Hoksauta minut –hanke

Kohtaatko yksinäisiä iäkkäitä työssäsi tai arjessasi? Onko sinulla herännyt huoli siitä, kuinka tämä ikäihminen selviytyy kotona? Oletko miettinyt, mistä voisi saada apua yksin asuvalle, kuuntelijaa kaipaavalle eläkeikäiselle?

Hoksauta minut -hanke on yksi etsivän ja osallistavan vanhustyön menetelmistä ja liittyy ”Uusia polkuja seurakuntaan” -projektiin. Porvoossa Hoksauta minut- hanke on käynnistynyt syksyllä 2019.

Hoksauta minut-hankkeella pyrimme tavoittamaan yli 75-vuotiaita yksinäisiä, syrjäytyneitä ja palveluiden ulkopuolella olevia ikäihmisiä, jotta voimme saattaa heidät tarkoitustenmukaisten palvelujen piiriin. Välineenä ikäihmisten tavoittamisessa käytämme Hoksauta minut -yhteydenottokorttia. Tarkoituksena on, että ikäihminen voisi saada kortin arjen ympäristöissä kohtaamiltaan ihmisiltä. Näitä arkisia ympäristöjä voi olla esimerkiksi apteekki, kotihoito, taksi, lähikauppa tai mikä tahansa muu kohtaamispaikka. Kortti on tarkoitus antaa sille ikäihmiselle, jonka uskoo siitä hyötyvän. Päätöksen kortin lähettämisestä tekee ikäihminen itse. Kortti ohjautuu Porvoon suomalaisen seurakunnan diakoniatyöntekijälle, joka ottaa ikäihmiseen yhteyttä kahden viikon kuluessa kortin vastaanottamisesta.

Ensimmäisen yhteydenoton tarkoituksena on kartoittaa huolenaihe ja toimia tarpeen mukaisesti: tehdään kotikäynti, ohjataan tarkoituksen mukaiseen palveluun tai toimintaan, taikka etsitään vapaaehtoinen ystävä ikäihmiselle.

Ojentamalla Hoksauta minut –kortin voit auttaa!

Huolen herätessä voit antaa kohtaamallesi ikäihmiselle Hoksauta minut -kortin.  Kortin saatuaan henkilö toimii halutessaan itse. Hän täyttää korttiin yhteystietonsa ja postittaa kortin maksutta Porvoon suomalaisen seurakunnan diakoniatyöntekijälle. Henkilö kenellä huoli on herännyt voi myös täyttää yhteydenottokortin jos ikäihminen näin toivoo. Päätöksen kortin lähettämisestä tekee ikäihminen itse.

Haluatko vapaaehtoiseksi? Etsimme vapaaehtoista ystävätoimintaan!

Etsimme vapaaehtoisia Hoksauta minut- hankkeen ystävätoimintaan. Ystävävapaaehtoinen on säännöllinen, vaitiolovelvollinen vierailija. Voit toimia keskustelukumppanina, ulkoiluseurana tai asiointiapuna ikäihmiselle. Ystävätoiminta suunnitellaan diakoniatyön asiakkaan ja vapaaehtoisen kanssa yhdessä, molempien tarpeet ja toiveen huomioiden. 

Ota yhteyttä Hoksauta minut- hankkeen projektityöntekijään:

Mette Skyttä

puh. 0400 214 519

mette.skytta@evl.fi

 

tai Porvoon suomalaisen seurakunnan diakoniatyöhön