logo

Rippikoulu

Miksi rippikouluun?

ryhmäkuva netti

Mikä ihmeen rippikoulu?
Rippikoulussa ollaan monin tavoin ihmeiden äärellä. Kristinuskossa on kyse suuresta ihmeestä, Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Rippikoulukin on oikeastaan ihme, joka toteutuu Jumalan työnä ja ihmisten välityksellä yhä uudelleen. Se ihme sisältää lukemattomia tarinoita siitä, miten usko elävään Luojaan, Jeesukseen ja Pyhään Henkeen vahvistuu, uudistuu, syntyy ja näkyy nuorten elämässä. Rippikoulussa ihmetellään Jumalan töitä ja omaa olemassaoloa Jumalan luomana: ”Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.” (Ps. 139:14)

Rippikoulussa on kyse Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta. Psalmissa 139 ihminen ihmettelee Jumalan töitä ja omaa olemassaoloaan Jumalan luomana ihmisenä. Myös rippikoulussa ihmetellään elämää, kiitetään ja rukoillaan Jumalaa, ja pyydetään hänen johdatustaan. Rippikoulu on yhdessä kokemisen ja tekemisen paikka. Se on liittymistä kristittyjen vuosisataiseen ketjuun, johon jo esi-isämme ja -äitimme ovat kuuluneet.

Rippikoulu on tarkoitettu kristillisen kasteen saaneille ja kasteelle valmistautuville. Sen tavoitteena on vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä varustaa elämään kristittynä. Jeesus antoi kaste- ja lähetyskäskyn: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18–20)

kappeli netti

Miksi?

Rippikoululla on pitkät perinteet suomalaisessa kulttuurissa ja se yhdistää sukupolvia nuorista isovanhempiin. Rippikoulu on kokemus, jota voi muistella vuosienkin jälkeen. Rippikoulu ja konfirmaatio antavat myös oikeuden kummin tärkeään tehtävään,  oikeuden itsenäisesti osallistua ehtoolliselle sekä on oikeuden kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen.  16 vuotta täyttänyt, rippikoulun käynyt ja konfirmoitu seurakunnan jäsen, on äänioikeutettu seurakuntavaaleissa ja 18-vuotiaana voi asettua itse ehdokkaaksi.

Milloin?
Ripari käydään useinmiten sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulu on 6 kuukautta kestävä yhteinen matka.  Porvoon suomalaisessa seurakunnassa rippikouluun kuuluu starttiviikonloppu (marras – helmikuussa), ryhmän yhteiset tapaamiset noin kerran kuukaudessa kevään aikana sekä loppuhuipennuksena yhteinen viikon kestävä rippileiri tai kaksi viikkoa kestävä kaupunkijakso (päivärippikoulu).

Kirkkoherralta anottavan luvan saatuaan voi rippikoulun suorittaa myös säädettyä ikää aiemmin. Huoltajan laatiman vapaamuotoisen anomus postitetaan:
kirkkoherra, PL 140, 06101 PORVOO.

juoksu netti

Miten?

Porvoon suomalaisessa seurakunnassa vuoden 2019 rippikoulujen tiedot ja ilmoittautumisohjeet postitetaan lokakuussa kaikille Porvoon suomalaisen seurakunnan rippikouluikäluokkaan kuuluville nuorille.
Rippikouluun voivat ilmoittautua myös seurakuntaan kuulumattomat nuoret.  Konfirmaatioon osallistuminen edellyttää kastetta ja evankelisluterilaiseen kirkkoon liittymistä.

Rippikoulun voi käydä, vaikkei olisikaan seurakunnan jäsen. Konfirmaatioon osallistuminen edellyttää kuitenkin kirkkoon liittymistä. Uskonnonvapauslain mukaan 12 vuotta täyttänyt voi liittyä seurakunnan jäseneksi huoltajiensa luvalla. Mahdollinen kaste järjestetään rippikoulun aikana nuoren ja huoltajien valitsemana ajankohtana.

Lisätietoja:
nuoristotoimiston päivystys ti – to klo 14 – 15.45, puh 040 7112 780
nuorisotyön johtaja Jari Oksanen: jari.oksanen@evl.fi /  040 049 4039
rippikoulu- ja nuorisopappi Sara Toivanen: sara.toivanen@evl.fi / 040 7488 033

sivun alkuun