Uutislistaukseen

Kirkollisverotulojen suotuisan kehityksen ansiosta Porvoon seurakuntayhtymän vuoden 2023 tulos on hyvä

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 6.6.2024. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis.

Maisema, kirkko taustalla.

Porvoon seurakuntayhtymän tulos vuonna 2023 muodostui ylijäämäiseksi. Ennakoitua paremmat kirkollisverotulot selittävät hyvää tulosta.

Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus yhteensä olivat noin 12 milj. euroa, joka on 9,3 % enemmän kuin vuonna 2022.

– Kirkollisverotulojen suotuisa kehitys johtuu monesta syystä. Vuonna 2023 toteutettu sote-verouudistus paransi kirkollisveron reaalista tuottoa. Myöskin inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut sekä eläkkeiden inflaatiosidonnaisuus nostivat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää, kertoo Siv Nyqvist, seurakuntayhtymän talouspäällikkö.  

– Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuivat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johti teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin. Porvoon seurakuntayhtymän tuloveroprosentti laski verouudistuksen myötä 1,40 prosentiksi vuonna 2023 (1,45 % v. 2022) Nyqvist lisää.

Käyttötalouden toimintakulut kasvoivat 0,2 milj. euroa (2,5 %), kun taas toimintatuotot olivat noin 1,361 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2022. Vuoden 2022 poikkeuksellisen suurta lukua selittivät myyntivoitoista kirjatut kertaluonteiset erät. Vuonna 2023 Porvoon seurakuntayhtymä ei saavuttanut vuodelle asetettua tavoitetta kiinteistöjen myynneistä. Positiivinen vuosikate 2,5 milj. euroa riitti poistojen kattamiseen. Investointimenoja oli yhteensä 3,3 milj. euroa, josta suurimmat olivat hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus, joka valmistuu tänä vuonna, Seurakuntakodin tilamuutokset sekä Pikkukirkon paanukaton uusiminen. 

Seurakuntayhtymän tulevaisuuden haasteet 

Vaikka seurakuntayhtymän talous on tällä hetkellä vakaa liittyvät seurakuntayhtymän tulevaisuuden haasteet edelleen talouden tasapainossa pitämiseen. Porvoon seurakuntayhtymä on tehnyt sopeuttamista ennakoiden mm. luopumalla vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä. Kustannusten nousu kuitenkin vaikuttaa suoraan talouteemme kuten myös tulevien vuosien suunnitellut suuret investoinnit. Seurakuntayhtymän omistamat kiinteistöt ylläpitokuluineen ja korjauksineen nielevät edelleen merkittävän osan seurakuntayhtymän varoista.  

Toinen haaste on jäsenmäärän väheneminen. Seurakuntien jäsenmäärä väheni tilikauden aikana 597 jäsenellä. Porvoon seurakunnilla oli vuoden lopussa yhteensä 33 132 jäsentä. Jäsenmäärän osuus Porvoon kaupungin väestöstä oli 64,6 % kun vastaava luku vuonna 2022 oli 65,8 %.

Lähivuosina moni seurakuntayhtymän henkilöstöstä saavuttaa eläkeiän. Seurakuntayhtymä on työmarkkinoilla mukana muiden työnantajien kanssa kilpailemassa ammattitaitoisesta työvoimasta eri ammattialojensa tehtäviin. 

Säästettiin energiaa ja edistettiin uudelleenkäyttöä

Seurakuntayhtymän ympäristöohjelman toteuttaminen jatkui vuoden aikana. Porvoon seurakuntakodissa vaihdettiin remontin yhteydessä valaistus energiaa säästäviin LED-lamppuihin. Energiatehokkaamman valaisun suunnittelu kirkonmäelle ja Gammelbackan seurakuntakeskukseen alkoi myös, mutta työ toteutetaan vuonna 2024.

Kierrätystä edistettiin vuoden aikana järjestämällä Seurakuntien suuri kirppis, jossa myytiin ylijääneitä huonekaluja ja esineitä. Kirppis herätti paljon kiinnostusta ja Ruotsalaisen seurakuntakodin, jossa kirppis pidettiin, ulkopuolelle muodostui pitkät jonot. Vuoden aikana viimeisteltiin myös ympäristödiplomin väliauditointi.

Tilinpäätöksen 2023 tunnuslukuja: 

 

2023

2022

Vuosikate, euroa/jäsen

76

89

Omavaraisuusaste, %

92

89

Lainakanta, euroa/jäsen

6

15

Investointimenot (milj.€)

3,3

0,8

     

Toimintatuotot (milj.€)

0,866

2,227

Toimintakulut (milj.€)

-9,371

-9,143

Verotulot ja valtionrahoitus (milj.€)

11,987

11,018

Vuosikate (milj.€)

2,520

3,024

Tilikauden yli-/alijäämä (milj.€)

0,929

1,374

     

Jäsenmäärä:

2023

2022

Porvoon suomalainen seurakunta

21 590

21 966

Borgå svenska domkyrkoförsamling

11 542

11 763

Kirkkoon kuulumis% Porvoossa

64,6

65,8

Lisätietoja:

Siv Nyqvist
Siv Nyqvist
talouspäällikkö
(019) 6611 208
Lundinkatu 5
06100 Porvoo
Sari Mankinen
Sari Mankinen
hallintojohtaja
Lundinkatu 5
06100 Porvoo

6.6.2024 16.01