Uutislistaukseen

Vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksytty – hautausmaan huoltorakennus peruskorjataan ja saa uuden kokoontumistilan

Porvoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 8.12.2022. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis.

sateenkaari_seurakunta_semikoko.jpg

Talousarviossa on sekä tiukennuksia että investointeja

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 8.12. hyväksyä seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman.

Vuoden 2023 talousarvio on alijäämäinen 0,3 miljoonaa euroa. Alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä. 

─ Meidän täytyy jatkuvasti työskennellä talouden tasapainottamiseksi. Jäsenmäärän väheneminen sekä vallitseva yleinen epävarmuus maailmantaloudessa aiheuttavat haasteita. Samaan aikaan on tärkeää, että panostamme investointeihin, jotka vähentävät menojamme pidemmällä ajalla, seurakuntayhtymän hallintojohtaja Sari Mankinen sanoo. 

Hautausmaan huoltorakennus peruskorjataan ja saa uuden kokoontumistilan

Investointisuunnitelmaan sisältyy 2,7 miljoonan euron arvosta investointeja vuonna 2023. Yksi merkittävä investointihanke on hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus. Peruskorjaus toteutetaan vaiheittain useamman vuoden aikana ja sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2025. 

Rakennushanke sisältää toimisto- ja sosiaalitilojen peruskorjauksen kokonaisuudessaan ja rakennuksen koko katon uusimisen. Lisäksi korjauksen yhteydessä tiloja saneerataan siten, että huoltorakennukseen saadaan vainajien kylmäsäilytystilat ja monikäyttötila, joka soveltuu mm. hautaan siunaamiseen, pienryhmien kokoontumisiin ja kokousten järjestämiseen.

– Hautaan siunaamisten määrä tulee kasvamaan täällä Porvoossa ja tarvitsemme tilan, jotta voimme palvella omaisia parhaalla tavalla tulevaisuudessa, kertoo hautaustoimen päällikkö Markku Blom uusien tilojen tarpeesta. 


Havainnekuva peruskorjatusta huoltorakennuksesta. Näkymä paikoitusalueelta. Oikealla puolella uusi sisäänkäynti monikäyttötilaan. Kuva: Sitowise.

Muita investointeja ovat Pikkukirkon paanukaton uusiminen, Lundinkadun tilamuutokset, kellotapulin ja naisten kellon korjaaminen Tuomiokirkolla. 

– Panostukset kiinteistöihimme nyt auttavat tasapainottamaan taloutta tulevaisuudessa. Kannattaa pitää rakennukset kunnossa ja panostaa energiatehokkuuteen, koska siten tulevia kustannuksia on helpompi ennustaa ja käsitellä. Samalla ylläpidämme kiinteistömassan arvoa, kertoo Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hankintapäällikkö Krista Eloneva

Vuosien 2023–2025 yhteenlaskettu investointisumma on n. 5,8 miljoonaa euroa. 

Epävarmasta taloudellisesta tilanteesta, kasvavasta inflaatiosta ja kasvavista energian hinnoista huolimatta käyttötalouden kustannukset talousarvioehdotuksessa ovat vähentyneet n. 200 000 eurolla. Henkilöstökustannukset muodostavat 55,4 % kokonaistoimintakuluista ja ovat siten suurin menoerä. 

ICT-palvelut ovat suuri erä käyttötaloudessa, aivan kuin Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut ja vakuutusmaksut. Nämä kaikki ovat välttämättömiä seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnassa. 

Hautauspalveluiden maksut samalla tasolla kuin aiemmin 

Hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksessa toimintatuotot ovat yhteensä 350 000 euroa ja toimintakulut yhteensä 348 244 euroa. Hautainhoitorahaston vuosikate on positiivinen 1 756 euroa.
 
Haudan hoitomaksut pysyvät muuttumattomina vuonna 2023. Hautaushinnastoon ei myöskään tehdä muutoksia, vaan nykyiset maksut ovat voimassa myös vuonna 2023.

Keskeiset luvut vuoden 2023 talousarviossa: 

Toimintatuotot  1,0 miljoonaa euroa  
Toimintakustannukset -9,3 miljoonaa euroa 
Toimintakate -8,3 miljoonaa euro
Verotulot ja valtion rahoitus 10,9 miljoonaa euro
Verotuskustannukset ja Keskusrahastomaksut  -1 miljoonaa euro
Alijäämä poistojen jälkeen ja poistoerotus -0,3 miljoonaa euro

 

Lisätietoja
Sari Mankinen 
Hallintojohtaja
0400 156 257

Siv Nyqvist
Talouspäällikkö
0400 476 271

Markku Blom 
Hautaustoimen päällikkö 
0400 494 694 

Krista Eloneva
Kiinteistö- ja hankintapäällikkö
040 4889 009

8.12.2022 16.48