Uutislistaukseen

Vaikuta Porvoon Pikkukirkon kehittämiseen kyselyllä

Tuleeko Pikkukirkon tulevaisuudessa toimia jumalanpalvelusten ja kirkollisten tilaisuuksien ohella aktiivisena kylätalona Vanhassa kaupungissa, jossa kahvipannu on aina kuumana, kun isäntä tai emäntä on paikalla? Vaikuta Pikkukirkon tulevaisuuteen kyselyllä, joka tulee täyttää viimeistään 10.5.

Piirretty visio laulavia ihmisiä, lava, kohtaamiset.

Pikkukirkko remontoidaan, jotta sitä voidaan käyttää monipuolisemmin

Pikkukirkko on edelleen pois käytöstä 27.11.2023 tapahtuneen vesivahingon jäljiltä. Sen lisäksi, että vuodon yhteydessä aiheutuneet vahingot korjataan, kirkon toimintoja kehitetään nyt vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Eri käyttäjäryhmien tilatarpeiden kartoittamiseksi Porvoon seurakuntayhtymä toteuttaa palvelumuotoiluhankkeen, joka sitten ohjaa arkkitehtisuunnittelua. Palvelumuotoiluhankkeen tavoitteena on määritellä vuonna 1740 valmistuneen Pikkukirkon toiminnot siten, että tilan monipuolinen käyttö on mahdollista kirkkovaltuuston toiveiden mukaisesti ja siten, että arkkitehtisuunnittelu perustuu järkevään visioon.

Vaikuta vastaamalla kyselyyn

Nyt kaikilla porvoolaisilla ja muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus antaa näkemyksensä Pikkukirkon kehittämisestä täyttämällä kyselyn. Kyselylomake koostuu kolmesta osasta ja vastaamiseen menee 10–15 minuuttia. Kyselyn kysymykset perustuvat ideoihin, jotka ovat tulleet esiin palvelumuotoiluprosessissa tähän mennessä.

Mene suomenkieliseen kyselyyn tästä.

Mene ruotsinkieliseen kyselyyn tästä

Tutkimuksen toteuttaa Porvoon seurakuntayhtymä. Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja analysoidaan osana suurempaa kokonaisuutta. Yksittäistä vastaajaa ei ole mahdollista tunnistaa kyselyraporteista tai yhteenvedoista.

Kysely on auki 10.05.2024 asti.

Lisätietoja:

Krista Jussila
Krista Jussila
kiinteistö- ja hankintapäällikkö

12.4.2024 07.46