Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymän talousarvio 2024: Panostuksia tuomiokirkon alueella ja hautausmaalla

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokoontunut 26.10.2023. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis.

Syyskuva kirkonmaisema.

Porvoon seurakuntayhtymän talousarvioehdotus vuodelle 2024

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 26.10. lähettää yhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman lausuntokierrokselle seurakuntaneuvostoihin. 

Talousarvioehdotus on lievästi ylijäämäinen

Talousarvio vuodelle 2024 on 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kustannusten noususta huolimatta ensi sijassa inflaation takia talousarvio vuodelle 2024 on lievästi ylijäämäinen verotulojen suotuisan kehityksen ansiosta.  

Yhtymä jatkaa kiinteistökannan sopeuttamista ollakseen taloudellisesti kestävä sekä tavoittaakseen strategiset tavoitteet tarjota seurakunnille sopivat tilat samalla kun toiminta täyttää ne tilat, joita on. Myös kirkkohallitus suosittelee luopumaan turhista kiinteistöistä ja lisäksi panostamaan ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun eli rekrytointitarpeita arvioidaan huolellisesti tapauskohtaisesti.

– Meidän pitää jatkuvasti tehdä töitä pitääksemme talouden tasapainoisena. Aina pienempi jäsenmäärä sekä inflaatio, Ukrainan sota, Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne ja maailmantalouden yleinen epävarmuus tuovat mukanaan haasteita. Samaan aikaan on tärkeää, että panostamme investointeihin, jotka vähentävät kulujamme pitkällä aikavälillä, sanoo Sari Mankinen, yhtymän hallintojohtaja.

Käyttötalouden kulut ovat yhteensä 9,6 miljoonaa euroa ja ovat kasvaneet 300 000 eurolla. Henkilöstökulut ovat 56,4 % toimintakulujen yhteissummasta ja ovat siten suurin menoerä.

ICT-palvelut ovat suuri erä käyttötalousarvioissa, kuten myös Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut ja vakuutusmaksut. Nämä ovat kaikki tarpeellisia seurakuntien ja yhtymän toiminnan ylläpitämiseksi.

Panostuksia tuomiokirkon alueella ja hautausmaalla

Investoinnit vuodelle 2024 ovat reilut kaksi miljoonaa euroa, mikä on normaali taso, kun suuremmat hankkeet ovat ajankohtaisia. Vuoden aikana hautausmaan päärakennuksen peruskorjaus valmistuu.

– Suunnitelman mukaan rakennus on valmis maaliskuun lopussa ja otetaan sitten käyttöön, sanoo Markku Blom, hautaustoimen päällikkö. 

Talo on rakennettu vuonna 1984 ja suurempia remontteja ei ole tehty sen jälkeen. Remontissa käsitellään toimisto- ja sosiaalitilat kokonaisuudessaan ja katto uusitaan. Lisäksi tiloja kehitetään remontin yhteydessä siten, että rakennus saa kylmätilat ruumiille ja joustavan tilan, joka sopii sekä hautaan siunaamisiin että muihin kokoontumisiin ja tapaamisiin.

– Hautausten määrä tulee kasvamaan täällä Porvoossa ja tarvitsemme tilan, jossa voimme palvella omaisia parhaalla tavalla tulevaisuudessa, Blom kertoo.

Lisäksi hautausmaan kävijöitä palvellaan tulevaisuudessa digitaalisilla infotauluilla.

– Korvaamme osan nykyisistä karttatauluista digitaalisilla infotauluilla. Kattojen lisäksi voimme tiedottaa hautausmaan ajankohtaisista asioista, kuten milloin kasteluvesi suljetaan ja laitetaan päälle tai varoittaa liukkaudesta hautausmaalla etukäteen. On myös mahdollista tiedottaa seurakuntien tapahtumista tauluilla, Markku Blom kertoo.

Kiinteistöjen joukossa on myös panostus Pikkukirkon ja Porvoon tuomiokirkon alueella.

– Kirkonmäen kehitystyöryhmä on aloittanut työnsä vuonna 2023. Kiinteistötoimen investoinnit liittyvät pääasiassa niihin tilamuutoksiin, joihin kehitystyö antaa syyn, kertoo Krista Eloneva, Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö.

Sekä kirkonmäellä että yhtymän muissa kiinteistöissä panostetaan turvallisuuteen muun muassa parantamalla ulkovalaistusta ja uusimalla lukitusjärjestelmän. Kellotapulin ja naisten kellon korjauksen suunnittelu jatkuu myös vuonna 2024.

