Uutislistaukseen

Kirkon perheneuvonta 80 vuotta

Porvoon perheasiain neuvottelukeskuksen juhlavuoden teema on Luontoa parisuhteeseen!

Pariskunta kävelee vanhassa kaupungissa.

Porvoon perheasiain neuvottelukeskuksen juhlavuoden teema on Luontoa parisuhteeseen! Voit seurata päivityksiä ja kivoja luontotehtäviä Facebook-sivuillamme. Järjestämme luontoaiheisia tilaisuuksia ja annamme luonnon parantaa parisuhteita.

Huhtikuussa alkaa ruotsinkielinen luontoaiheinen parisuhdekurssi. Kurssi on tarkoitettu pariskunnille, jotka haluavat vahvistaa yhteyttä ja oppia ymmärtämään toisiaan paremmin. Ryhmä kokoontuu kahden viikon välein ulkona kävellen. Kurssilla käytetään metsämieli metodia. Ryhmän vetää perheneuvoja Anita Björkestam.

Perheneuvonnan tarpeet kasvaneet

Kirkon perheneuvonnalle on jatkuvaa tarvetta, sen osoittavat kasvavat asiakasmäärät.

Vuonna 2023 perheneuvonnan asiakasmäärä kasvoi edellisvuodesta yli 560 asiakkaalla.  Yhteensä asiakkaita oli lähes 18 000. Myös Porvoossa asiakasmäärä kasvoi. Suurimpana tulosyynä perheneuvontaan olivat edellisvuosien tapaan vuorovaikutusongelmat. Toiseksi suurimpana syynä olivat erokysymykset. 

Vuonna 2023 perheneuvonnan asiakkaista 35 % oli 30–39-vuotiaita. Yli 69-vuotiaiden osuus oli kasvanut prosenttiyksiköllä, samoin miesten osuus. Perheasioiden sovittelun määrä kasvoi selkeästi.

Porvoon perheneuvonnalla keskivertoa paremmat asiakaspalautteet

Perheneuvonnassa kerätään valtakunnallista asiakaspalautetta, johon vuonna 2023 vastasi 847 henkilöä. Asiakaspalautteeseen vastanneet olivat tyytyväisiä siihen, että keskusteluissa puhuttiin itselle tärkeistä asioista sekä siihen, että tuli kuulluksi ja ymmärretyksi. Lisäksi asiakkaat olivat tyytyväisiä sekä yhteydenottoon että ajanvaraukseen.

Palautteiden keskiarvo oli 4,7 asteikolla 1–5. Esimerkiksi väittämä ”ensimmäinen käynti järjestyi riittävän nopeasti” sai keskiarvon 4,3 ja väittämä ”tilanteeni helpotti” arvon 4,2. Porvoon perheasiain neuvottelukeskuksen saamat arviot olivat hiukan valtakunnallisia keskiarvoja paremmat. ”Ensimmäinen käynti järjestyi riittävän nopeasti” sai keskiarvon 4,5 ja ”tilanteeni helpotti” keskiarvon 4,3. ”Voisin suositella palvelua muille” sai keskiarvon 4,9.

Avoimista vastauksista kävi ilmi, että perheneuvonnan ammattilaisiin oltiin erittäin tyytyväisiä, samoin kun siihen, että kirkko tarjoaa palvelua maksuttomasti.

Palvelu tarjotaan kaikille

Tällä hetkellä Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on kaikkiaan 37 eri puolella maata, ja niissä työskentelee yli 180 koulutettua työntekijää. Perheneuvontaa tehdään suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, espanjaksi ja venäjäksi sekä tulkin välityksellä. Yli puolella keskuksista on sopimus hyvinvointialueen kanssa perheasioiden sovittelusta ja perheneuvonnasta. Myös Porvoon perheasian neuvottelukeskuksella on sopimus Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Pornaisten seurakunnan kanssa.
 

#perheneuvonta80vuotta #luontoaparisuhteeseen

Lisätietoja:

Harri Virtanen
Harri Virtanen
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja

19.3.2024 10.10