Uutiset 

Uutislistaukseen

Siunaustilaisuus meneillään, valkoinen arkku, ruusu ja risti.

Kirkkoherrat vetoavat hautajaisten järjestämiseen viivytyksettä

8.4.2020 11.17

Hautajaiset ja siunaustilaisuudet tulee järjestää viivytyksettä kuolemantapauksen jälkeen.

Vaikka poikkeustilanne aiheuttaa rajoituksia, on nyt surunkin keskellä erityisen tärkeää järjestää hautaus viivytyksettä mm. hautauskapasiteetin riittävyyden turvaamiseksi. Hauta-asiantoimisto ja kirkkoherranvirastot palvelevat hautaus- ja varausasioissa puhelimitse tai sähköpostitse:

Hauta-asiaintoimisto: hautauspalvelut.porvoo@evl.fi
p. (019) 6611 203, (019) 6611 257

Porvoon suomalainen seurakunta, kirkkoherranvirasto: kirkkoherranvirasto.porvoo@evl.fi
p. (019) 6611 213 ,  (019) 6611 215

Borgå svenska domkyrkoförsamling, pastorskansliet: borga.domkyrkoforsamling@evl.fi
t. (019) 661 1224, (019) 661 1223

Pontus Salmi, kirkkoherra
Porvoon suomalainen seurakunta

Mats Lindgård, kyrkoherde
Borgå svenska domkyrkoförsamling