Uutiset 

Uutislistaukseen

Työterveyspalveluiden kilpailutus

20.12.2021 09.00

Pyydämme tarjouksia Porvoon seurakuntayhtymä / Borgå kyrkliga samfällighet työntekijöille työterveyspalveluiden toteuttamiseksi vuosille 2022 – 2024.

Pyydämme tarjouksia Porvoon seurakuntayhtymä / Borgå kyrkliga samfällighet työntekijöille työterveyspalveluiden toteuttamiseksi vuosille 2022 – 2024 + mahdolliset optiovuodet (1+1) tapahtumapohjaisesti hinnoiteltuna. Kirjalliset tarjouket tarjouspyynnön mukaisine ehtoineen tarjousportaali HILMAan viimeistään 20.1.2022 klo 12.00 mennessä. Myöhästyneet tarjoukset hylätään.

Työterveyspalvelut hankitaan tarjouskilpailulla, joka perustuu voimassa olevaan julkisten hankintojen lainsäädäntöön (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. 

Tarjoaja pyytää hankintayksiköltä salasanan ja osoitteen tarjouspyynnön materiaaleihin sähköpostilla osoitteesta jeanette.saarinen@evl.fi ja karl-johan.wickstrom@evl.fi . Salasana ja osoite lähetetään sähköpostiin 24h pyytämisestä tai seuraavana arkipäivänä. 
 

Yhteystiedot:

Jeanette Saarinen
jeanette.saarinen@evl.fi

Karl-Johan Wickström
karl-johan.wickstrom@evl.fi