logo

Tukea ja apua

Suru

Surun kohtaaminen on asia, joka väistämättä tulee joskus jokaisen kohdalle.  Läheisen ihmisen kuoleman aiheuttama suru tai jokin muu menetys voi kohdata ketä tahansa.

Kuoleman kohtaaminen, avioero, muutto, sairaudet ja työttömyys ovat tilanteita jossa elämän tukipilarit usein horjuvat. Erilaiset äkilliset onnettomuudet lähipiirissä tai läheltä piti –tilanteet aiheuttavat myös kriisiä elämässä.

Kriisissä oleva ja sureva tuntee monenlaisia tunteita ja kysymyksiä.  Mielen saattaa täyttää ikävä, huoli, järkytys, hämmennys, epätoivo tai syyllisyys, pelko, viha ja häpeä. Kaikki tunteet ovat mahdollisia. Kriisin kulku ja surutyö on jokaiselle yksilöllinen ja henkilökohtainen.

Selviytymisen kannalta on tärkeää, että ajatuksistaan ja tunteistaan voi puhua jollekin turvalliselle ja luotettavalle ihmiselle, Läheisiltä saatu tuki on korvaamatonta. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista.

Joskus voi olla helpottavaa puhua jonkun ulkopuolisen kanssa. Voit ottaa yhteyttä oman seurakunnan pappiin tai diakoniatyöntekijään. Seurakunnan työntekijät tarjoavat henkilökohtaista keskusteluapua ja ohjaavat erilaisia ryhmiä, joissa voi puhua ja saada tukea vaikeissa elämäntilanteissa. Äkillisissä onnettomuustilanteissa seurakunnan henkinen huolto auttaa selviytymään kriisistä yhdessä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa.

Porvoon suomalainen seurakunta järjestää 2 – 3 kertaa vuodessa sururyhmän, jossa läheisensä menettäneet voivat kokoontua keskustelemaan ja läpikäymään menetykseen liittyviä kysymyksiä. Sururyhmään osallistuminen ei edellytä kirkkoon kuulumista, eikä seurakunta-aktiivisuutta. Ennen ryhmän alkua ryhmän ohjaajat ovat yhteydessä jokaisen osallistujan henkilökohtaisesti.

Älä jää surusi kanssa yksin!

Sururyhmä läheisensä menettäneille
Sururyhmän ensimmäinen tapaaminen on torstaina 7.2. klo 13. Ryhmä jatkaa kevään ajan päiväaikaan, viimeinen tapaaminen on toukokuussa.
Ryhmän ohjaajina toimivat Antti Yli-Opas ja Raija Pautola.

Ryhmään ovat tervetulleita läheisensä menettäneet. Suositeltavaa kuitenkin on, että ryhmään tullessa läheisen kuolemasta on kulunut vähintään muutama kuukausi.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: p 040 5318728 tai antti.yli-opas@evl.fi

Lue myös:
Keskusteluapua

 

sivun alkuun