Johtokunnat

Porvoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston alaisina toimii kolme johtokuntaa, jotka päättävät niille määrätyistä tietynlaatuisista asioista sekä valmistelevat asioita yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Sairaalasielunhoidon johtokunta

Sairaalasielunhoidon johtokunnan tehtävänä on vastata hengellisestä työstä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa sekä avoterveydenhuollon sielunhoidosta.

Sairaalansielunhoidon johtokunnan puheenjohtajana vuosina 2019-2022 toimii Ritva Kilpirinne (varajäsen Sirpa Toivanen). Johtokunnan varapuheenjohtajana toimii Christer Åberg (varajäsen Annette Forsblom). Muut jäsenet ovat Timo Ågren (varajäsen Auni Tamminen), Eija Quinlan (varajäsen Mauri Leiramo), Tuula Martin (varajäsen Toivo Hämäläinen), Charlotta Savin (varajäsen Ove Blomqvist) ja Andreas Ahlfors (varajäsen Carl Gustaf Aminoff).

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

Perheneuvonta tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Asiakkaan auttamiseen ja tukemiseen käytetään yksilö-, pari- ja perheterapian taitoja ja menetelmiä. Perheneuvonnan sielunhoitoluonne nousee diakonisesta, lähimmäiskeskeisestä näkemyksestä, jossa korostetaan ihmistä sielunhoitotyön subjektina. Palvelut ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajana vuosina 2019-2022 toimii Marit Björkbacka ja varapuheenjohtajana toimii Päivi Saarhelo (varajäsen Jaakko Mikkola). Muut jäsenet ovat Tapio Kangas-Heiska (varajäsen Anu Harjumaaskola), Sari Glad (varajäsen Kirsti Sund) ja Ove Blomqvist (varajäsen Andreas Ahlfors).

Kiinteistö- ja hautausmaajohtokunta

Kiinteistö- ja hautausmaajohtokunnan tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän kiinteistöjen, metsien ja muiden maa-alueiden, hautausmaan ja rakennusten sekä niihin kuuluvan irtaimiston hoidosta ja kunnossapidosta.

Kiinteistö- ja hautausmaajohtokunnan puheenjohtajana vuosina 2019-2022 toimii Hannu Ahola (varajäsen Tapio Kangas-Heiska). Varapuheenjohtajana toimii Martin von Schoultz (varajäsen Ove Blomqvist). Muut jäsenet ovat Ritva Palmén (varajäsen Mikko Reijonen), Jorma Anttila (varajäsen Jussi Silventoinen), Kirsti Sund (Kirsti Nuotio), Torbjörn Blomqvist (varajäsen Anita Virtanen) ja Hanna Karlsson (varajäsen Nicolina Grönroos). Benita Ahlnäs osallistuu Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana.