Uutiset 

Uutislistaukseen

Keltainen talo, kesä.

Yhteinen kirkkoneuvosto 26.8.: Ympäristöystävällisempi lämmitysmuoto Tuomiorovastin pappilaan

26.8.2021 18.09

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 26.8.2021. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis. 

Uutinen päivitetty 27.8 klo 9.47

Otsikko Gammelbackan seurakuntakeskuksen katto korjataan alle:

rakentamiskustannukset -> rakennuttamiskustannukset

Lause lisättiin:

Yhteinen kirkkovaltuuston on vielä hyväksyttävä määrärahamuutos. 

 

Ympäristöystävällisempi lämmitysmuoto Tuomiorovastin pappilaan

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti vaihdattaa öljylämmityksen vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmään Tuomiorovastin pappilassa. Oy LVIS-K.A. Stendahl-VVSEL AB valittiin projektin urakoitsijaksi. 

Seurakuntayhtymän ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi öljylämmityksestä energiamuotona tulisi luopua. Vesi-ilmalämpö on perustamiskustannuksiltaan kohtuullisen edullinen ja tehokkuudeltaan pappilan tarpeisiin riittävä järjestelmä. Laitteisto käy sähköllä, jolloin sähkön oston kautta voidaan vaikuttaa energiantuotannon ympäristö- ja laatunäkökulmiin.

Yhtymälle on myönnetty Business Finlandin tuki Tuomiorovastin pappilan lämmitysmuodon muuttamiseksi. Tuki on reilut 6 000 euroa. Tuki on 15 %:n osuus vesi-ilmalämpöpumpun asennuskustannuksista. Kaikkiaan projektin arvioidaan maksavan vajaat 70 000 euroa, joka on investointibudjettiin varatun määrärahan rajoissa. 

Lisätietoja:

Krista Eloneva
040 488 90 09


Pellingin kurssikeskuksen talonmiehen talo myyty 244 000 eurolla

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 26.8. ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kiinteistö osoitteessa Jivikintie 26 Pellingissä, niin sanottu Pellingin kurssikeskuksen talonmiehen talo, myydään. Ostajat ovat Jan ja Satu Lucenius, jotka tekivät korkeimman tarjouksen 244 000 euroa. Kokonaisuudessaan kiinteistöstä tehtiin kaksi tarjousta ennen kuin määräaika meni umpeen 18.6.

Tontti jaetaan myyjän ja ostajan välillä hallinnanjakosopimuksella. Ostajan osuus tontista on n. 6 000 m2 ja siihen sisältyy oma n. 30 metrin ranta. Kiinteistöllä on 151 m2:n asuinrakennus. Talo on rakennettu vuonna 1988. 

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös tarkoittaa, että myyntiprosessi voi edetä yhteiseen kirkkovaltuustoon. Päätös on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

Pellingin kurssikeskuksen talonmiehen talon myynti kuuluu yhtymän kiinteistöstrategian toteuttamiseen. 

Lisätietoja:

Sari Mankinen
0400 15 62 57

Krista Eloneva
040 488 9009

Porvoon kaupunki ostaa vanhan Mätäjärven kaatopaikka-alueen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 26.8. ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Porvoon kaupungille myydään määräosa alueesta, jolla Mätäjärven entinen kaatopaikka on sijainnut. Alueet sijaitsevat Vanhan Helsingintien lähellä ja niiden pinta-ala on runsaat 31 000 m2 ja kauppahinta 181 134 euroa. 

Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen mukaan Mätäjärven kaatopaikka-alue tulee kunnostaa sellaiseen kuntoon, että siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on vuonna 2019 myöntänyt Porvoon kaupungille ympäristöluvan kaatopaikka-alueen kunnostamiseen. 

Porvoon kaupunki haluaa aloittaa alueen vaatimat korjaustoimenpiteet lähiaikoina. On tarkoituksenmukaisinta hoitaa entisen kaatopaikka-alueen korjaustyöt, huolto ja pitkäaikainen valvonta, mikäli Porvoon kaupunki omistaa alueen. 

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös tarkoittaa, että myyntiprosessi voi edetä yhteiseen kirkkovaltuustoon. Päätös on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

Lisätietoja:

Sari Mankinen
0400 15 62 57

Krista Eloneva
040 488 90 09


Valtuustoaloite: lisää tietoa kristinuskosta ja lähetystyöstä Porvoon tuomiokirkossa

22 kirkkovaltuutettua haluaa valtuustoaloitteen kautta, että Porvoon tuomiokirkossa tuodaan esiin tietoa kristinuskosta ja lähetystyöstä eri kielillä. 

Aloitteessa todetaan, että Porvoon tuomiokirkossa vierailee vuosittain yli 200 000 henkilöä, turisteja sekä Suomesta että ulkomailta, kuten myös omien seurakuntien jäseniä. Kirkon päätehtävä on julistaa evankeliumia. Siten aloitteessa ehdotetaan, että tuomiokirkon asehuoneessa tulee aina olla erikielistä informaatiota kristinuskosta ja lähetystyöstä ja yhteystietoja suomalaisiin ja kansainvälisiin kristillisiin yhteisöihin. 

Lisäksi halutaan, että asehuoneessa olevan lahjoitusarkun tarkoitus tuodaan esiin selkeämmin ja eri kielillä. 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää lausunnot asiaan Borgå svenska domkyrkoförsamlingin ja Porvoon suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoilta. 

Lisätietoja:

Sari Mankinen
0400 15 62 57

Gammelbackan seurakuntakeskuksen katto korjataan

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti muuttaa talousarvion määrärahoja keskittääkseen varoja Gammelbackan seurakuntakeskuksen vesikaton korjaamiseen. 

Gammelbackan seurakuntakeskuksen katto on kärsinyt vuodoista jo vuosien ajan. Korjauksista huolimatta vuotoja ei ole saatu hallintaan. Tämä kasvattaa riskiä, että rakennus vahingoittuu ja että tulevaisuudessa syntyy enemmän ongelmia. 

Kattavan vesikaton kuntotarkastuksen ja salaojaputkien ja sadevesijärjestelmän huuhteluiden ja kuvauksien jälkeen on tarkoituksenmukaisinta uudistaa vesikatto kokonaan. Siirtämällä talousarviomäärärahoja kohdista, jotka eivät ole yhtä kiireellisiä, voidaan käyttää 200 000 euroa projektin aloittamiseen ja tarkennetun kustannusarvion laatimiseen. Yli jäävät varat siirretään ensi vuoden talousarvioon, kun projekti etenee. 

Peltikaton uusimisen kustannusarviot vaihtelevat tällä hetkellä 200 €/m2-300 €/m2 välillä, mikä antaa kokonaiskustannuksen 200 000 € - 350 000 € väliltä. Siihen päälle tulevat lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

Yhteinen kirkkovaltuuston on vielä hyväksyttävä määrärahamuutos. 

Lisätietoja
Krista Eloneva
040 488 90 09

 

Kuvat medialle