Uutislistaukseen

Pikkukirkko pois käytöstä toistaiseksi

Pikkukirkossa tapahtui vesivahinko marraskuun lopussa. Kirkon palauttaminen entiselleen on kestänyt odotettua pidempään. 

Punainen puukirkko.

Pikkukirkko on edelleen poissa käytöstä 27.11.2023 tapahtuneen vesivahingon jäljiltä. Tällä hetkellä kuivataan märkiä pintoja. Vesimassat levisivät kirkkosalissa laajemmalle kuin alun perin arveltiin. 
 
Käytännössä olemme joutuneet avaamaan koko kirkkosalin lattian ja poistamaan lattiaeristeet. Lisäksi sakasti on purettu hirsirakenteeseen saakka, kiinteistöpäällikkö Krista Eloneva sanoo.

Purkutöitä valvoo H.P. Insinöörit Oy Pekka Tukiainen sekä museovirasto, vastuuarkkitehtina Robin Landsdorff.  Vakuutus korvaa suurimman osan purkutöistä aiheutuneista kustannuksista.

Suurempia Pikkukirkon muutostöitä harkitaan

Jälleenrakentamiselle ei ole vielä tarkempaa aikataulua. Tämä johtuu myös siitä, että sekä päättäjät että viranhaltijat ovat vaatineet, että on syytä selvittää, voisiko jo päätettyjen Pikkukirkkoa koskevien muutostöiden aloittamista nopeuttaa. 

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 10.12.2020 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta tehdyn päätöksen yhteydessä kirkon alueen kehittämistä koskevan tavoitteen: ”Samalla on hyvä kehittää pikkukirkon monipuolisen käytön mahdollisuuksia”

Nämä keskustelut on jo aloitettu, mutta tästä ei ole vielä päätöksiä. Kuitenkin, jos Pikkukirkossa tehdään suurempia muutostöitä, jotta tilasta tulee monikäyttöinen, käyttökatkosta tulee tietenkin pidempi, Eloneva sanoo. 

Näsinmäen päärakennus on pian valmis – sitten siellä olevaa uutta tilaa voi käyttää 

Pikkukirkon varauksia on siirretty muihin tiloihin. Näsinmäen hautausmaan päärakennuksen peruskorjaus valmistuu myös kevään aikana. Päärakennuksessa on uusi monikäyttötila, jota voi käyttää erilaisiin kokoontumisiin. 

Lisätietoja:

Krista Eloneva
Krista Eloneva
kiinteistö- ja hankintapäällikkö

8.2.2024 14.40