Uutislistaukseen

Kirkollisveroprosentti on 1,40 Porvoossa myös ensi vuonna

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 12.10.2023. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis.

Syyskuva kirkonmaisema.

Kirkollisveroprosentti on 1,40 Porvoossa myös ensi vuonna

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,40 Porvoon seurakuntayhtymässä.

Kirkollisverotulojen osuus on merkittävä seurakuntayhtymän taloudessa. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä kirkollisverotulojen osuus kokonaistuloista oli 75,5 %.

– Kansantalouden tuotanto kasvoi 1,6 % vuonna 2022. Vuosi 2022 oli hintojen nousun osalta poikkeava. Yhtä korkeaa tuotoksen ja välituotekäytön hintojen nousua on nähty viimeksi 1980-luvun alussa, sanoo Siv Nyqvist, Porvoon seurakuntayhtymän talouspäällikkö.

Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2023. Vuodelle 2024 Valtiovarainministeriö ennusti kesäkuussa kuitenkin jo 1,4 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 prosentin talouskasvua. Porvoossa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumisprosentti vuoden 2022 lopussa oli 65,8.  Vuonna 2021 vastaava luku oli 67,2 %. Koko maan kirkkoon kuulumisprosentti oli 65,1 vuoden lopussa.

Kirkollisverotuloilla seurakunnat rahoittavat toimintaansa ja monet hyötyvät varoista. Esimerkiksi järjestetään ryhmiä ja leirejä lapsille ja annetaan avustuksia vähävaraisille diakoniatyön kautta.

Lisätietoja:  
Siv Nyqvist
0400 476 271
 

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Ruotsalaisen seurakuntakodin myynnin

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti tehdä Kim Backmanin kanssa esisopimuksen, joka voi johtaa siihen, että Ruotsalainen seurakuntakoti osoitteessa Runeberginkatu 24 myydään.   

Ruotsalainen seurakuntakoti osoitteessa Runeberginkatu 24 on ollut myynnissä noin kaksi vuotta. Nyt kiinteistöstä on tullut kaksi tarjousta. Kim Backmanin tarjous on parempi sekä ehdoiltaan että hinnaltaan.

 

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti siten tehdä sopimuksen Kim Backmanin kanssa kaavoitusyhteistyöstä kiinteistöllä osoitteessa Runeberginkatu 24. Se on samalla myyntipäätös.

 

Myynnin edellytyksenä on asemakaavan muutos. Ostohinta riippuu kaavoitustyön tuloksesta ja on vähintään 170 000 euroa ja enintään 450 000 euroa. Nykytilanteessa kiinteistö on kaavoitettu uskonnollista toimintaa varten, mutta kaavamuutoksella halutaan saada mahdollisuus käyttää kiinteistöä asumiseen sekä toimisto- ja liiketoimintaan.

Uuden voimaan tulleen kirkkolain myötä päätöstä ei tarvitse alistaa. Se tarkoittaa, että myyntipäätös on lainvoimainen Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä.

Lisätietoja:

Krista Eloneva
040 488 9009

12.10.2023 17.42