Suomalaisen seurakunnan uutiskirjeiden tietosuojaseloste

Tässä kerromme, miten käsittelemme henkilötietojasi. 

Tällä tietosuojaselosteella annamme sinulle, rekisteröidylle henkilölle, tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

Suosittelemme, että tutustut tämän tietosuojaselosteen sisältöön aika ajoin, jotta saat tietoosi selosteeseen mahdollisesti tehdyt muutokset. 

Viimeksi päivitetty: 4.6.2024 

1 REKISTERIN NIMI 

Uutiskirjeiden sähköpostitietojen rekisteri. 

2 REKISTERINPITÄJÄ 

Porvoon suomalainen seurakunta 
Lundinkatu 5 
06100 Porvoo 

3 REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT JA/TAI YHTEYSHENKILÖT 

LianaMailerin pääkäyttäjä – Viestinnän pastori Ville Halkoluoto
Puh. 0408097925, email: ville.halkoluoto@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Porvoon seurakuntayhtymän tietosuojavastaava 
Rauno Saarnio, Rannikon IT-keskus 
gdpr.kustensit@evl.fi, p. 044 775 7880 

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Porvoon suomalainen seurakunta julkaisee toiminnan uutiskirjeitä, jotka voi tilata nettisivujen tilauslomakkeen kautta. Kirjeet lähetetään sähköpostitse sen tilanneille. Henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. 

5 REKISTERIN SISÄLTÖ 

Kirjeen tilaajista tallennetaan pakollisina tietoina sähköpostiosoite.  

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS 

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa). 

Uutiskirjeiden tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus ilmoittamalla siitä rekisteriä ylläpitävälle tai uutiskirjeen peru tilaus -toiminnon kautta. 

7 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE 

Käsittelemme henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella. 

8 HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTO 

Henkilötietojen käsittelijänä toimii Porvoon suomalaisen seurakunnan viestinnästä vastaava viranhaltija. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten. 

Henkilötietojen käsittely suoritetaan EU/ETA-alueella. Henkilötietoja ei tulla siirtämään kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. 

9 REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

  1. Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä.

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. 

  1. Oikeus saada pääsy tietoihin.

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta. 

  1. Oikeus oikaista tietoja.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot 

  1. Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.

Jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä. Tällöin voimme käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi. 

  1. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Sinulla on halutessasi oikeus vastustaa toteuttamaamme henkilötietojesi käsittelyä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. 

10 KANSALLISEN VALVONTAVIRANOMAISEN YHTEYSTIEDOT 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Lintulahdenkuja 4, 
PL 800, 00531 Helsinki 
puh. 029 566 6700, tietosuoja@om.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä