Jos elämäsi on myllerryksessä – kirkon diakonia voi auttaa

17.11.2022, Eija Quinlan

Iloiset ihmiset ulkona, seurakuntien diakonityöntekijät.

Kun oma maailma romahtaa, olipa sitten kyseessä tulipalo, läheisen menetys tai vaikkapa oma uupuminen. Silloin kirkon vihreäpaitaiset auttamisammattilaiset astuvat kehiin. Kirkon diakonia on auttanut jo 150 vuotta.

Ihmisten auttaminen ja rakastaminen olivat Jeesuksen toiminnassa ja opetuksessa keskeistä. Siksi diakonia, auttamistyö, on kirkon ytimessä. Tutkimusten mukaan kirkolta myös odotetaan eniten sitä, että se huolehtii yhteiskunnan vähävaraisista ja heikossa asemassa olevista.

Mitä diakonia on?

Diakonia on yksi seurakuntien perustyöala. Mitä diakonia oikein on? Millaista palvelua diakonia antaa ja kenelle diakonia on tarkoitettu?  Kysyimme asiaa Porvoon suomalaisen seurakunnan diakoniajohtaja Pasi Niemiseltä.   

– Diakonia on kristilliseltä arvopohjalta nousevaa kirkkomme palvelutyötä. Toiminnassa ja asiakastyössä emme katso ihmisen taustoja tai edes ev.lut kirkon jäsenyyttä, vaan kaikki ovat tervetulleita mukaan, Nieminen sanoo. 

– Kaikki diakonian osa-alueet ovat yhtä tärkeitä, kriisityö esimerkiksi tulipalo- tai onnettomuustilanteissa, läheisensä menettäneiden sururyhmät, rahaneuvonta, omaishoitajien ryhmä jne. Olemme myös kiitollisia vapaaehtoisista, jotka toimivat työntekijöiden tukena, esimerkiksi rahaneuvojina, Nieminen sanoo. 

– Diakoniatyöntekijälle voi ihan myös vaan soittaa, eikä aina tarvitse olla niin kiireellistä asiaa, hän lisää. 

Verkostoituminen tärkeää diakoniassakin

Tämän päivän kirkon diakoniatyö on vahvasti verkostoitunutta yhteiskunnan ja järjestöjen kanssa. Tukea ja apua tarvitseva lähimmäinen löydetään yhteistyöllä esimerkiksi kaupungin sosiaalityön tai kotipalvelun kautta.

– Järjestöjen ja yhteisöjen kanssa toteutamme myös erilaisia kansalaistapahtumia ja tällä hetkellä myös ajankohtaisen tärkeää ruoka-apua. Ruoka-avun antaminen ja hävikkiruuan jakaminen on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen asia. Avun tarvitsijoita on paljon.

Diakonia toimii viikoittaisessa ruoka-avussa yhteistyössä Samaria ry:n, SPR:n Porvoon osaston sekä vapaaehtoisten kanssa.

– Voidaan puhua jo osittain ns. neljännen sektorin toiminnasta, jossa kansalaiset kokoontuvat vapaamuotoisesti yhteen auttaakseen lähimmäisiään 

Diakoniatyöntekijät ovat luotettavia, vahvan koulutuksen saaneita sosiaalialan ammattilaisia. Heidän työsarkansa on laajentunut maahanmuuttajien ja pakolaisten myötä. 

Diakonia on esimerkiksi tukenut tukenut monin tavoin viime keväänä Porvooseen saapuneita ukrainalaisia pakolaisperheitä.  

– Täällä Porvoossa on käynnistetty Ukraina Cafe, perheretkiä ja toisinaan akuuteissa tilanteissa on myös annettu taloudellista tukea, Nieminen kertoo.

Palvelua kahdella kielellä

Diakoniatyötä tehdään Porvoossa pääosin kahdella kielellä. 

Borgå Svenska domkyrkoförsamlingin diakonian työntekijä Ulrika Lindholm-Nenonen kertoo työstään seuraavasti: 

– Pääkohteemme ovat aina asiakkaat eli ihmiset. Kohtaamme heidät ryhmissä tai yksilöllisesti. Heillä on useimmiten erilaisia haasteita elämässä, esimerkiksi surun, terveyden tai/ja talouden kanssa.

– Voimme antaa neuvoja tai ihan vaan kuunnella. Joskus tarvittaessa, harkinnan jälkeen voimme avustaa taloudellisesti.

– Teemme aika tiiviisti yhteistyötä suomalaisen seurakunnan diakonian kanssa mm hengellisen huollon parissa, ruokajakelun yhteydessä sekä keskustelutasolla.

– Työ on vaihtelevaa ja palkitsevaa. Silloin kun työ on haastavaa, se johtuu yleensä asiakkaan tilanteesta ja siitä että kokee itsensä riittämättömäksi. 
 

Yhdessä yksinäisyyttä vastaa - vaikuta seurakuntavaaleissa

Yksinäisyys on 2020-luvulla ajankohtainen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä haastava tekijä: Suomalaisista lähes joka kymmenes kokee olevansa yksinäinen.

Vähävaraisuus, yksin eläminen tai vanhuus ei automaattisesti tarkoita yksinäisyyttä. Silti Suomessa koetaan yksinäisyyttä miljoonissa kodeissa.

Kirkon tehtävänä yhteiskunnassa on olla hyväksyvä katse ja kuuleva korva. Mitä kirkon ja seurakuntani pitäisi tehdä, ettei kenenkään tarvitsisi tuntea yksinäisyyttä tahtomattaan? Seurakuntien tulevaisuudessa pidetään kirkon strategian mukaisesti ovet auki kaikille ihmisille ja mahdollisuuksille. 

Seurakuntavaaleissa sunnuntaina 20.11. valitaan ne henkilöt, jotka päättävät seurakunnan arvovalinnoista. Konkreettisesti tämä tarkoittaa miten budjettivaroja käytetään, olla mukana vastaamassa uusien työntekijöiden valinnasta sekä olla  mukana valitsemassa kirkolliskokouksen maallikkoedustajia.

Seurakuntavaaleissa voi vaikuttaa suoraan oman kotiseurakunnan tulevaisuuteen – seuraava yhtä hyvä tilaisuus tulee neljän vuoden päästä. Äänestä siis seurakuntavaaleissa ensi sunnuntaina 20.11. ja tee kirkosta jäseniensä näköinen.

Porvoon suomalaisen seurakunnan jäsenet äänestävät Pikkukirkossa, Kirkkotori 1. Äänestyspaikka on avoinna sunnuntaina 20.11. klo 11-20.