Miksi lähtisin ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin?

19.8.2022, Eija Quinlan

inhimillinen.

Seurakuntavaalien lähestyessä moni miettii, olisiko minusta ehdokkaaksi, ja olisiko minusta seurakunnan päättäjäksi, ja mitä se luottamustoimi pitäisi sisällään? Kysyimme Porvoon suomalaisen seurakunnan viiden ryhmän edustajilta, millainen heidän taipaleensa seurakuntapäättäjänä on ollut.

Ei ole ollut vain yhtä tietä, vaan kaikilla heillä on omanlaisensa tarina. 

Ritva Kilpirinne, Keskusta

”Suosittelen lämpimästi asettumaan ehdokkaaksi” 

Keskustaa ja sitoutumattomia edustaa tällä kaudella lastentarhanopettaja Ritva Kilpirinne. Miksi olet aikoinaan ryhtynyt luottamushenkilöksi seurakuntaan? 

– Olen ollut kaksi kautta seurakunnan luottamushenkilönä. Ensimmäisellä kaudella olin varsinainen jäsen yhteisessä kirkkovaltuustossa ja varajäsenenä seurakuntaneuvostossa. Minut houkutteli tuttavani ehdokkaaksi. Olinkin miettinyt, että mitä uutta saisin elämääni ja nyt tuntui, että olisi aikaa jollekin muullekin lasten kasvettua.

Seurakuntavaaliehdokkaaksi lähteminen tuntui Kilpirinteestä luontevalta ja häntä kiinnosti tietää, miten seurakunnan asioita hoidetaan. Oma kiinnostuksen kohdekin löytyi.

– Olen ollut kiinnostunut seurakunnan varhaiskasvatuksen työstä ja olenkin ollut lapsiasiahenkilö. Seurakunnan varhaiskasvatus elää murroskautta ja olen saanut olla mukana kehittämässä seurakunnan varhaiskasvatusta uusille urille. Työskentelen lasten parissa ja se kenttä on minulle tuttu senkin kautta.

– Olen ollut sairaalasielunhoidon johtokunnassa puheenjohtajana ja se on antanut minulle rohkeutta. Sekin työkenttä on ollut antoisa ja antanut uutta näkökulmaa sairaalasielunhoidon tärkeyteen. 

– Suosittelen lämpimästi asettumaan ehdokkaaksi, Kilpirinne sanoo. 

 

Marja Sainio, Sana-ryhmä

”Kristittynä meillä on suuri tehtävä. Jumala on antanut meille erilaisia lahjoja, joiden avulla voimme palvella häntä ja toisiamme.” 

Sana-ryhmää edustaa pitkän linjan luottamushenkilö Marja Sainio. Miksi olet aikoinaan lähtenyt luottamushenkilöksi seurakuntaan?

– Se alkoi vuonna 1973, kun joku oli ehdottanut minua päiväkerhotyön toimikuntaan, en tiedä kuka. Olin nuori opettaja, ja aika arka luottamushenkilönä. Tehtävä oli kuitenkin mielenkiintoinen.
Vuosien karttuessa nuoren luottamushenkilön rohkeus ja myös tehtävät lisääntyivät.

– Tällä hetkellä olen seurakuntaneuvoston jäsen, yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, palvelun johtokunnan puheenjohtaja, Kylväjän lähetyspiirin vetäjä sekä vapaaehtoistyöntekijä.

Millaiset asiat ovat olleet sinulle tärkeitä? Millaisia asioita olet halunnut edistää?

– Näinä vuosina, kun olen ollut mukana, olen pitänyt tärkeänä vahvistaa ja tukea päiväkerhotyötä, pyhäkoulutyötä, lähetystyön monipuolistamista, jumalanpalveluselämän kehittämistä osallistuvampaan suuntaan ja vapaaehtoistyön laajentamista. Näitä tavoitteita, sekä perinteisiä kristillisiä arvoja on koko Sana-ryhmäni korostanut ja niihin sitoutunut. 

Onko luottamustehtävä vastannut odotuksiasi?

