Uutiset 

Uutislistaukseen

Tecknad bild av Borgå med miljösymboler såsom jordvärme och vindkraft. Texten Kirkko Porvoossa Kyrkan i Bor...

Yhteinen kirkkovaltuusto: Porvoon seurakuntayhtymän tilinpäätös hyväksyttiin

3.6.2021 17.05

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 3.6.2021. Tässä tiedotteessa avataan tärkeimmät asiat.

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 3.6.2021. Tässä tiedotteessa avataan tärkeimmät asiat.

Koko pöytäkirja päivittyy verkkosivullemme, kun se on valmis ja hyväksytty.

Kappalaisentalo myydään 651 000 eurolla

Yhteinen kirkkovaaltuusto päätti kokouksessaan 3.6. että kiinteistö osoitteessa Suomenkyläntie 3, Kappalaisentalo, myydään Sara ja Anders Karlssonille. Karlssonien 651 000 euron tarjous oli korkein kymmenestä saapuneesta tarjouksesta. 

Tontti osoitteessa Suomenkyläntie 3 on suuruudeltaan 3 892 m2. Kiinteistöön kuuluu 179,5 m2:n omakotitalo, joka on rakennettu vuonna 1890. 

Päätös tulee alistaa Kirkkohallituksen vahvistetavaksi. Kappalaisentalon myynti kuuluu seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian toteuttamiseen. 

Lisätietoja antaa:

Sari Mankinen
0400 15 62 57
Krista Eloneva
040 488 9009


Porvoon seurakuntayhtymän tulos vuonna 2020

Porvoon seurakuntayhtymän tulos vuonna 2020 muodostui kolmen edellisvuoden alijäämäisten tilinpäätösten jälkeen lievästi ylijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 152 000 euroa. Koronapandemia aiheutti paljon epävarmuustekijöitä myös seurakuntatalouksille. Keväällä ennustettiin kirkollisverotulojen vähenevän ainakin 2 %. Koronapandemian vaikutus ei ennusteiden mukaan kuitenkaan näkynyt vuoden 2020 kirkollisverotilitysten tasossa. Kirkollisverotuloja kertyi 9,6 milj. euroa, joka on noin 2 % enemmän kuin vuonna 2019.

Toimintakulut alittivat talousarvion noin 9 % lähinnä toiminnan keskeytymisen vuoksi. Toimintakulut ovat noin 4 % pienemmät kuin vuonna 2019. Henkilöstökulut ovat vähentyneet noin 2 % ja palvelujen ostot ovat vähentyneet 9 % verrattuna vuoteen 2019. 

Seurakuntayhtymän talouden tilanne ja tulevaisuuden haasteet

Seurakuntayhtymän tulevaisuuden haasteet liittyvät edelleen talouden tasapainossa pitämiseen. Yhteinen kirkkoneuvosto on asettanut talouden tasapainottamistavoitteen vuoteen 2022 mennessä, jonka toteutumista on seurakuntayhtymän talousarviossa 2021 tehostettu mm. kiinteistötoimen osalta.

Vuonna 2020 kirkollisverotulot ja valtionrahoitus yhteensä olivat 10,6 M€, joka on n. 206 000 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 vuosikate oli 1,3 M€.

Seurakuntien jäsenmäärä väheni tilikauden aikana 294 jäsenellä, mikä oli vähemmän kuin vuonna 2019. Porvoon seurakunnilla oli vuoden lopussa yhteensä 34 578 jäsentä. Jäsenmäärän osuus Porvoon kaupungin väestöstä oli 68,32 % kun vastaava luku vuonna 2019 oli 69,2 %. Koko maan seurakuntaan kuulumisprosentti oli vuoden lopussa 67,6 % (68,6 % v. 2019).

Kiinteistöjen kehittäminen ja ympäristöasiat

Hautausmaan laajennushanke eteni v. 2020. Laajennusalue on pinta-alaltaan n. 3,8 ha. Valmiiksi saatettuna koko laajennusalueen lasketaan riittävän turvaamaan hautapaikat pitkälle tulevaisuuteen.

Vuonna 2020 on kiinteistöstrategian päivityksellä edelleen haettu ratkaisua seurakuntayhtymän tilojen käytön tehostamiseen ja kiinteistöjen ylläpitokustannusten vähentämiseen. Syykaudella 2020 päätettiin kiinteistöt jaotella neljään eri kategoriaan, sen mukaan pidetäänkö vai luovutaanko niistä. Luovuttavia kiinteistöjä on viisi, joiden myyntitoimista on päätetty vuoden 2021 keväällä. Vuoden 2020 lopulla käynnistyi myös kiinteistötoimen organisaation uudistaminen. Työn valmistuminen vuoden 2021 alussa on merkinnyt henkilökunnan vähentämistä sekä toimintojen ulkoistamista. 

Karijärven päärakennuksen purkaminen eteni vuoden 2020 lopulla purku-urakoitsijan valinnalla. Rakennuksen purkaminen toteutetaan kevään 2021 aikana. 

Porvoon seurakuntayhtymä on tehnyt kaavoitusyhteistyötä vuoden 2020 aikana Porvoon kaupungin kanssa osallistumalla Porvoon asemanseudun ja Näsin kartanon alueen ideasuunnitteluun. Suunnitelmat pohjustavat aikanaan laadittavaa Porvoon kaupungin ko. alueiden asemakaavaa.

Vuonna 2019 kiinteistötoimessa käynnistynyt ympäristöohjelman valmistelu johti Kirkkohallituksen Porvoon seurakuntayhtymälle myöntämään Kirkon ympäristödiplomiin. Ympäristödiplomi on vuosille 2020 – 2024.

Seurakuntayhtymän viestintä 

Porvoon seurakuntayhtymä oli mukana yhdessä Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikön kanssa järjestämässä Porvoon valot festivaalia, joka toteutettiin 14. – 15.2.2020. Porvoon tuomiokirkko oli yksi keskeisistä valoteoksista ja festivaaliväen kiinnostuksen kohteista. Äänestyksessä tuomiokirkko rankattiin testivaalin toiseksi suosituimmaksi valoteokseksi. Porvoon valo festivaali oli hyvin suosittu ja siellä kävi paljon väkeä.

Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistöihin ja Näsinmäen hautausmaan laajennukseen liittyvät asiat saivat myös kiitettävästi huomiota mediassa vuonna 2020.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Sari Mankinen, p. 0400 156 257
Talouspäällikkö Siv Nyqvist, p. 0400 476 271