Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto: Yhtymä sai hyväksyttyä ympäristödiplomin väliauditoinnin  

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 31.8.2023. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis. 

sopsortering.jpg

Seurakuntayhtymä sai hyväksyttyä ympäristödiplomin väliauditoinnin

Yhtymä sai ympäristödiplomin väliauditoinnin hyväksyttyä, mutta sai myös kotitehtäviä. 

Porvoon seurakuntayhtymälle myönnettiin kirkon ympäristödiplomi joulukuussa 2020. Diplomi on voimassa viiden vuoden ajan. Kauden aikana tehdään väliauditointi. Se on tehty kyselytutkimuksena työntekijöiden kesken ja antaa vain suuntaa-antavan kuvan tilanteesta. 

Seurakuntayhtymä sai hyväksyttyä ympäristödiplomin väliauditoinnin, mutta sai myös kotitehtäviä. 

– Meidän pitäisi keskittyä enemmän ympäristöviestintään, lisätä tietoisuutta ympäristökasvatussuunnitelmasta, vähentää sekajätteen määrää, parantaa lajittelua ja päivittää kiinteistöjemme tiedot kiinteistörekisteri Basikseen, kertoo Mira Soukka, seurakuntayhtymän ympäristövastaava. 

Työ ympäristödiplomin tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu. Suunnitelmissa on antaa seurakuntalaisten tulla aktiivisemmin mukaan ympäristötyöhön.

– Luottamushenkilöiltä on tullut selkeä viesti, että monet haluavat olla osallisia ympäristötyössä. 

Siksi järjestämme avoimen workshopin kaikille kiinnostuneille keskiviikkona 1.11.2023, Soukka sanoo. 

Sen jälkeen, kun ympäristödiplomi myönnettiin joulukuussa 2020 ympäristökäsikirja, eli kriteerit ympäristödiplomin saamiseksi, on päivitetty. Uusien kohtien osalta on mahdollista kertoa vain nykytilanne. 
 
Lisätietoja:

Mira Soukka
mira.soukka@evl.fi 
040 711 2820 
 

Pornaisten asukkaat saavat perheneuvontapalveluja myös vuonna 2024 

Porvoonseudun perheasiain neuvottelukeskuksen ja Pornaisten seurakunnan välinen sopimus on uusittu. 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 31.8 hyväksyä, että Pornaisten seurakunnan ja Porvoonseudun perheasiain neuvottelukeskuksen välinen sopimus uusitaan. Pornaisten seurakunta käsittelee sopimuksen syyskuun puolivälissä. 

Kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet sopimuksen, Pornaisten asukkaat saavat perheneuvontapalveluja myös 2024. Perheneuvojaa voi käydä tapaamassa yksin tai parina, ja neuvontaa tarjotaan myös ryhmille. Palveluita tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
 
Lisätietoja:

Harri Virtanen 
harri.j.virtanen@evl.fi 
040 481 9989

31.8.2023 17.51