– Ennakkokäsitykset ja odotukset olivat aluksi liian positiivisia. Vuosien mittaan mielikuvat ja ajatukset ovat tulleet realistisimmiksi. Osallistumalla itse toimintaan, muuhunkin, kuin kokouksissa istumiseen, olen yrittänyt saada kokonaiskuvaa siitä, miten Jumalan valtakuntaa viedään eteenpäin eri työmuotojen kautta. Aina ei ole ollut helppoa. Vuorovaikutus ja keskustelut työntekijöiden ja eri luottamushenkilöiden välillä ovat tärkeitä. 

– Seurakunta on hengellinen yhteisö. Seurakunnan jäsenenä voi vaikuttaa. Perustehtävänsä mukaan se vastaa ihmisen hengellisten asioiden etsintään ja tarpeeseen. 

– Kasteessa meidät on siirretty pimeydestä valoon. Kristittynä meillä on suuri tehtävä. Jumala on antanut meille erilaisia lahjoja, joiden avulla voimme palvella häntä ja toisiamme. Ne lahjat on hyvä saada yhteiseen hyvään käyttöön. 

 

Marja Järvinen, Kokoomus 

Marja Järvinen

”Kyllä suosittelen ehdokkaaksi asettumista, varmasti löytyy kiinnostuksen kohteita mitä haluaa viedä eteenpäin.”

Kokoomuksen edustajana seurakunnan luottamushenkilönä on jo pitkään mukana ollut Marja Järvinen. Miksi olet aikoinaan lähtenyt luottamushenkilöksi seurakuntaan?

– Minulle seurakunnassa toimiminen on tullut lapsuudesta, hän kertoo.

– Porvoossa aloitin päiväkerhotoimikunnan jäsenenä 1987-1990. Seurakuntaneuvostossa aloitin 1991,
yhteisessä kirkkovaltuustossa vuonna 1999 ja yhteisessä kirkkoneuvostossa ensimmäisen kerran 1999. Olen myös toiminut eri johtokunnissa jäsenenä ja puheenjohtajana.

– Olin pois yhden kauden vuosina 2003-2006. Silloin kaupungin luottamustehtävät ja Lastentarhanopettajaliiton valtakunnalliset luottamustehtävät veivät aikani, Järvinen kertoo.

Tällä kaudella Marja Järvinen on jäsen seurakuntaneuvostossa, yhteisessä kirkkoneuvostossa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa.

– Minulle on ollut tärkeätä viedä lasten, nuorten ja perheiden asioita eteenpäin. Koulutukseni, työni ja neljän lapsen äitinä nuo asiat tietysti nousivat päällimmäiseksi.

Kannattako sinun mielestäsi lähteä ehdolle seurakuntavaaleihin? 

– Minä en näe isoa eroa toimia päättäjänä seurakunnassa, kunnassa tai järjestöissä. Kyllä suosittelen ehdokkaaksi asettumista, varmasti löytyy kiinnostuksen kohteita mitä haluaa viedä eteenpäin.

 

Anna Talvitie, Villiviini

” Vuosien varrella olen pyrkinyt hyvään yhteistyöhön ruotsinkielisen seurakunnan päättäjien ja eri ryhmien välillä.”

Nuorempaa luottamushenkilöpolvea edustaa Villiviinin Anna Talvitie. Miksi olet aikoinaan ryhtynyt luottamushenkilöksi seurakuntaan? 

– Paluumuutin Porvooseen opiskelujeni jälkeen vuonna 2005 ja seurakuntavaalit olivat seuraavana vuonna 2006. Olin ollut aiemmin aktiivisesti mukana seurakunnan nuorten toiminnassa. Oma paikka oli löytynyt, ja seurakuntavaaleissa ehdolle asettuminen tuntui luontevalta jatkumolta. Halusin olla mukana päättämässä minulle tärkeän yhteisön asioista, Talvitie kertoo.

Tällä hetkellä Anna Talvitie on yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja seurakuntaneuvoston jäsen. Millaisia asioita olet luottamushenkilökaudellasi ajanut?

– Vuosien varrella olen pyrkinyt hyvään yhteistyöhön ruotsinkielisen seurakunnan päättäjien ja eri ryhmien välillä. Olen sitoutunut oman Villiviini -ryhmäni tavoitteisiin entistä tasa-arvoisemmasta ja ympäristötietoisemmasta kirkosta. Olen myös omalta osaltani edistänyt sitä, että asioista tehdään päätöksiä, eikä jahkailla loputtomiin. Lisäksi olen sitoutunut tehtyihin päätöksiin, vaikka ne toisinaan menisivät eri tavalla kuin olisin itse toivonut.

Onko seurakunnan päättäjänä oleminen vastannut ennakkokäsityksiäsi?

– Tehtävässä vaikuttaa paljon oma asennoituminen ja paneutuminen. Asiat on valmisteltu hyvin, mutta aina voi kyseenalaistaa, tarkentaa, katsoa tarkemmin. Tehtävä on opettanut minulle, miten tärkeää on osata käydä vuoropuhelua eri tavoin ajattelevien kesken, ja antanut siihen myös eväitä ja kärsivällisyyttä. Silloin vuonna 2006 en vielä tiennyt, miten monet asiat menevät seurakuntien päättäjien käsien läpi, ja miten paljon meillä on halutessamme mahdollisuuksia vaikuttaa.

Kannattako sinun mielestäsi lähteä ehdolle seurakuntavaaleihin? 

– Suosittelen ehdokkuutta lämpimästi. Seurakuntien päätöksenteossa tarvitaan mahdollisimman laajasti osaamista ja ajatuksia, jotta osaamme puhutella ja kutsua mukaan ihmisiä eri elämäntilanteissa. 


Juha Jokinen, Porvoon Demarit

”Seurakunnan luottamushenkilönä tutustut auttamishaluisiin, empaattisiin ja hyväsydämisiin lähimmäisiin kylillä, kirkossa ja kokouksissa!”  

Laaja-alainen erityisopettaja Juha Jokinen on Porvoon suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen ja Uudenmaan kehitysvammaistyön johtokunnan läsnäolojäsen, Porvoon suomalaisen seurakunnan ainoana edustajana. 
Miksi olet alun perin lähtenyt luottamushenkilöksi seurakuntaan? 

– Ryhdyin aikoinaan kotiseurakuntani luottamushenkilöksi jo viime vuosituhannella. Hyvät kokemukseni seurakunnan järjestämästä toiminnasta jo lapsuuden leireillä, erityisesti Karijärvellä, saivat minut edelleen kehittämään ja toisaalta vaalimaan hyviä käytänteitä jatkossakin. 

Millaiset asiat ovat olleet sinulle tärkeitä? Millaisia asioita olet halunnut edistää?

– Joten on luonnollista, että myös luottamushenkilönä olen pyrkinyt ajamaan erityisesti lasten ja nuorten asioita unohtamatta kuitenkaan muitakaan ryhmiä, kuten entisiä nuoria, iäkkäämpiä ihmisiä ja erityisryhmiä. Olen saanut luottamushenkilönä haastatella monia seurakuntaamme hakeutuneita upeita työntekijöitä muun muassa nuorisotyöhön ja erityisnuorisotyöhön.

Demariryhmällä on selkeä viesti niin ehdokkaille kuin äänestäjillekin. 

– Minun ja demariryhmäni kolme tärkeintä pointtiamme ovat: 1.Kaikista pidetään huolta. 2. Ketään ei jätetä yksin. 3. Kaikki ovat samanarvoisia. 

Kannattako sinun mielestäsi lähteä ehdolle seurakuntavaaleihin? 

– Kannustan kaikkia seurakuntavaaliehdokkuutta harkitsevia rohkeasti asettumaan ehdokkaaksi! Seurakunnan luottamushenkilönä tutustut auttamishaluisiin, empaattisiin ja hyväsydämisiin lähimmäisiin kylillä, kirkossa ja kokouksissa!