Uutiset 

Uutislistaukseen

Piiroskuva Porvoo-maisemasta ympäristösymboloineen, tuulivoima, maalämp, teksti kuvassa Kirkko Porvoossa Ky...

Seurakunnat ottavat ympäristöasiat vakavasti – Porvoon seurakuntayhtymälle on myönnetty kirkon ympäristödiplomi

18.12.2020 11.45

Porvoon seurakuntayhtymälle on torstaina 17.12.2020 myönnetty kirkon ympäristödiplomi. Kirkon ympäristödiplomi on todistus, jonka Kirkkohallitus myöntää seurakuntayhtymälle tai seurakunnalle, joka sitoutuu jatkuvasti parantamaan toimintaansa ympäristönäkökulmista. Diplomi on voimassa neljä vuotta, minkä jälkeen se pitää uusia. 

Ympäristökatselmuksesta ympäristödiplomiin

Matka kohti ympäristödiplomia on pitänyt sisällään monia vaiheita ja päätöksiä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.8.2019 tavoitella kirkon ympäristödiplomia. Kuukautta myöhemmin, 26.9.2019, sama toimielin nimitti ympäristötyöryhmän viemään projektia eteenpäin. Työryhmään valittiin luottamushenkilöt Jere Riikonen, Anu Harjumaaskola ja Benita Ahlnäs. 

Ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Jere Riikonen kertoo, että ympäristön tila ajaa häntä aktivoitumaan ympäristöasioissa. 

- Halusin olla mukana työryhmässä, koska se miten elämme, näkyy ympäristön tilassa ja siksi me halusimme suojella luontoa ja parantaa ympäristöä toimintaa ohjaavan ympäristödiplomin avulla, sanoo merianalyytikko Jere Riikonen. 


Jere Riikonen suhtautuu intohimoisesti ympäristöasioihin.

Viranhaltijoista ryhmässä toimi väliaikainen kiinteistö- ja hankintapäällikkö Timo Kraufvelin ja hautaustoimen päällikkö Markku Blom. Kraufvelinin siirryttyä uusiin tehtäviin hänen seuraajansa Rebecca Haaranen ryhtyi hoitamaan tehtävää. 

Sisäinen ympäristökatselmus osoitti johdon ja luottamushenkilöiden sitoutumista

Työryhmä aloitti tekemällä sisäisen ympäristökatselmuksen joulukuussa 2019. Maatalous- metsätieteen maisteri Rosa Valkeavirtaa käytettiin konsulttina ja hän laati ympäristökatselmusraportin. Raporttiin kuului kysely luottamushenkilöille, jossa kartoitettiin asenteita ympäristökysymyksiä kohtaan. Kartoitus osoitti vahvaa tahtoa ympäristöystävällisempään toimintaan. 

Ympäristökatselmuksen pohjalta yhtymä on laatinut ympäristöohjelman, Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2012 ohjeiden mukaisesti. Ympäristöohjelma hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 17.6.2020.

Jokiveden käyttö hautausmaan kasteluvetenä toi pisteitä

19.8.2020 arvioitiin ympäristöohjelma ja ympäristökatselmus liitteineen. Arvioinnin suorittivat Irene Erkko, kirkon ympäristödiplomin toiminnan arvioija Espoosta ja Tomas Ray Helsingistä. 

- Teillä on todella hyvin tehty ympäristöohjelma, oli Irene Erkon spontaani arvio ympäristöohjelmasta vierailulla elokuussa. 


Arviointitilaisuuteen 19.8. sisältyi tutustuminen kirkonmäen ja Näsinmäen hautausmaan rakennuksiin. Vasemmalta: Tomas Ray, Rebecca Haaranen, Markku Blom ja Irene Erkko. 
Kuva: Simon Lampenius

Arvioinnin tuloksena Porvoon seurakuntayhtymä sai 168 pistettä ympäristötoimenpiteistään. Kirkon ympäristödiplomin myöntäminen vaatii vähintään 100 pistettä. 

Arviointiraportissa mainitaan useita positiivisia huomioita yhtymän ja seurakuntien ympäristönäkökulmista. 

