljä yhteismuistomerkkiä ja kaksi penkkiä. Muistomerkkien määrää on mahdollista lisätä myöhemmin. Lisäksi rakennetaan käytäviä ja järjestetään valaistus. 

Yhteismuistomerkit sijoitetaan ruohoalueelle Näsinmäentien vieressä. Tuhka voidaan sirotella ruohoalueen takana olevaan metsikköön. Kyse on Näsinmäen hautausmaan osastosta 35 ja alueelle tehdään käyttösuunnitelma. 

Miten se tapahtuu, jos haluaa sirotella lähimmäisensä tuhkat? 

─ Siis koko metsäaluetta käytetään tuhkan sirotteluun. Hautausmaan vahtimestari tulee mukaan ja antaa neuvoja ja tukea. Omaiset voivat joko itse sirotella tuhkat tai sitten hautausmaan henkilökunta voi tehdä sen. Sirotteluun voi ottaa papin mukaan, jos haluaa, Blom kertoo. 

Lisätietoja: 
Markku Blom 
0400 494 694

Päätös yhteistoimintamenettelystä pidetään voimassa Porvoon seurakuntayhtymässä


Päätös yhteistoimintamenettelystä pidetään voimassa Porvoon seurakuntayhtymässä. Päätös yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tehtiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 23.4.2020.

Kesän jälkeen koronavirustilanne on pahentunut, sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Tilanne vaikuttaa myös suoraan joidenkin työntekijöiden ja työntekijäryhmien työmääriin ja työn laatuun sekä työskentelytapoihin. 

Tämänhetkinen koronavirustilanne ja sen mukanaan tuomat rajoitukset vaikuttavat, vähentyneiden tilaisuuksien ja kävijämäärien johdosta, suoraan esimerkiksi keittiöhenkilökunnan työskentelyyn ja työmääriin. Vallitsevan virustilanteen johdosta on perusteltua pitää voimassa yhteisen kirkkoneuvoston 23.4.2020 tekemä päätös kokonaisuudessaan, joka myös mahdollistaa koronavirusepidemian aikana ja siitä johtuen, työntekijöiden ja työntekijäryhmien lomauttamisen korkeintaan 90 päiväksi tuotannollisista syistä kirkkoherran tai hallintojohtajan viranhaltijapäätöksellä.

Ne päätökset ja linjaukset, joiden päätettiin edelleen olevan voimassa, ovat että koko seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat jatkavat yhteistoimintamenettelyä, jonka tavoitteena on:

  • etsiä vaihtoehtoja henkilöstön lomautukselle Kirkon työmarkkinalaitoksen ohjeiden mukaan 
  • mahdollistaa neuvottelut ja määräykset työntekijöiden määräaikaisista työtehtävien muutoksista koronavirusepidemian ajaksi
  • selvittää mille työntekijöille tai työntekijäryhmille ei pystytä osoittamaan työtä tänä poikkeuksellisena koronaepidemia-aikana ja mahdollisesti lomauttaa nämä työntekijät tai työntekijäryhmät korkeintaan 90 päiväksi tuta-menettelyn määräaikoja noudattaen. Lomautus voi olla koko- tai osa-aikainen.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto oikeuttaa kirkkoherrojen ja hallintojohtajan ja/tai heidän suorat esimiesalaisensa suorittamaan tuta-menettelyssä edellytettävät tarpeelliset neuvottelut ja rajaamaan neuvottelujen kohteena olevat henkilöstöryhmät. Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa myös kirkkoherroja ja hallintojohtajan tekemään mahdollisen lomautuspäätöksen viranhaltijapäätöksellä, joka aikanaan saatetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Lisätietoa:

Sari Mankinen
0400 156 257

Karl-Johan Wickström
040 6844 088

Porvoon seurakuntayhtymän talousarvio 2021


Porvoon seurakuntayhtymän talousarvio 2021 on pysynyt pääosin yhteisen kirkkoneuvoston kesäkuussa asettamassa tiukassa raamissa. 

