Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen

Kertaluonteiset myyntivoitot vaikuttivat positiivisesti Porvoon seurakuntayhtymän tulokseen.

Kahden henkilön kädet toisia vasten.

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 5.6.2023. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis.

Porvoon seurakuntayhtymän tulos vuonna 2022 muodostui ylijäämäiseksi ja seurakuntayhtymä saavutti asetetun tavoitteen, joka oli, että viimeistään vuoden 2022 tilinpäätös olisi positiivinen. Osa kiinteistötoimen viittä kiinteistöä koskevasta luopumispäätöksestä toteutui vuoden aikana. Kolmen kiinteistön myynneistä saadut myyntivoitot sekä ennakoitua paremmat kirkollisverotulot selittävät hyvää tulosta. 
 
Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus yhteensä olivat 11 milj. euroa, joka on 3,1 % enemmän kuin vuonna 2021.  

Käyttötalouden toimintakulut pysyivät vuoden 2021 tasolla ja toimintatuotot kasvoivat saatujen myyntivoittojen ansiosta noin 1,2 milj. eurolla. Poistojen kattamisen jälkeen tilikauden ylijäämä on 1,37 miljoonaa.

Seurakuntayhtymän tulevaisuuden haasteet 

Seurakuntayhtymän tulevaisuuden haasteet liittyvät edelleen talouden tasapainossa pitämiseen. Kustannusten nousu vaikuttaa suoraan talouteemme kuten myös tulevien vuosien suuret investoinnit. Keskeisiä investointeja ovat vuoden 2023 kevätkaudella käynnistyvä Näsinmäen hautausmaan päärakennuksen peruskorjaushanke (2,8 miljoonaa euroa) sekä tulevina vuosina Kirkonmäen kehittäminen.

Seurakuntayhtymän omistamat kiinteistöt ylläpitokuluineen ja korjauksineen nielevät edelleen merkittävän osan seurakuntayhtymän varoista. Kiinteistökannan pienentäminen sekä jäljelle jäävien tilojen käytön tehostaminen mahdollistaa määrärahojen käytön seinien sijasta toimintaan ja sen kehittämiseen.
 
Toinen haaste on jäsenmäärän väheneminen. Seurakuntien jäsenmäärä väheni tilikauden aikana yli 600 jäsenellä. Porvoon seurakunnilla oli vuoden lopussa yhteensä 33 729 jäsentä. Jäsenmäärän osuus Porvoon kaupungin väestöstä oli 65.8 % kun vastaava luku vuonna 2021 oli 67,2 %. Koko maan vastaava luku oli vuoden lopussa 65,1 % (66,5 % v. 2021).  

 
Lähivuosina moni seurakuntayhtymän henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän. Seurakuntayhtymä on työmarkkinoilla mukana muiden työnantajien kanssa kilpailemassa ammattitaitoisesta työvoimasta eri ammattialojensa tehtäviin. 

Seurakuntavaalit 2022 

Vuoden aikana valittiin uudet luottamushenkilöt seurakuntaneuvostoihin ja yhteiseen kirkkovaltuustoon seurakuntavaaleissa, joiden varsinainen vaalipäivä oli 20.11. Yhteisen kirkkovaltuuston 41 jäsenestä 23 oli uusia jäseniä. 26 henkilöä ovat naisia ja 15 miehiä. 
 
Vaaliviestintää koordinoitiin yhdessä seurakuntien kanssa ja tavoitteena oli sekä inspiroida asettumaan ehdolle että äänestämään vaaleissa. Kansallista vaaliviiestintämateriaalia käytettiin ja sovitettiin paikallisiin oloihin ja se näkyi painetussa medissa, netissä, sosiaalisessa mediassa ja ulkomainoksina. 
 
Mittavasta vaaliviestintätyöstä huolimatta äänestysprosentti laski molemmissa seurakunnissa. 13,4 % äänesti Borgå svenska domkyrkoförsamlingissa (2018: 15,3 %) ja Porvoon suomalaisessa seurakunnnassa äänesti 11,5 % (2018: 14,0 %). 
 

Perheneuvonta 40 vuotta

Porvoonseudun perheasiain neuvottelukeskus on vuodesta 1982 asti tarjonnut maksutonta perheneuvontaa kaikille, perhemuodosta ja uskontokunnasta riippumatta. Kuluneita 40 vuotta juhlittiin juhlallisuuksilla Pikku kirkossa keskiviikkona 14.9. Tilaisuuden avauspuheen piti hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Mikaela Nylander ja tilaisuudessa oli tarjolla myös musiikkia, runoutta ja vierailu Kyss-taidenäyttelyssä Porvoon tuomiokirkossa.  


Tilinpäätöksen 2022 tunnuslukuja: 

 

 

2022 

2021 

Vuosikate, euroa/jäsen 

89 

44 

Omavaraisuusaste, % 

89 

88 

Lainakanta, euroa/jäsen 

15 

24 

Investointimenot (milj.€) 

0,8 

0,1 

 

 

 

Toimintatuotot (milj.€) 

2,227 

0,94 

Toimintakulut (milj.€) 

-9,143 

-9,071 

Verotulot ja valtionrahoitus (milj.€) 

11 018 

10,686 

Vuosikate (milj.€) 

3,024 

1,511 

Tilikauden yli-/alijäämä (milj.€) 

1 374 

-0,652 

 

 

 

Jäsenmäärä: 

2022 

2021 

Porvoon suomalainen seurakunta 

21 966 

22 374 

Borgå svenska domkyrkoförsamling 

11 763 

11 983 

Kirkkoonkuulumis% Porvoossa 

65,8

67,2 

Kirkkoonkuulumis% Suomessa 

65,1 

66,5 

Lisätietoja:

Sari Mankinen
Sari Mankinen
hallintojohtaja
Lundinkatu 5
06100 Porvoo

5.6.2023 19.07