Uutislistaukseen

Monia avoimia työpaikkoja haettavana Porvoon seurakuntayhtymässä

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 30.5. ja listalla oli monia rekrytointiasioita. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis.

Kirkko kesällä.

Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt julistaa haettavaksi työn työsopimussuhteisena henkilöstösihteerinä. Tällä hetkellä henkilöstöhallinnossa työskentelee kaksi palkanlaskijaa. Toisen toimenhaltijan eläköitymisen yhteydessä muutetaan työn nimike vastaamaan varsinaisia tehtäviä.

Henkilöstösihteerin tehtäviin kuuluu muun muassa tuntipalkkojen, palkkioiden ja kokouspalkkioiden kokonaisuuden hoitaminen, HP-rekisterin tietojen pitäminen ajan tasalla sekä sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu. Tehtävä avataan haettavaksi 5.8.2024 ja hakuaika päättyy 25.8. Uusi henkilöstösihteeri aloittaa työt marraskuussa.

Muutoksia myös seurakuntayhtymän johdossa

Sekä seurakuntayhtymän hallintojohtaja että talouspäällikkö siirtyvät eläkkeelle vuoden lopussa. Tämä aiheuttaa rekrytointitoimia ja tarpeen arvioida, kuinka seurakuntayhtymän hallintoviraston johtaminen ja yhtymän taloushallinto tulevaisuudessa järjestetään.

Porvoon seurakuntayhtymän hallintojohtajan virka vapautuu 1.1.2025 alkaen. Viran täyttöä varten perustetaan työryhmä, joka suunnittelee viranhaltijan rekrytointiin liittyvät asiat. Työryhmään kuuluu yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Pontus Salmi, tuomiorovasti Mats Lindgård, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna Talvitie, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Rebecka Stråhlman, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Torbjörn Blomqvist, suomalaisen ryhmän vetäjä Marja Järvinen ja sihteerinä henkilöstöpäällikkö Paula Raitis.

Taloushallinnossa juoksevat asiat pitää hoitaa ilman katkosta, joten yhteinen kirkkoneuvosto perusti määräaikaisen taloushallinnon asiantuntijan viran.

Taloushallinnon asiantuntija vastaa seurakunnan kirjanpidon oikeellisuudesta sekä toimii yhteyshenkilönä Kirkon palvelukeskukseen, ja valmistelee talousarvion ja tilinpäätöksen yhdessä seurakuntien ja seurakuntayhtymän hallinnon kanssa. Tehtäviin kuuluu myös talousraportointi ja taloushallinnon prosessien kehittäminen, veroasioiden hoitaminen, kirjanpidon eri alueiden koordinointi ja kirjanpidon tehtäviin osallistuminen sekä tilintarkastajien yhteyshenkilönä toimiminen.

Määräaikainen virka on ajanjaksolle 1.9.2024–30.4.2025 ja virka on haettavissa 3.6 – 16.6.2024.

Tällä hetkellä haetaan myös viestinnän asiantuntijaa vuorotteluvapaan sijaiseksi seurakuntayhtymän hallintovirastoon. Sijaisuus tapahtuu ajanjaksolla 31.7–31.12.2024. Tehtävää tulee hakea viimeistään 11.6. KirkkoRekryn kautta.

Lisätietoja:

Paula Raitis
Paula Raitis
Henkilöstöpäällikkö
Lundinkatu 5
06100 Porvoo

30.5.2024 17.01