Pelejä

Koululaisten iltapäiväkerho

Porvoon kaupunki tiedottaa 7.5.2020

Peruskoululaiset palaavat opetussuunnitelman mukaiseen lähiopetukseen torstaina 14. toukokuuta

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta käynnistyy samaan malliin kuin aikaisemmin paitsi niiden kerhojen osalta, joista MLL vastasi.
Niissä kouluissa, joissa ei ole nyt poikkeavasti iltapäivätoimintaa, järjestetään tarpeen mukaan valvontaa koulun järjestämällä tavalla.
Näistä järjestelyistä vastaa ja tiedottaa kukin koulu.
Iltapäivätoiminnassa noudatetaan vastaavia turva- ja hygieniajärjestelyjä kuin koulupäivän aikana. 
 

Hamarin ja Jokilaakson ( Kerkkoo ) iltapäiväkerholapsien vanhemmille on lähettetty kysely, moniko lapsi palaa kerhoon ajalle 14.- 29.5.
Ohjaajat ottavat yhteyttä iltapäiväkerhoon tulevien koululaisten vanhempiin 11-13.5. puhelimitse.

Lisätietoja : Helena Halvari 040 728 0330

 

Porvoon kaupunki tiedottaa 14.3.2020

Perusopetuksen ja Porvoon taidekoulun iltapäivätoiminta keskeytyy toistaiseksi

Porvoon kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä on päättänyt keskeyttää myös perusopetuksen iltapäiväkerhojen toiminnan toistaiseksi maanantaista 16. maaliskuuta alkaen. Tämä koskee kaikkia iltapäiväkerhoja, joiden järjestäjinä toimivat erilaiset yhdistykset, Porvoon taidekoulu ja Porvoon suomalainen seurakunta. Iltapäivätoiminnan järjestäjät tiedottavat itse lisää asiasta suoraan koululaisten huoltajille.

Iltapäiväkerhojen toiminnan keskeyttäminen on osa mittavaa toimenpidekokonaisuutta, jonka avulla Porvoon kaupunki pyrkii hidastamaan koronaviruksen etenemistä.

Poikkeusolojen johtoryhmä kokoontuu toistaiseksi päivittäin käymään läpi koronavirustilannetta ja päättämään tarvittavista toimenpiteistä.

Lisätietoja: koulutusjohtaja Jari Kettunen, jari.kettunen@porvoo.fi

Tiedoksi:

”Palveluntuottaja varmistaa, että toiminnassa seurataan ”Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita 2011” ja Porvoon kaupungin iltapäivätoimintaa koskevaa toimintasuunnitelmaa.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa sekä perusopetuslaissa mainitaan että:

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan.
Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. 
Ts. maaliskuusta veloitetaan puolet kuukausimaksusta, mikäli huoltaja on maksanut koko toimintakuukaudesta palautetaan puoli kuukausisumma.
Jos toimintaa ei järjestetä huhti- ja toukokuussa niistä ei laskuteta.

Vaikka toimintaa ei järjestetä asiakassuhde on voimassa, eikä ip-paikkaa tarvitse tässä vaiheessa irtisanoa.
Tällöin toiminta voi jatkua, mikäli tilanne muuttuu ilman uusia hakemuksia ja päätöksiä.

 

Koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan tavoitteena on tarjota turvallinen aikuisen ohjaama iltapäivähoitopaikka alakoulun 1. luokan oppilaille.
Iltapäivätoiminta on tarkoitettu vuosiluokkien 1–2 oppilaille ja 9. luokkaan asti niille oppilaille, jotka ovat saaneet päätöksen erityisen tuen saamisesta.

Kerhomaksut:
81 euroa/kk  (3 h/päivä)
108 euroa/kk (4 h/päivä)
135 euroa/kk (5 h/päivä)

  • ei sisaralennusta.
  • laskutus kerran kuukaudessa.
  • maksu sisältää tapaturmavakuutuksen (ei koulumatkoja) ja välipalan.
     

Anne Lindholm, Porvoon kaupungissa koordinoi iltapäiväkerhotoimintaa.
Kerhoihin haetaan keväisin. Lue täältä lisää

Ota yhteyttä

johtava lapsityönohjaaja
Porvoon suomalainen seurakunta
Lundinkatu 5
06100 Porvoo