Hautausmaan palvelumaksut pysyvät samalla tasolla kuin aiemmin, mutta hoitohautojen hintoja nostetaan

Hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksessa toimintakulut ovat yhteensä 361 000 euroa ja toimintakulut yhteensä 383 086 euroa. Hautainhoitorahaston vuosikate on 17 086 euroa alijäämäinen. Alijäämä voidaan kattaa aiempien vuosien ylijäämällä.

Hautojen hoitohinnat kasvavat 1 %:lla vuonna 2024, mutta hautaushinnat pidetään samalla tasolla kuin vuonna 2024.

 

Talousarvion keskeiset luvut talousarviossa vuodelle 2024:

   
Toimintatuotot    0,7 miljoonaa euroa
Toimintakulut   -9,6 miljoonaa euroa
Toimintakate  -8,9 miljoonaa euroa
Verotulot ja valtionrahoitus 12 miljoonaa euroa
Verotuskulut och Keskusrahastomaksut -1,1 miljoonaa euroa
Ylijäämä poistojen ja poistovähennyksien jälkeen 0,2 miljoonaa euroa

 

Lisätietoja:

Sari Mankinen  
Hallintojohtaja
0400 156 257

Siv Nyqvist
Talouspäällikkö
0400 476 271

Markku Blom
Hautaustoimen päällikkö  
0400 494 694

Krista Eloneva
Kiinteistö- ja hankintapäällikkö
040 4889 009

Vapaita työpaikkoja haettavaksi hallinnossa ja kiinteistötoimessa

 

Asianhallintasihteeri

Porvoon seurakuntayhtymän hallintoviraston asianhallintasihteerin virkaa voidaan hakea ajalla 1.–30.11.2023.

Asianhallintasihteerin tehtäviin kuuluu hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston konkreettinen kokoushallinta. Se tarkoittaa esimerkiksi asianhallintajärjestelmä Dynastyn pääkäyttäjänä toimimista, kokousasiakirjojen kokoaminen ja julkaiseminen. Tehtäviin kuuluu myös arkistointi ja hallintojohtajan sihteerinä toimiminen.

Asianhallintasihteerillä tulee olla soveltuva ammatillinen koulutus (esim. ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto), riittävä kokemus asian- ja kokoushallinnan tehtävistä, virkamieslain ja Porvoon seurakuntayhtymän kielisäännön mukainen molempien kotimaisten kielten taito sekä hyvät tietotekniset taidot.

Peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan kirkon virka- ja työehtosopimuksessa ja lisäksi voidaan maksaa kokemus- ja suorituslisää kokemuksen ja henkilökohtaisen suorituksen pohjalta.

Lisätietoja:

porvoonseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat alkaen 1.11.

Sari Mankinen 
Hallintojohtaja
0400 15 62 57

Paula Raitis
Henkilöstöpäällikkö
040 684 40 88

Tavoitettavissa puhelimitse 10.11., 15.11., 23.11. kello 12–13.

Kiinteistötoimen työnjohtaja

Lisäksi julistetaan haettavaksi Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistötoimen työnjohtajan virka. Virkaa voidaan hakea ajalla 27.10.–19.11.2023.

Työnjohtaja vastaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta yhdessä kiinteistö- ja hankintapäällikön kanssa. Työnjohtaja toimii kiinteistötoimen vahtimestarihenkilöstön esihenkilönä ja vastaa työvuorojen laatimisesta. Tehtäviin kuuluu myös olla mukana kehittämässä kiinteistötoimen toimintoja ja toimia kiinteistö- ja hankintapäällikön sijaisena.

Viran hoitaminen edellyttää soveltuvaa rakennus- tai kiinteistöalan tutkintoa, kokemusta esihenkilönä toimimisesta ja työvuorosuunnittelusta sekä asiakaspalvelutaitoja. Kokemus (pää)suntion / kirkon (yli)vahtimestarin työtehtävistä luetaan eduksi.

Tehtävä sijoittuu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 503 (tehtäväkohtainen palkka 2 850 €/kk). Lisäksi voidaan maksaa kokemus- ja suorituslisää kokemuksen ja henkilökohtaisen suorituksen pohjalta.

Työn viimeinen hakupäivä on 19.11.2023.

Lisätietoja:

porvoonseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat alkaen 27.10.

Krista Eloneva
kiinteistö- ja hankintapäällikkö
040 4889 009

Tavoitettavissa puhelimitse ainakin maanantaisin 30.10., 6.11. ja 13.11. kello 8–9.

26.10.2023 18.24