  • Sekä johto että luottamushenkilöt ovat sitoutuneita, mikä tukee Porvoon kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita. – Porvoon kaupunki on hiilineutraali kunta (Hinku). 
  • Tutkimus luottamushenkilöiden keskuudessa osoitti vahvaa tukea ympäristöystävälliselle toiminnalle, mikä auttaa toteuttamaan tavoitteet. 
  • Lisäksi huomioitiin ympäristönäkökulmat Näsinmäen hautausmaalla, esim. jokiveden käyttäminen kasteluun.


Arviointiraportti käsitelty sekä Helsingin tuomiokapitulissa että Kirkkohallituksessa

Koska Porvoon seurakuntayhtymä kuuluu Helsingin hiippakuntaan, arviointi lähetettiin Helsingin tuomiokapituliin. Helsingin tuomiokapituli puolsi ympäristödiplomin myöntämistä Porvoon seurakuntayhtymälle kokouksessaan 28.10.2020 ja päätti lähettää asian Kirkkohallitukselle hyväksyttäväksi. 

Kokouksessaan 17.12.2020 Kirkkohallituksen virastokollegio päätti myöntää ympäristödiplomin Porvoon seurakuntayhtymälle. 

Konkreettista ympäristötyötä jo käynnissä – huonekalukirppiksestä 2 777 euroa John Nurmisen säätiölle

Ympäristöohjelma vaikuttaa seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintaan ja rutiineihin. Mira Soukka Porvoon seurakuntayhtymästä vastaa ympäristöasioista ja nostaa esiin muun muassa energian säästämisen tärkeyden. 

- Ympäristödiplomi ei tarkoita sitä, että työ loppuu tähän. Tästä työ vasta alkaa. Asioita, joita tulee vielä kehittää, on muun muassa energiankäytön seuranta ja tehostaminen, jätteiden seuranta ja tehostaminen sekä materiaalin vähentäminen. Työtä on siis vielä paljon.
 
 

Mira Soukka vastaa seurakuntayhtymän ympäristötyöstä.

Yksi konkreettinen ympäristötoimenpide tehtiin jo syksyllä, jolloin kiinteistötoimi järjesti huonekalukirppiksen ympäristön hyväksi. Karijärven kurssikeskuksen vanhat kalusteet huutokaupattiin henkilökunnalle. Tienatut rahat, 2 777 euroa, lahjoitetaan Itämeren hyväksi John Nurmisen säätiön kautta. Karijärven kurssikeskus tyhjennettiin, koska päärakennus puretaan. 

Ympäristökasvatusta kampanjoilla ja säännöllisellä toiminnalla

Ympäristökasvatus on tärkeä näkökulma, joka tulee näkymään seurakuntien toiminnassa kuten leireillä ja jumalanpalveluksissa sekä eri kampanjoiden kautta. 

- Osallistumme kansalliseen ekopaastokampanjaan, joka on kirkon yhteinen kampanja paaston aikana ympäristön hyväksi. Tulevana vuonna teemana on puhdas vesi. Ekopaasto alkaa 17. helmikuuta, kertoo Soukka ja antaa vinkin, että kampanjan yhteydessä tarjotaan lisää tietoa vedestä, merestä ja Itämerestä. 

Kirkon yhteinen tavoite on hiilineutraali kirkko vuonna 2030
Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu kansallisesti ja kansainvälisesti työskentelemään ilmastonmuutoksen torjumiseksi tavoitteenaan rajoittaa lämpeneminen 1,5 asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan. Tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. 

Tämä tavoite määrätään kirkon energia- ja ilmastostrategiassa Hiilineutraali kirkko 2030. Kirkon ympäristödiplomi on tärkeä väline tässä kansallisessa tavoitteessa. Ympäristötyö paikallisesti Porvoon seurakunnissa on osa yhteistä tavoitetta. 
 

Lisätietoja: 

Mira Soukka 
mira.soukka@evl.fi
040 711 2820
 

Rebecca Haaranen
rebecca.haaranen@evl.fi
040 488 9009