logo

Tukea ja apua

Diakonia

Sinua varten, toinen toistamme tukien

Seurakunnan diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se antaa henkistä, hengellistä ja aineellista tukea sekä auttaa elämän kriisitilanteiden selvittelyssä. Diakoniassa rohkaistaan ihmistä löytämään hänen omat voimavaransa ja siinä korostuu erilaisuuden hyväksyminen ja ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen  erilaisissa elämäntilanteissa.

Diakonia kuuluu kirkon perustehtäviin ja se on keskeinen osa seurakunnan toimintaa. Diakonian keskeinen tehtävä on niiden henkilöiden etsiminen ja tukeminen, joita muu apu ei tavoita.

Diakoniatyöntekijän voi ottaa yhteyttä silloin kun :
– tarvitaan kuuntelijaa
– yksinäisyys ahdistaa
– sairaus yllättää
– taloudelliset huolet painavat
– ihmissuhteissa on hankalaa
– perheessä on ongelmia
– työttömyys tuo vaikeuksia
– päihteiden kayttö rasittaa elämää
– hengelliset kysymykset askarruttavat

Diakoniatyö järjestää mm. toimistovastaanottoja, kotikäyntejä, aikuisten ryhmiä, leirejä sekä retkiä perheille, eläkeläisille, vammaisille, mielenterveyskuntoutujille, työttömille jne.

Diakoniatyöntekijät järjestävät koulutustilaisuuksia, vierailevat yhdistyksissä, kouluissa ja laitoksissa sekä organisoivat vuosittainen Yhteisvastuukeräyksen omassa seurakunnassa. Myös jumalanpalveluksissa ja messuissa diakonialla on keskeinen tehtävä. Diakoniatyön yhteistyötahoina toimivat mm. kaupungin sosiaali- ja terveystoimi sekä järjestöt.

Diakoniavastaanottoajat löydät täältä.

 

sivun alkuun