Porvoon seurakuntayhtymän kolmen edellisen vuoden tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä ja vuoden 2020 arvioitu tulos on alijäämäinen. Vuoden 2021 talousarvion alijäämä on n. 880 000 euroa. 

─ Alijäämää pystymme kattamaan aikaisempien vuosien ylijäämällä. Jäsenmäärän laskiessa ja kirkollisverotulojen vähentyessä on Porvoon seurakuntayhtymällä edessään talouden tasapainottaminen tulevina vuosina, sanoo Sari Mankinen, seurakuntayhtymän hallintojohtaja. 

Porvoon seurakuntayhtymän heikkenevän talouden haasteisiin vastataan kiinteistöstrategian päivityksellä, kiinteistöjen kustannustehokkaalla käytöllä ja seurakuntayhtymän kokonaisstrategialla 2021–2025. Kiinteistöstrategian päivitys nivoutuu kokonaisstrategiaan seurakuntien toiminnan tilatarpeiden ja seurakuntayhtymän tarjoamien tukipalveluiden osalta. 

─ Kiinteistötoimessa tullaan selkeämmin panostamaan kiinteistöjen oikea-aikaiseen ylläpitoon ja kunnostukseen huoltokirjan avulla. Kiinteistötoimen palveluita sekä toimintoja tullaan tehostamaan, joka osaltaan vaikuttaa myös henkilöstön työtehtäviin ja resursseihin, sanoo ma. toimitilainsinööri Rebecca Haaranen.

Seurakuntayhtymän vuodelle 2021 suunniteltuja keskeisiä investointeja ovat hautausmaan laajennusalueen suunnitelmien tarkentaminen sekä uurnametsäalueen suunnittelu ja sirottelualueen muistomerkkien toteuttaminen. Kiinteistötoimen investointeja ovat mm. öljylämmityksen poistaminen Tuomiorovastin pappilasta, Lundinkatu 5 tilamuutokset sekä Näsinmäen huoltorakennuksen peruskorjauksen suunnittelun aloittaminen.

Vuonna 2020 valmistui seurakuntayhtymän ympäristöohjelma vuosille 2020 – 2024. Porvoon seurakuntayhtymä hakee nyt kirkkohallitukselta ympäristödiplomia. Seurakuntayhtymän tukipalvelut ovat toimintasuunnitelmissaan huomioineet ympäristösuunnitelmassa esitetyt tavoitteet. 

Talousarvion 2021 keskeisiä lukuja
Toimintatuotot 1 milj. euroa
Toimintakulut -9,9 milj. euroa
Toimintakate -8,9 milj. euroa (255 euroa / jäsen)
Verotulot ja valtion rahoitus 10,1 milj. euroa
Verotuskulut ja keskusrahastomaksut -1 milj. euroa
Poistojen ja poistoerojen muutosten jälkeen tilikauden alijäämä on  -0,9 milj. euroa

Valtuustoaloite: Mahdollistetaan kolehdin antaminen MobilePay-maksusovelluksella

Yhdeksäntoista luottamushenkilöä oli jättänyt valtuustoaloitteen kolehtikäytäntöjen kehittämiseksi.

Aloitteella halutaan varmistaa kolehtien sujuvan kerääminen koronapandemian aikana. 

Muun muassa toivotaan, että kolehdinkeräyskäytännöt tarkistetaan ja niitä kehitetään ottamalla käyttöön MobilePay -maksusovellus. Halutaan, että kolehti kerätään kolehtihaavin avulla. Kirkon eteiseen sijoitettavaa koria käytetään vain epidemiatilanteen heiketessä ja sitä ehdottomasti edellyttäessä. Varmistetaan että kolehti kerätään myös parvilta, ja tuomiokirkon asehuoneen suuren rahakirstun käyttömahdollisuus seurakuntalahjan tai kohdennettujen keräyksien jatkuvaan keräämiseen tehdään paremmin nähtäväksi. 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää Porvoon suomalaiselta seurakuntaneuvostolta sekä Borgå svenska Domkyrkoförsamlingin församlingsrådetilta lausunnot valmistelua varten.

Lisätietoja:
Sari Mankinen
0400 156 257