Kaste - Ristiäiset

Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Jes. 43: 1

Kaste on yksi kirkkomme ja yksi ihmisen elämän tärkeimmistä ja sisältörikkaimmista juhlista. Kaste on ehtoollisen ohella toinen kirkkomme sakramenteista eli pyhistä toimituksista. Kasteessa Jumala kutsuu kastettavan nimeltä omakseen. Ihmisestä tulee Jumalan lapsi ja seurakunnan jäsen.

YouTube-video

Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn:

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”  Matt. 28: 19-20

Kastejuhlan vietto

Kastejuhlaa voi viettää kirkossa, seurakunnan muissa tiloissa tai kotona. Seurakuntayhtymällä on erilaisia kastejuhlaan sopivia tiloja, kuten Sillanmäentupa maks. 30 hengelle, sekä suomalaisen seurakuntakodin Juhlasali suuremmalle vierasmäärälle ja Pikkusali  noin 20 hengelle. Lisätietoja tiloista saa täältä.

Kasteaika ja pappi varataan kirkkoherranvirastosta. Kastava pappi ottaa yhteyttä kastekotiin ja käy vanhempien kanssa ns. toimituskeskustelun, jossa sovitaan kastetilaisuuden yksityiskohdista. Kaste on maksuton.

Kastettavalla tulee olla ainakin yksi kummi, joka on evankelis-luterilaisen kirkon kastettu ja konfirmoitu jäsen. Hänen lisäkseen kummin tehtävään voidaan kutsua myös sellaisia henkilöitä, jotka kuuluvat johonkin toiseen lapsikasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon. Kummin tehtävä on tärkeä ja erityinen. Kummi rukoilee kummilapsen puolesta ja tukee vanhempia kristillisessä kasvatuksessa.

Vastasyntyneiden ohella seurakuntamme jäseniksi kastetaan myös kirkkoon liittyviä aikuisia sekä nuoria rippikoulun yhteydessä. Alaikäinen henkilö voidaan kastaa kirkkomme jäseneksi huoltajien suostumuksella. Mikäli kastettava on alle 12-vuotias, tulee toisen hänen huoltajistaan olla  kirkon jäsen.

Kirkkoherranviraston puhelinnumeron ja aukioloajat löydät täältä.

Musiikkiehdotuksia kastejuhlaan

Musiikkia


Mikä on kastepuu?

Puu on seurakunnan vertauskuva. Vuoden 2020 alusta lähtien jokainen uusi kastettu seurakuntalainen saa oman enkelin muotoisen lehden Kastepuuhun. Enkelissä on lapsen nimi ja kastepäivä. Enkeli muistuttaa meitä jokaisen omasta suojelusenkelistä.

Enkelilehti ripustetaan puuhun kastetta seuraavan viikon sunnuntaina Tuomiokirkossa. Kastetun nimi luetaan ja enkeli ripustetaan kastepuuhun  kello 10 alkavassa messussa.

Puu puretaan kerran vuodessa kasteen sunnuntain messussa tammikuun alussa. Kastemessuun kutsutaan kaikki vuoden aikana kastetut, heidän vanhempansa, kumminsa ja muut läheiset. Messussa jokainen kastettu saa kotiinsa oman nimikkoenkelinsä. Niille, jotka eivät pääse paikalle, kaste-enkeli toimitetaan muulla tavoin.

Tutustu kirkon kastesivustoon alla olevan linkin kautta.

 

YouTube-video
kaksi kastemekkoa.
YouTube-video

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku