Uutiset 

Uutislistaukseen

Kellotapuli auringonnousussa.

Porvoon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024

28.10.2021 19.39

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 28.10.2021. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis. 

Porvoon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.10. lähettää toiminta- ja taloussuunnitelman seurakuntaneuvostoille lausuntoja varten. 

Talousarvioehdotuksessa on sekä tiukennuksia että investointeja

Vuoden 2022 talousarvion alijäämä on 0,7 miljoonaa euroa. Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä. Vuoden 2020 tilinpäätös oli hieman ylijäämäinen. 
 
─ Meidän täytyy jatkuvasti työskennellä talouden tasapainottamiseksi. Pienentyneen jäsenmäärän myötä myös kirkollisverotulot vähenevät. Panostamme kuitenkin myös siihen, että teemme investointeja, jotka vähentävät menojamme pidemmällä ajalla, seurakuntayhtymän hallintojohtaja Sari Mankinen sanoo. 

Investointeja sekä kiinteistöihin…

Tyhjä hautausmaa-alue.

Hautausmaa kasvaa. Tältä laajennusalue näytti huhtikuussa 2021. Kuva: Mika Laine.

Investointibudjettiin kuuluu 2,1 miljoonan euron arvosta investointeja vuonna 2022. Useat investoinnit keskittyvät Näsinmäen hautausmaalle.

Näsinmäen hautausmaan laajennusalueen suunnitelmien tarkentamista jatketaan vuonna 2022. Lisäksi tehdään töitä sirottelualueen loppuunsaattamiseksi. Yksi merkittävä hanke tulevina vuosina on suunnitella hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus. Itse peruskorjaus toteutetaan vaiheittain usean vuoden aikana. 
 
Muita investointeja on aloittaa kellotapulin ja naisten kellon korjaaminen Porvoon tuomiokirkolla. Gammelbackan seurakuntakeskuksen vesikaton korjaamisen suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2021, mutta itse työt tehdään vuonna 2022. 

─ Panostukset kiinteistöihimme nyt auttavat tasapainottamaan taloutta tulevaisuudessa. Kannattaa pitää rakennukset kunnossa ja panostaa energiatehokkuuteen, koska siten tulevia kustannuksia on helpompi ennustaa ja käsitellä, Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hankintapäällikkö Krista Eloneva toteaa.  
 
Vuosien 2022–2024 yhteenlaskettu investointisumma on noin 5,2 milj. euroa.

… että henkilökunnan hyvinvointiin 

Talousarvioehdotuksessa on onnistuttu vähentämään käyttötalouden kustannuksia 400 000 eurolla samaan aikaan, kun järjestetään kirkolliset vaalit ja panostetaan henkilökunnan hyvinvointiin. 
 
Vuonna 2022 pidetään seurakuntavaalit ja vaalien kustannuksia varten on varattu n. 60 000 euron määräraha. Työterveyshuollon kustannusten ennustetaan myös kasvavan, kun investoimme enemmän henkilökunnan hyvinvointiin.  

─ Olemme selvittäneet kyselyllä henkilökuntamme työhyvinvointia poikkeus- ja etätyöolosuhteissa. Useat työntekijät ovat kokeneet poikkeusolot ja etätyöt erityisen haastavina. Ero on ensi sijassa näkynyt seurakunnissa, joissa työtehtävien ja -menetelmien muutokset ovat olleet suuria. Sairauspoissaolojen määrä on myös nousemassa. Siksi teemme panostuksia, jotta saisimme hillittyä kasvua ja lisättyä työhyvinvointia, Porvoon seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Karl-Johan Wickström sanoo. 
 
ICT-palvelut ovat suuri erä käyttötaloudessa, aivan kuin Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut ja vakuutusmaksut. Nämä kaikki ovat välttämättömiä seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnassa. 
 
Henkilöstökustannukset ovat käyttötalouden suurin menoerä. Pienentyneet henkilöstökustannukset, ensi sijassa vuonna 2021 toteutetun kiinteistötoimen uudelleenjärjestelyn kautta, vaikuttavat säästöihin. 

Hautauspalveluiden maksut samalla tasolla kuin aiemmin 

Hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksessa toimintatuotot ovat yhteensä 331 000 euroa ja toimintakustannukset yhteensä 329 627 euroa. Hautainhoitorahaston vuosikate on positiivinen 1 373 euroa.  
 
Haudan hoitomaksut pysyvät muuttumattomina vuonna 2022. Hautaushinnastoon ei myöskään tehdä muutoksia, vaan nykyiset maksut ovat voimassa myös vuonna 2022. 

Keskeiset luvut vuoden 2022 talousarviossa:  

Toimintatuotot              1,5 miljoonaa euroa (0,7 milj. kertaluontoiset myyntivoitot) 
Toimintakustannukset                      -9,5 miljoonaa euroa
Toimintakate             -8,0 miljoonaa euroa
Verotulot ja valtion rahoitus 10,3 miljoonaa euroa
Verotuskustannukset ja Keskusrahastomaksut -1 miljoona euroa
Alijäämä poistojen jälkeen ja poistoerotus -0,7 miljoonaa euroa
   

 

Lisätietoja:

Sari Mankinen, tfn 0400 156 257 
Siv Nyqvist, tfn 019 6611 208 
Markku Blom, tfn 0400 494 694 (Hautainhoitorahasto)

Muokkaukset

Uutinen muokattu 1.11.2021 klo. 9.00:

Lauseessa

"Vuonna 2022 pidetään seurakuntavaalit ja vaalien kustannuksia varten on varattu n. 60 000 euron määräraha."

muutettiin eurosumma 600 000 -> 60 000.