Uutislistaukseen

Kirkollisverotulojen suotuisan kehityksen ansiosta Porvoon seurakuntayhtymän vuoden 2023 tulos näyttää hyvältä

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 21.3.2024. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis.

Valoisa kirkkotila joka on remontissa.

Pikkukirkossa tapahtui vesivahinko 27.11.2023 ja korjaustyöt ovat käynnistyneet.

Kirkollisverotulojen suotuisan kehityksen ansiosta Porvoon seurakuntayhtymän vuoden 2023 tulos näyttää hyvältä

Porvoon seurakuntayhtymän tulos vuonna 2023 muodostui ylijäämäiseksi. Ennakoitua paremmat kirkollisverotulot selittävät hyvää tulosta.

Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus yhteensä olivat noin 12 milj. euroa, joka on 9,3 % enemmän kuin vuonna 2022.

Käyttötalouden toimintakulut kasvoivat 0,2 milj. euroa (2,5 %), kun taas toimintatuotot olivat noin 1,361 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022. Vuoden 2022 poikkeuksellisen suurta lukua selittivät myyntivoitoista kirjatut kertaluonteiset erät. Vuonna 2023 Porvoon seurakuntayhtymä ei saavuttanut vuodelle asetettua tavoitetta kiinteistöjen myynneistä. Positiivinen vuosikate 2,5 milj. euroa riitti poistojen kattamiseen. Investointimenoja oli yhteensä 3,3 milj. euroa, josta suurimmat olivat hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus, joka valmistuu tänä vuonna, Seurakuntakodin tilamuutokset sekä Pikkukirkon paanukaton uusiminen. 

Seurakuntayhtymän tulevaisuuden haasteet 

Vaikka seurakuntayhtymän talous on tällä hetkellä vakaa liittyvät seurakuntayhtymän tulevaisuuden haasteet edelleen talouden tasapainossa pitämiseen. Porvoon seurakuntayhtymä on tehnyt sopeuttamista ennakoiden mm. luopumalla vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä. Kustannusten nousu kuitenkin vaikuttaa suoraan talouteemme kuten myös tulevien vuosien suunnitellut suuret investoinnit. Seurakuntayhtymän omistamat kiinteistöt ylläpitokuluineen ja korjauksineen nielevät edelleen merkittävän osan seurakuntayhtymän varoista.  

Toinen haaste on jäsenmäärän väheneminen. Seurakuntien jäsenmäärä väheni tilikauden aikana 597 jäsenellä. Porvoon seurakunnilla oli vuoden lopussa yhteensä 33 132 jäsentä. Jäsenmäärän osuus Porvoon kaupungin väestöstä oli 64,6 % kun vastaava luku vuonna 2022 oli 65,8 %.

Lähivuosina moni seurakuntayhtymän henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän. Seurakuntayhtymä on työmarkkinoilla mukana muiden työnantajien kanssa kilpailemassa ammattitaitoisesta työvoimasta eri ammattialojensa tehtäviin. 

Säästettiin energiaa ja edistettiin uudelleenkäyttöä

Seurakuntayhtymän ympäristöohjelman toteuttaminen jatkui vuoden aikana. Porvoon seurakuntakodissa vaihdettiin remontin yhteydessä valaistus energiaa säästäviin LED-lamppuihin. Energiatehokkaamman valaisun suunnittelu kirkonmäelle ja Gammelbackan seurakuntakeskukseen alkoi myös, mutta työ toteutetaan vuonna 2024.


Syyskuussa 2023 järjestettiin seurakuntien suuri kirpputori Ruotsalaisessa seurakuntakodissa. Kuva: Simon Lampenius.

Kierrätystä edistettiin vuoden aikana järjestämällä Seurakuntien suuri kirppis, jossa myytiin ylijääneitä huonekaluja ja esineitä. Kirppis herätti paljon kiinnostusta ja Ruotsalaisen seurakuntakodin, jossa kirppis pidettiin, ulkopuolelle muodostui pitkät jonot. Vuoden aikana viimeisteltiin myös ympäristödiplomin väliauditointi.

Tilinpäätöksen 2023 tunnuslukuja: 

 

2023

2022

Vuosikate, euroa/jäsen

76

89

Omavaraisuusaste, %

92

89

Lainakanta, euroa/jäsen

6

15

Investointimenot (milj.€)

3,3

0,8

     

Toimintatuotot (milj.€)

0,866

2,227

Toimintakulut (milj.€)

-9,371

-9,143

Verotulot ja valtionrahoitus (milj.€)

11,987

11,018

Vuosikate (milj.€)

2,520

3,024

Tilikauden yli-/alijäämä (milj.€)

0,929

1,374

     

Jäsenmäärä:

2023

2022

Porvoon suomalainen seurakunta

21 590

21 966

Borgå svenska domkyrkoförsamling

11 542

11 763

Kirkkoon kuulumis% Porvoossa

64,6

65,8

 

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Simon Lampenius
0400 56 67 35

Pikkukirkko remontoidaan, jotta sitä voidaan käyttää monipuolisemmin

Pikkukirkko on edelleen pois käytöstä 27.11.2023 tapahtuneet vesivahingon jäljiltä. Vesimassat levisivät pidemmälle kirkkosaliin kuin aiemmin arvioitiin. Nyt suunnitteilla on tehdä kattavampi kirkon remontti.

– Käytännössä olemme joutuneet avaamaan koko kirkkosalin lattian ja poistamaan lattiaeristeet. Lisäksi sakasti on purettu hirsirakenteeseen saakka, kiinteistöpäällikkö Krista Eloneva sanoo.

Suurempia muutostöitä Pikkukirkossa

Tämän myötä sekä päättäjät että viranhaltijat ovat vaatineet, että on syytä selvittää, voisiko prosessia jo päätettyjen Pikkukirkon muutostöiden aloittamiseksi nopeuttaa. 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti nimittäin 10.12.2020 päätöksessään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta tavoitteen tuomiokirkon alueen kehittämiseksi: ”Samalla on hyvä kehittää pikkukirkon monipuolisen käytön mahdollisuuksia”.

Mielipiteitä kartoitetaan palvelumuotoiluhankkeella

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti toteuttaa toiminnallisia muutoksia Pikkukirkossa vesivahingon korjaustöiden yhteydessä. Investointisuunnitelmassa vuodelle 2024 on varattu yhteensä 120 000 euron suuruinen määräraha toiminnallisille muutoksille. Tämä tarkoittaa sitä, että pikkukirkko on poissa seurakuntakäytöstä vähintään yhden kalenterivuoden.

Eri käyttäjäryhmien tilatarpeiden kartoittamiseksi toteutetaan palvelumuotoiluhanke, joka ohjaa arkkitehtisuunnittelua. Porvoolaisilla ja muilla kiinnostuneilla on mahdollisuus kuulla, missä kehitystyö menee ja keskustella siitä avoimessa yleisötilaisuudessa Porvoon seurakuntakodissa keskiviikkona 10.4. klo 17.30. Lisäksi annetaan mahdollisuus antaa mielipiteitä verkkokyselyllä.

Lisätietoja:

Krista Eloneva
040 4889 009

21.3.2024 18.40