Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymä sijoittaa 200 000 euroa tuulivoimarahastoon

Porvoon seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 16.6.2022. Koko pöytäkirja on luettavissa nettisivuillamme, kun se on valmis.

Tuulimylly metsässä.

Seurakuntayhtymä sijoittaa 200 000 euroa tuulivoimarahastoon

Porvoon seurakuntayhtymä sijoittaa 200 000 euroa Ålandsbankenin ylläpitämään tuulivoimarahastoon. Rahasto on erityissijoitusrahasto, jonka pääasialliset sijoituskohteet ovat tuulivoimapuistot Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. 

Rahaston tuotto-odotus kulujen jälkeen on 5–7 %. Kysymys on pitkäaikaisesta sijoittamisesta. 

Sijoittamalla rahastoon yhtymä on mukana vaikuttamassa hiilineutraaliin Suomeen. Sijoitus tuulivoimarahastoon on Porvoon seurakuntayhtymän sijoitusstrategian mukainen. 

Lisätietoja:
Sari Mankinen
0400–156257

Yhteinen kirkkoneuvosto puoltaa Pellingin kurssikeskuksen talonmiehen talon myymistä

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi lausunnon kirkkohallitukselle toimitettuun valitukseen, joka koskee yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä Pellingin kurssikeskuksen talonmiehen talon myyntiä, jossa tontti jaetaan myyjän ja ostajan kesken hallinnanjakosopimuksella. 

Rajanaapureiden jättämässä valituksessa tuodaan esille, että Pellingin kurssikeskuksen talonmiehen talon myynti on keskeytettävä, tai jos niin vaaditaan, muuttaa jo kiinteistöstrategiassa vahvistettu päätös myydä kyseinen kiinteistö. Perusteluna tuodaan esiin, että kiinteistön myyminen hallinnanjakosopimuksella ei ole Pellingin saariston osayleiskaavan mukainen. 

Yhteisen kirkkoneuvoston lausunnossa korostetaan, että valitukseen ja sen perusteluihin on tutustuttu. Lisäksi on tutustuttu Porvoon kaupungin kaavoitusosastolta pyydettyyn lausuntoon. 

Porvoon kaupungin lausunnossa tulee esiin, ettei hallinnanjakosopimukseen oteta kantaa, koska se on yksityisoikeudellinen sopimus. Tärkeää on kuitenkin, että uusi omistaja on tietoinen, että kauppaan ei sisälly itsenäinen rakennuspaikka, että rakentaminen VL-merkityllä alueella on kielletty, että omakotitalo on osa kurssikeskuksen kokonaisuutta ja että rakentaminen yleensä vaatii vähintään poikkeusluvan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan.

Ostaja on tutustunut myyntikohteeseen ja sen erityispiirteisiin kiinteistövälittäjän avulla ja on tietoinen osayleiskaavassa asetetuista rajoituksista rakentamiselle ja asumiselle. 

Yhteinen kirkkoneuvosto puoltaa kiinteistön myynnin jatkamista hallinnanjakosopimuksella, koska se on linjassa kiinteistöstrategian kanssa. Kiinteistöstrategian mukaiset päätökset perustuvat kirkkohallituksen ohjeisiin, joiden mukaan seurakuntien tulee kiristyvässä taloustilanteessa luopua kiinteistöistä, jotka eivät ole tärkeitä seurakuntien toiminnalle.

Hallinnanjakosopimusta laadittaessa tulee ottaa huomioon kurssikeskuksen läheisyys ja sen vaikutukset alueen käyttöön. 

Lisätietoja:
Sari Mankinen
0400–156257

16.6.2022 17.48